QlikView är framtagen för dig som vill ha en lösning från vilken ni kan bygga och publicera väl genomtänkta och styrda business intelligence applikationer. Med QlikView får du ett kraftfullt stöd för centralt styrd rapportering och analys - helt anpassat efter din organisation, process och data.

QlikView

Guided Analytics

QlikView hjälper dig ta bättre beslut snabbare. Med QlikView får du ett kraftfullt stöd för centralt styrd rapportering och analys - helt anpassat efter din organisation, process och data.

Navigera framåt faktabaserat

QlikView - en beprövad Business Intelligence lösning

QlikView - en beprövad Business Intelligence lösning QlikView är framtagen för dig som vill ha en lösning från vilken ni kan bygga och publicera väl genomtänkta och styrda business intelligence applikationer. Med detta avses att datamodell, layout, visualiseringar och användningsflöde är framtagna och anpassade för en specifik målgrupp.

Användaren har inom ramen för den framtagna QlikView-applikationen full frihet att utforska data men är begränsad i hur denne själv kan addera nya tabeller och visualiseringar.

QlikView, precis som Qlik Sense, är byggd på Qlik's ledande Qlik Analytics plattform.

Hur välja rätt?

Läs vår guide för dig som skall välja ett nytt analys- och rapporteringsstöd.

Varför Qlik?

För alla data

Kombinera fritt

Kombinera fritt

Se hela bilden genom att kombinera data från många datakällor.

Oavsett mängd

Oavsett mängd

Transformera och hantera stora datamängder både snabbt och kraftfullt.

Oavsett källa

Oavsett källa

Arbeta med alla typer av data hämtade från både interna och externa datakällor.

Stödjer dig

Utforska fritt

Utforska fritt

Få stöd av en analysmotor som hjälper dig utforska och lära dig mer om din data.

Bli datadriven

Bli datadriven

Ta del av ett omfattande utbildningsprogram som hjälper dig bli mer datadriven.

Samarbeta mer

Samarbeta mer

Dra nytta av varandras kunskaper och samarbeta effektivt runt era data.

Väx utan begränsningar

Skalbar & öppen

Skalbar & öppen

Expandera utan begränsningar och koppla ihop din lösning med omvärlden.

Inbäddad

Inbäddad

Bädda in data från Qlik in i era andra system via ett rikt API-stöd.

Hybrid

Hybrid

Vad passar dig bäst? Driftsätt lösningen internt eller externt på molnbaserade plattformar.

Hur fungerar Qlik?

#1 HÄMTA

Med QlikView kan du hämta data från alla typer av datakällor. Online eller offline. Från en databas, API, textfil, Excel, ditt affärssystem osv. Många integrationer är redan gjorda mot vanliga datakällor vilket gör hämtningen av data enkel.

#2 BYGG

När väl data är inläst kan du visualisera den på en mängd olika sätt. Allt görs med enkel "dra och släpp" funktionalitet. QlikView ger dig stor flexibilitet att bestämma hur, till vem och i vilket format du vill presentera data.

#3 Upptäck

Dyk ned i dina data. Se mönster, hitta avvikelser och upptäck nya fakta. Med QlikView finns inga fördefinierade vägar för hur du skall utforska data. Följ istället intuitionen och få stöd att ställa nya frågor och sömlöst gå från KPI till lägsta transaktionsnivå.

Enklare Planering

Integrera QlikView med Planacy och få ett kraftfullt stöd för budget, prognos och planering.

Vilken version
passar dig?

Med QlikView kan du läsa in och sammanställa data från alla typer av datakällor. Omvandla data till information som er organisation kan agera på - snyggt visualiserat i form av tabeller, diagram och interaktiv grafik. I QlikView kan information enkelt filtreras, vridas och brytas ned till detaljnivå så att olika perspektiv belyses.

QlikView plattformen består övergripande av tre delar:

Beroende på gjorda inställningar har användaren olika möjligheter att få åtkomst till sina applikationer såsom browser, klient, mobilt eller PDF rapport - alla de olika gränssnitten går mot samma grundapplikation. Vilka gränssnitt användarna skall få använda ställs enkelt in i QlikView Accesspunkten.

QlikView plattformen - Developer, Server och Klient

QlikView Developer

QlikView Developer är verktyget för den eller de som skall jobba med att utveckla QlikView applikationer.

