Söker du konsulter för ditt Qlik eller Planacy projekt? Vi hjälper dig navigera rätt och vet vilka frågor som är viktiga att ställa för att kunna leverera ett framgångsrikt projekt. Vi tror på långa relationer och är kända för att alltid ställa upp för våra kunder. Före, under och efter ditt projekt. Läs mer om vad vi erbjuder.

Anlita oss

Vi tar ditt projekt i mål.

Erfarenhet är allt. Vi hjälper dig navigera rätt och vet vilka frågor som är viktiga att ställa för att kunna leverera ett framgångsrikt projekt. Vi tror på långa relationer och är kända för att alltid ställa upp för våra kunder. Före, under och efter ditt projekt.

Vad söker du?


Vi kan Qlik

Millnet BI har högsta partnerstatus med Qlik sedan år 2010 och erbjuder lösningar och tjänster för hela Qlik-plattformen. Våra medarbetare har kompetenser som spänner över områden som t.ex.

  • Verksamhetsutveckling
  • Projektledning
  • Processutveckling
  • Teknik
  • Branschspecifika verksamhetssystem
  • Användarvänliga gränssnitt

Under årens lopp har vi genomför en mycket stor mängd Qlik-projekt där vi hjälpt kunder inom vitt skilda branscher, processer och verksamhetssystem. Detta gör att vi har en bred erfarenhetsbank av lyckade systeminföranden, styrning, metodiker, ERP-system samt verksamhetsbehov.


Varför oss?

Specialist

Vi har teknikfokus. Allt vårt krut läggs på att vi skall vara bäst på att bygga lösningar på plattformarna Qlik och Planacy.

Kapacitet

Vår storlek är din trygghet. Vi har marknadens största och mest erfarna konsultteam inom våra två fokusområden.

Lärande

Ta del av våra erfarenheter. Vi arbetar aktivt med att dela kunskap inom företaget och mellan våra olika kundprojekt.

Trygghet

Efter projektet kommer vardagen. Vi erbjuder kunnig och proaktiv support för alla delar av din Qlik-miljö.

Generalist

Våra kunder är alla olika. Vi är duktiga generalister som sätter oss in i dina behov oavsett bransch, process eller roll.

Kundnöjdhet

Vi ställer upp för våra kunder och gör alltid vårt yttersta för att du skall bli helt nöjd med vår leverans och din lösning.

Om Qlik-projekt


Så görs projektet

Steg 1

Få ut Data


Första steget är att få ut data från dina system. Vi bygger Qlik-script som läser ut och frikopplar data från sin lagringsplats. Hur detta görs skiljer sig åt beroende på systemet ifråga men kan göras via hämtning från t.ex. filer, databaser, webbsidor eller API:er. Beroende på mängd av data kan detta behöva göras på olika sätt.

Erfarenhet är viktig. Om datauthämtningen inte görs rätt kan det bli en flaskhals för framtiden som gör det svårt att växla upp lösningen när datavolymerna växer.

Steg 2

Få ihop Data


Andra steget är att tvätta och koppla ihop data. Det görs genom att vi med Qlik-script tar fram en datamodell som beskriver hur data hämtas och processas i en specifikt Qlik-applikation.

Den framtagna modellen berättar hur data är definierad, organiserad, sorterad, hämtad och ihopkopplad. Att bygga datamodellerna rätt är ett hantverk där erfarenhet spelar stor roll för om jobbet blir rätt gjort eller inte. En felaktigt byggd datamodell leder till långsamma laddningar, felaktig data och olika typer av sidoeffekter som gör lösningen svår eller omöjlig att använda för slutanvändaren.

Under alla år vi har arbetat med Qlik så har vi lärt oss att data sällan håller den kvalité som kunderna tror. Inte sällan finns det inbakat, i stora öar av korrekt data, datapunkter som motsäger varandra, saknas eller är uppenbart felaktiga. Under ett Qlik-projekt kommer dessa typer av problem ofta upp till ytan och hanteras i samband med att datamodellen byggs.

