Vi hjälper dig utvärdera om Qlik, Planacy eller NodeGraph är rätt för dig. Vi erbjuder korta och avgränsade testprojekt där vi visar vad produkten och vi själva går för. 

Utvärdera med oss

Utvärdera med oss

Vi hjälper dig utvärdera oss och plattformarna vi jobbar med.

Minska risken i din investering. Vi jobbar med plattformar som kan bevisa sitt värde snabbt. Med ett fast prissatt mini-projekt kan du utvärdera både oss och de plattformar vi bygger våra lösningar på.

Vad vill du utvärdera?

Vad vill du utvärdera?

Qlik

Är Qlik rätt för er? Gör ett mini-projekt på 3-5 dagar! Vi levererar en fullt fungerande lösning mot er data. Utvärdera i 2-3 veckor och bestäm dig först efter det.

Läs mer

Planacy

Är Planacy rätt för er? Gör en workshop på 1/2 dag med oss så hjälper vi dig tydliggöra er process samtidigt som vi live bygger upp delar av processen i Planacy.

Läs mer

Nodegraph

Är NodeGraph rätt för er? Vi installerar och konfigurerar NodeGraph så du kan testa den mot din Qlik-installation. Utvärdera fritt i 14 dagar.

Läs mer

Utvärdera Qlik

Utvärdera Qlik

Utvärdera om Qlik är rätt för er. Tillsammans genomför vi ett mini-projekt på 3-5 dagar där resultatet är en lösning som går mot er data och som du under 2-3 veckors tid kan utvärdera tillsammans med dina kollegor.

Kostnaden är fast och påverkas av hur många dagar som tas i anspråk. Något som i sin tur påverkas av omfånget på lösningen samt kvalitén på er underliggande data.

Så går ett miniprojekt till

Kravinsamling

Vi diskuterar tillsammans igenom vilka delområden av er verksamhet ni vill att lösningen skall täcka. Vanliga områden kan t.ex. vara ekonomi, försäljning och inköp.

Projekt

Vi tar fram en lösning på plats hos er. För att projektet skall bli lyckat behövs er närvaro enligt nedan:

  • Dag 1: 3 timmar för en DBA / IT person och en/flera kravställare.
  • Sista dagen: 1 timme möte för samtliga involverade.

Utvärdering

Testa lösningen fritt under en period på 2-3 veckor. Vi håller kontakt med varandra och bistår med svar på de frågor som kommer upp. Ett beslut om investering tas av dig först efter att testperioden gått ut.

Kravinsamling

Vi diskuterar tillsammans igenom vilka delområden av er verksamhet ni vill att lösningen skall täcka. Vanliga områden kan t.ex. vara ekonomi, försäljning och inköp.

Projekt

Vi tar fram en lösning på plats hos er. För att projektet skall bli lyckat behövs er närvaro enligt nedan:

  • Dag 1: 3 timmar för en DBA / IT person och en/flera kravställare.
  • Sista dagen: 1 timme möte för samtliga involverade.

Utvärdering

Testa lösningen fritt under en period på 2-3 veckor. Vi håller kontakt med varandra och bistår med svar på de frågor som kommer upp. Ett beslut om investering tas av dig först efter att testperioden gått ut.

Utvärdera Planacy

Utvärdera Planacy

A och O för att lyckas med ett budget och planning projekt är att bottna ordentligt i kravställningen. I Planacy Workshop synliggör vi med Planacy viktiga frågeställningar som rör era behov och hur ni jobbar idag.

Workshopen och materialet ni får med er hjälper dig bättre specificera era behov och urvalskriterier för ett nytt systemstöd. Oavsett val av framtida lösning.

Planacy Workshop tar normalt en halvdag.

Så går en workshop till

Innan

Vi förbereder oss genom att sätta oss in i hur ni arbetar idag. Vi behöver en kort beskrivning av hur er process ser ut tillsammans med en grov bild av hur ansvaret i processen är fördelat samt filer med t.ex. kontostruktur och verksamhetsträd.

Under

Tillsammans diskuterar och itererar vi fram hur er process skulle kunna se ut i Planacy. Diskussionen hjälper oss tydliggöra er kravbild, eventuella utmaningar med denna samt visar er möjligheterna med Planacy.

Efter

Arbetet dokumenteras i form av ett slutdokument som innehåller en beskrivning av mallar, process samt kravställningar som ni kan använda som grund i ert fortsatta arbete med ett systembyte. Framtagen Planacy-prototyp tillgängliggörs för testning efter workshop om så önskas.

Innan

Vi förbereder oss genom att sätta oss in i hur ni arbetar idag. Vi behöver en kort beskrivning av hur er process ser ut tillsammans med en grov bild av hur ansvaret i processen är fördelat samt filer med t.ex. kontostruktur och verksamhetsträd.

Under

Tillsammans diskuterar och itererar vi fram hur er process skulle kunna se ut i Planacy. Diskussionen hjälper oss tydliggöra er kravbild, eventuella utmaningar med denna samt visar er möjligheterna med Planacy.

Efter

Arbetet dokumenteras i form av ett slutdokument som innehåller en beskrivning av mallar, process samt kravställningar som ni kan använda som grund i ert fortsatta arbete med ett systembyte. Framtagen Planacy-prototyp tillgängligörs för testning efter workshop om så önskas.

Utvärdera NodeGraph

Utvärdera NodeGraph

Har du en Qlik-installation med större komplexitet i form av t.ex. mycket data, många användare, flera datakällor och applikationer?

Då kan ett test av NodeGraph ge dig mycket värde tillbaka på kort tid. Få en visuell representation av hur data flödar från datakälla ut till applikation och se hur du kan få bättre kontroll över kvalitén på er data.

Det bästa av allt. Att utvärdera NodeGraph är enkelt. Installationen är snabb, användandet intuitiv och du får 14 dagar på dig för att se vad NodeGraph går för.

Så går en utvärdering till

Installation

Innan du kan testa NodeGraph behövs det installeras och konfigureras. Installationen görs på direkt på din Qlik-server och de tekniska kraven är minimala. Konfigurationen kan göras av oss eller er Qlik-ansvarige – ett arbete som normalt tar c:a 1 timme.

Utvärdering

Testa lösningen fritt under 14 dagar. Vi håller kontakt med varandra och bistår med svar på de frågor som kommer upp. Ett beslut om eventuell investering tas av dig först efter att testperioden gått ut.

Innan

Vi förbereder oss genom att sätta oss in i hur ni arbetar idag. Vi behöver en kort beskrivning av hur er process ser ut tillsammans med en grov bild av hur ansvaret i processen är fördelat samt filer med t.ex. kontostruktur och verksamhetsträd.

Under

Tillsammans diskuterar och itererar vi fram hur er process skulle kunna se ut i Planacy. Diskussionen hjälper oss tydliggöra er kravbild, eventuella utmaningar med denna samt visar er möjligheterna med Planacy.

Efter

Arbetet dokumenteras i form av ett slutdokument som innehåller en beskrivning av mallar, process samt kravställningar som ni kan använda som grund i ert fortsatta arbete med ett systembyte. Framtagen Planacy-prototyp tillgängligörs för testning efter workshop om så önskas.

MILLNET BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Millnet BI - Qlik Elite Solution Provider

Se, förstå och agera på dina data
Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på moderna plattformar som Planacy, Power BI och Qlik.