Med QlikView Developer görs följande nyckelaktiviteter:

  • Uppkoppling mot datakällor genom ett SQL liknande script. Alla typer av vanligt förekommande datakällor går att koppla upp sig emot som t.ex. affärssystem, ekonomisystem, Excel, textfiler, OLEDB, ODBC och JSON / SOAP. Genom den associativa datamodellen så blir allt data som hänger ihop i datamolnet automatiskt ihopkopplat.
  • Skapande av dimensioner och mått som skall gå att få åtkomst till från gränssnittet. Under inläsningen kan data tvättas, manipuleras och aggregeras fritt. När man skapar QlikView-applikationer läser man oftast in data på transaktionsnivå så att alla former av aggregeringsnivåer kan skapas i ett senare skede.
  • Applikationslayout. Gränssnittet är uppbyggt av fliksystem som man lägger till vartefter. På varje flik har man möjlighet att mot data koppla ett 100-tal olika typer av tabell- eller diagramobjekt. Varje objekt kan klickas på för att dyka djupare ned eller upp i data.
  • Testning. Ladda applikationen mot datakällorna och låt testanvändarna få access mot din utvecklade applikation. Genom QlikView’s associativa sätt att presentera data upptäcks snabbt eventuella datafel. Inte ovanligt leder detta till att viktiga fel kan rättas upp i det underliggande datalagret.

QlikView Server

Alla 3 tre komponenter görs som en installation på din server och fyller olika syften. Nyckelfunktionerna som de tre komponenterna ombesörjer är stabil serverfunktionalitet för dataladdning, publicering samt distribution av QlikView-applikationer.

QlikView Publisher är ett tillägg till QlikView Server och QlikView AccessPoint. Den är utvecklad för större organisationers behov och ger en mer djupgående administrativ kontroll över alla QlikView-applikationer. Med QlikView Publisher kan du ned till lägsta nivå ge rätt information till rätt användare vid rätt tillfälle och i rätt format.

QlikView Klienter

Du kan med ett klick ge dina användare olika accessmöjligheter till dina QlikView-applikationer.

Välj mellan Windows klienter, webaccess, Internet Explorer plug-in eller mobil access. De olika klienterna ger dig möjlighet att säkert och centraliserat kunna implementera ett beslutstöd som spänner över intranät, extranät och internet.

FÅ HELA BILDEN

Licenser är en del av totalkostnaden. Vi har stor erfarenhet av att räkna på helheten och ger dig ett underlag som baserat på dina angivna behov inkluderar kostnader för:

  • Projekt
  • Licenser
  • Drift
  • Utbildning

Vi hjälper dig

Erfarenhet ger trygghet

Erfarenhet ger trygghet

Millnet BI har genomfört en stor mängd Qlik-projekt sedan starten år 2008. Vi jobbar långsiktigt och är kända för att vara jordnära, kompetenta och att alltid ställa upp för våra kunder.

Prata med oss

Våra tjänster

Beräkna kostnader

Beräkna

Vad kostar QlikVew? Vi svarar snabbt och ger dig ett tydligt svar uppdelat i kostnader för projekt och licenser.

Läs mer
Utvärdera Qlik

Utvärdera

Vi hjälper dig bygga en QlikView lösning mot ert data. Kostnaden är fast och projektet tar endast några dagar.

Läs mer
Bemanna projektet

Bemanna

Vi hjälper dig ta projektet i mål. Vi erbjuder certifierade och drivna Qlik-konsulter som kan process, verksamhet och teknik.

Läs mer
Gå på utbildning

Utbilda dig

Förbättra din QlikView kompetens. Bli en bättre beställare, administratör eller utvecklare.

Läs mer
Få hjälp - snabbt!

Få hjälp - snabbt!

Vår supportavdelning hjälper dig säkerställa en stabil drift och god förvaltning av er Qlik-miljö.

Läs mer
Elite Partner

Vi levererar

Vi är experter. Som enda svenska Qlik-partner har vi haft högsta partnerstatus varje år sedan 2010.

MILLNET BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Millnet BI - Qlik Elite Solution Provider

Se, förstå och agera på din data
Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på moderna plattformar som Planacy, Power BI och Qlik.