Steg 3

Visualisera Data


Tredje steget är att designa gränssnittet genom vilket ni ser data. Något som kan göras i form av olika analysvyer i Qlik Sense / QlikView eller som fasta rapporter i Qlik NPrinting.

Styrkan med Qlik är hastigheten med vilken du kan få komplexa krav uttryckta i en fungerande datamodell och variationen med vilken du kan utforma snygga och tydliga gränssnitt.

Under arbetets gång lyfter vi tillsammans fram data som du vill se den och baserat på vår kunskap ger vi input och förslag så den skall vara enkel att navigera och förstå. Qlik stöder naturligt ett iterativt arbetssätt där vi ofta kan sitta tillsammans framför skärmen och gemensamt bygga upp analys- och informationsvyerna som du vill ha dem.

Med Qlik kan alla bli mer datadrivna. Som en del av vårt arbete definierar och lyfter vi upp viktiga värden och dimensioner som ni enkelt själva kan peka mot när ni vill bygga egna analys- och informationsvyer. Vi adderar skriven information till denna data för att tydliggöra kontext och hur data kan användas.

Vanliga utmaningar

VOLYM

Hur ser era behov ut idag och om några år? Redan nu kan tekniker som inkrementella laddningar behövas för att hålla nere laddningstider och öka frekvensen på hur ofta ni kan ladda data. Erfarenhet är viktig. Fel implementerat kommer inte lösningen kunna växa i takt med att datavolymerna växer.

OPTIMERING

I all form av programmering kan uppgiften lösas på olika sätt. Vi har lång erfarenhet av att bygga lösningar där vi utnyttjar Qlik’s interna scriptmotor på bästa sätt. Målet är hålla nere belastningen på RAM, CPU, disk och nätverk för att minimera laddningstiderna och maximera användarupplevelsen.

FÖRVALTNING

Våra konsulter arbetar normalt med 4 till 8 kunder per månad. Många av dessa har en stor miljö med mycket data och komplex affärslogik vilket ställer krav på hur vi skriver, strukturerar och dokumenterar vår kod. Vi verkar för är att du skall få en Qlik-miljö som går att utveckla och underhålla på bästa sätt.

Vi kan Planacy

Millnet BI har varit partner till Planacy sedan år 2015.

Vår satsning på Planacy är långsiktig och vi har idag marknadens största och mest erfarna konsultteam på området. Som en nära samarbetspartner är vi med och förbättrar Planacy som planeringsplattform genom att ta fram branschspecifika lösningar och ge förslag på ny funktionalitet.

Vi har genomfört en stor mängd projekt som inbegriper både finansiell och operationell planering. Exempel på processer och metoder är:


Varför oss?

Specialist

Vi har teknikfokus. Allt vårt krut läggs på att vi skall vara bäst på att bygga lösningar på plattformarna Qlik och Planacy.

Kapacitet

Vår storlek är din trygghet. Vi har marknadens största och mest erfarna konsultteam inom våra två fokusområden.

Lärande

Ta del av våra erfarenheter. Vi arbetar aktivt med att dela kunskap inom företaget och mellan våra olika kundprojekt.

Trygghet

Efter projektet kommer vardagen. Vi erbjuder kunnig och proaktiv support för din Planacy-miljö.

Generalist

Våra kunder är alla olika. Vi är duktiga generalister som sätter oss in i dina behov oavsett bransch, process eller roll.

Kundnöjdhet

Vi ställer upp för våra kunder och gör alltid vårt yttersta för att du skall bli helt nöjd med vår leverans och din lösning.

Om Planacy-projekt


Så görs projektet

Steg 1

Definiera processer


Första steget är att vi tillsammans ritar upp dina processer. Det är viktigt att kravställningen blir rätt från början och är klar innan Steg 2 drar igång. Har du redan byggt upp en modell i t.ex. Excel som du använder men vill systematisera i Planacy så används den ofta som grund för diskussionen.

