Läs mer om QlikView licenser och licensmodell. Vi går igenom Document Cals och Session Cals och vilka QlikView Serverlicenser som finns.

QlikView

Licensöversikt

Vad kostar QlikView?

Prata med oss. Vi är Qlik Elite Partner sedan år 2010 och har stor erfarenhet av att räkna på helhetskostnaden kring projekt, licenser och förvaltning för QlikView.

Jag finns här

Tveka inte att höra av dig. Jag hjälper dig få koll på detaljerna i allt som rör ett köp av QlikView.

Rasmus Pettersson
0702 525 289

Licensmodell

Licensmodell

QlikView licensmodell baseras på server- och användarlicenser. Hoppa vidare till respektive licenstyp med knapparna nedan.

QlikView Användarlicenser

QlikView Användar-licenser

Du kan få åtkomst till dina QlikView applikationer på flera olika sätt såsom via klient installation, browser Plug-In, Java plug-in, AJAX klient (direkt i webbläsaren utan installation) och mobilt gränssnitt. Detta gäller oavsett vilka kombinationer av huvudlicensformer du väljer.

QlikView har 4 sorters användarlicenser enligt nedan.

Personal Edition

Licensen är en enanvändarlicens. Du kan själv skapa en fullt fungerande QlikView applikation, läsa in ett obegränsat antal lokala filer och du får tillgång QlikView's fulla funktionalitet.

Följande begränsningar finns:

 • du kan inte dela din QlikView-fil till en annan användare som även använder QlikView Personal Edition
 • du kan inte öppna en QlikView-fil från en annan användare

Named User CALs

Licensen ger en namngiven användare möjlighet att utveckla och använda ett obegränsat antal QlikView applikationer.

Licensen ger också möjlighet att jobba lokalt utan att vara ansluten till en QlikView server. T.ex. om du som säljare vill ta med dig en QlikView applikation lokalt på din dator när du är ute på resa.

 • Minsta antal licenser som går att beställa är 5 stycken
 • Passar användare som vill kunna utveckla och använda QlikView utan begränsningar

Document CALs

En licens för en (1) namngiven användare och en (1) applikation. Licensen ger en (1) användare möjligheten att använda och titta i QlikView applikationer men inte utveckla några egna applikationer. Licensen ger inte möjlighet att jobba lokalt utan användaren måste vara ansluten till en QlikView server. En (1) person kan tilldelas flera document-licenser.

 • Minsta antal licenser som går att beställa är 10 stycken
 • Passar användare med begränsat informationsbehov

Session CALs

En licens för en (1) samtidig användare av ett obegränsat antal QlikView applikationer (kräver dock Enterprise Server enligt nedan).

Exempel: 10 användare är ibland inne i en eller flera QlikView applikationer. Om 2 användare är inne i QlikView samtidigt krävs i detta fall 2 Session CALs. I princip så skulle 100 användare kunna klara sig på 1 Session CAL förutsatt att inte fler än 1 användare är inne samtidigt i QlikView.

 • Minsta antal licenser som går att beställa är en (1) licens
 • Passar organisationer med många sällananvändare

QlikView Serverlicenser

QlikView Server-licenser

Small Business Edition Server

Licenstypen stödjer upp till 25 Named User CALs och upp till 100 Document CALs.

Minsta initiala Named User CALs måste vara 5. Man kan också lägga till Document CALs, minsta initiala antalet Document CALs måste då vara 10.

Enterprise Edition Server

Licenstypen stödjer ett obegränsat antal användare, minsta initiala antalet Named User CALs måste dock vara 10. Därefter finns möjlighet att lägga till valfritt antal Named User CALs. Man kan också lägga till Document CALs och Session CALs. Minsta initiala antalet Document CALs måste dock vara 10.

Licenstypen har bättre stöd för större organisationer:

 • Flera QlikView servrar kan kopplas ihop - varje server måste dock ha en egen unik Enterprise Server licens
 • Bättre möjligheter för samarbete QlikView användare emellan
 • Utökat stöd för säkerhet och behörighet

Test Server

Licenstypen ger kunden rätt att få en speglad produktionsmiljö för teständamål.

Licensen går att köpa för kunder som kör både QlikView Small Edition Server och QlikView Enterprise Edition Server. Om kunden t.ex. har 100 användarlicenser på en produktionsserver erhåller man även 100 användarlicenser i testmiljön.

Publisher

QlikView Publisher är en licens för behörighetsstyrning som hanterar datauppdateringar, distribution samt säkerhet och access för alla QlikView applikationer i organisationen. Modulen säkerställer en centraliserad förvaltningsbarhet i takt med att antalet användare och frekvensen för användningen ökar.

Vi hjälper dig

Erfarenhet ger trygghet

Erfarenhet ger trygghet

Millnet BI har genomfört en stor mängd Qlik-projekt sedan starten år 2008. Vi jobbar långsiktigt och är kända för att vara jordnära, kompetenta och att alltid ställa upp för våra kunder.

Prata med oss

MILLNET BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: +46 8 651 18 00

Millnet BI - Qlik Elite Solution Provider

Se, förstå och agera på dina data

Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på Qlik och Planacy - två moderna plattformar för Analys / Rapportering och Budget / Prognos / Planering.