Vi är noga med att komma ned på djupet kring hur ni jobbar idag och vill jobba framöver. Vi pratar om era tekniska och organisationella förutsättningar och lägger vikt vid att reda ut eventuella oklarheter. För bästa möjliga resultat behöver du (och övriga intressenter i projektet) vara involverad, avsätta tid och hjälpa oss räta ut eventuella frågetecken.

Vi driver dialogerna framåt och har stor nytta av alla tidigare projekt vi genomfört samt kunskapen om hur andra organisationer jobbar med sin planering. Utkomsten av arbetet är att vi tillsammans ritar upp dina processer. Vilka data vill du budgetera / prognostisera och vilka data ska vi hämta som referensdata från dina system? Utifrån denna grund definierar vi de mallar, relationer och flöden vi sätter upp i Planacy.

Steg 2

Uppsättning av lösning


Andra steget är att sätta upp mallarna vi kommit överens om. Vi gör detta arbete i Planacy och vi stämmer löpande av med dig under arbetets gång för att allt skall bli rätt.

En viktig del av arbetet är själva inläsningen av det referensdata du vill använda som grund för din budgetering/prognostisering. Har du ett BI-verktyg på plats är det en stor fördel för att arbetet skall gå så smidigt som möjligt. Annars rekommenderar vi att du börjar med ett BI-projekt först (se hur vi t.ex. kan hjälpa dig utvärdera Qlik) för att strukturera och organisera de data du vill arbeta med i Planacy.

Din framtagna Planacy-lösning kommer vara ett workflow över din budget- och prognosprocess som föds automatiskt med utfallsdata från ditt BI-verktyg. Styrkan med Planacy är att vi kan bygga komplexa lösningar, om det krävs, helt efter dina behov. Vi försöker dock alltid göra våra kunders lösningar så enkla och tydliga som det går för att de ska bli lätta att underhålla och vidareutveckla.

Steg 3

Test & Leverans


Tredje steget är att leverera och testa lösningen. I detta steg lämnar vi över lösningen till dig som kund för test och utvärdering. Innan vi gör slutleverans gör vi sedan eventuella justeringar utifrån din feedback.

När du har gjort din första budget eller prognos läser vi över den till ditt BI-verktyg och sätter upp ett antal rapporter så du löpande kan jämföra den med ditt utfall.

Vi rekommenderar alltid våra kunder att utbilda sina användare för att få ut det mesta av Planacy. Vi erbjuder utbildning för både administratörer och slutanvändare.

Vanliga utmaningar

KRAVSPEC

Många kunder vill komma igång snabbt. Men för att lösningen skall bli bra behöver den anpassas till era processer och ert arbetssätt. Framtagandet av kravspecifikationen måste därför få ta tid - det har du som kund igen senare i projektet. Små detaljer kan ha stor påverkan - vår erfarenhet är att det alltid lönar sig att göra rätt från början.

AMBITIONSNIVÅ

Vi ställs ofta inför utmaningen att kunderna vill budgetera / prognostisera på ett mycket avancerat sätt. Planacy stödjer detta men vår rekommendation är att inte krångla till det för mycket i början utan istället växa omfånget med tiden. Det är viktigt att användarna mäktar med att göra all den input du som processägare tänkt dig.

FÖRVALTNING

När projektet är avslutat så glöms förvaltningen lätt bort. Det är dock viktigt att ta höjd för att Planacy kommer behöva anpassas om förutsättningarna förändras. Kanske behöver mallar justeras, nya typer av referensdata inhämtas eller användare utbildas. Ett planeringsverktyg kräver liksom andra IT-stöd en aktiv förvaltning.

MILLNET BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Millnet BI - Qlik Elite Solution Provider

Se, förstå och agera på din data
Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på moderna plattformar som Planacy, Power BI och Qlik.