Planacy hjälperdig lyfta arbetet med budget, prognos och planering. Kom ifrån begränsningarna med Excel och äldre, långsamma och oflexibla systemstöd. Med Planacy får du enklare och mer värdeskapande planering.

Planacy

Simplifying Planning

Planacy hjälper dig automatisera och accelerera ditt budget- och prognosarbete. Blicka framåt snabbare, mer frekvent och med ökad precision i siffrorna. Öka samarbetet mellan finance och verksamheten med kraftfullt stöd för att driva både en enkel och komplex planering.

Planera enklare

Spara tid

Spara tid i planeringen med Planacy

Lägg mindre tid på sena kvällar, avstämningar och slit med Excel. Få mer tid över till värdeskapande analys, driva planeringen och stötta verksamheten.

Vässa framåtblicken

Vässa framåtblicken med Planacy

Lyft blicken med rullande prognoser och kom närmare verksamheten genom att integrera viktiga kostnads-/intäktsdrivare i modellerna.

Samarbeta mer

Samarbeta bättre i planeringen med Planacy

Planera tillsammans. Få stöd av ett workflow som ger dig kontroll över planeringsarbetet och underlättar samarbetet i och mellan avdelningarna.

Öka flexibiliteten

Öka flexibiliteten i planeringen med Planacy

Ingen organisation är den andra lik. Få stöd för sättet du vill driva er planering på och anpassa lösningen effektivt när verkligheten förändrats.

Varför Planacy?

Snabba resultat

Få stöd för ett snabbare budget- och prognosarbete. Med Planacy skapar du resultat genom ett effektivt förarbete och en lättanvänd lösning för användarna.

Pålitlig process

Vässa kvalitén på siffrorna genom att förenkla processerna och automatisera tidsödande manuellt arbete. Bredda deltagandet och öka kontrollen med stöd av workflow.

Anpassningsbart

Förutsättningarna förändras. Kom ifrån gamla, oflexibla och Excel-drivna lösningar som ingen vågar peta i. Med Planacy får du en lösning som går att underhålla och anpassa.

Gör du budgeten i Excel?
Qlik + Planning = Sant
För alla dina processer
Enklare för fler
Spara tid
Lita på siffrorna

Snabba upp planeringen med Planacy

Enklare
Planering

Få ut mer av planeringen med Planacy. Se hur du och dina kollegor kan arbeta snabbare och enklare med budget, prognos och planering.

Boka din demo

Hindrar Excel dig?

Att budgeten görs i Excel är standard i många företag. För dig som driver arbetet kommer tyvärr ofta även en ryggsäck med övertid, stress och ändlöst petande i Excel-arken. Saker som borde vara enkla att göra slukar tid. Mitt i allt förändras förutsättningarna och tidigare gjort arbete måste göras om igen. Känns det som tiden skulle kunna användas bättre?

Vilka är dina utmaningar?

Utmaningar med Excel - kvalité på data

Kvalité

Med många manuella arbetsmoment ökar chansen för att fel smyger sig in i siffror och formler. Att upptäcka felen kan vara svårt i sig - att hitta felkällan ännu svårare.

Möjligheten att göra själv är det som gör Excel kraftfullt men också farligt. Utmaningarna växer ju mer filer, flikar, celler, formler, länkar, mail-trådar, versioner och budgetörer som snurrar runt i processen.

Utmaningar med Excel - styrningen av budgetarbetet

Styrning

Med många inblandade är det svårt att behålla överblicken och driva arbetet framåt med full koll.

Visibiliteten är låg när mallarna väl skickats ut. Hur långt har ni kommit och använder alla den sista versionen av mallen? Vem gjorde vad och när? Full tillit till siffrorna kräver spårbarhet och kontroll över vad som gjorts.

Utmaningar med Excel - samarbete kring budgetarbetet

Samarbete

Hur engagerar du organisationen i budgetarbetet? Lösningen är ofta att skicka iväg mallarna på mailen och hoppas alla gör som de blivit tillsagda. Resultatet är öar av data som du sedan manuellt skall pussla ihop.

Borde inte budgeten vara ett gemensamt och sammanhängande arbete som når ut i verksamheten?

Utmaningar med Excel - skalbarheten i processen

Skalbarhet

Förutsättningarna förändras. Det krävs tid, koll och tålamod att uppdatera budget-modellen – ännu mer om det inte är du som gjort den. Förslaget om en snabb ”liten” ändring skapar lätt mängder med följdarbete.

Svårigheten att kvalitetssäkra siffrorna, underhålla modellen och växla upp användandet är ofta anledningen till att det tar stopp.

Sent budgetarbete?

Övertid igen på grund av budgetarbetet i Excel?

Du är inte ensam där ute. Många företag driver sitt budgetarbete i Excel som både är lättanvänt och kraftfullt. Men enkelhet kan lätt förvandlas till svårighet när verksamheten och komplexiteten växer.

Med Planacy blir arbetet med budget och prognos enklare. Färre sena kvällar, mindre oro över om siffrorna stämmer och ett ökat värde av ert framåtblickande arbete.

Prata med oss Prata med oss

Kostnad

Planacy säljs med en prenumerationsbaserad licensmodell. Du betalar för antalet användare i miljön - inga extra avgifter tillkommer för testmiljö, tilläggsmoduler, administrativa användare eller för dotter- och moderbolag som ska ingå i samma lösning.

Avtal tecknas antingen för användande utan bindningstid eller på 12-24 månader. Du har alltid tillgång till senaste version av Planacy och möjlighet att vid behov skala upp och ner på antalet licenser.

Vad kostar Planacy?

Prata med oss. Vi är Planacy Partner sedan år 2015 och har stor erfarenhet av att räkna på helhetskostnaden för projekt och licenser.

Jag finns här

Tveka inte att höra av dig. Jag hjälper dig få koll på detaljerna i allt som rör ett köp av Planacy.

Håkan HellmérHåkan Hellmér
0736 330 393

Så säger kunderna

Filippa K

Planacy har förenklat vårt framåtblickande arbete. Vi hade tidigare en personberoende och Excel-baserad budgetprocess där mycket tid gick åt till att administrera och uppdatera mallar. Nu lägger vi den finansiella budgeten i Planacy, vilken inkluderar en försäljningsbudget nedbruten på koncept, kanal, marknad och kostnadsställe. Planacy kommer också användas för vårt löpande prognosarbete och vi håller just nu på att se över möjligheten att även inkludera delar av inköpsprocessen i Planacy.
Mia Arnelund

Mia Arnelund

CFO

Clear Channel

Planacy har gett Clear Channel Sverige förutsättningar för att arbeta på ett mer strukturerat och överskådligt sätt med budget och prognos. Mycket tack vare möjligheten att börja med en enklare basnivå som vi sedan kontinuerligt förbättrar som t.ex. införandet av Planacy's detaljerade HR-modul. Vi har nu tagit beslut om att även implementera Planacy i övriga skandinaviska länder.
BJÖRN FRÖBLOM

Björn Fröblom

FP&A Manager Scandinavia

Skönt att budgeten är klar?

Se hur Planacy kan hjälpa dig arbeta snabbare och enklare nästa gång.

Boka din demo

Skönt att budgeten är klar?

Se hur Planacy kan hjälpa dig arbeta snabbare och enklare nästa gång.

Mercuri Urval

Implementeringen av Planacy för vår säljplanering gick oerhört snabbt. Från idé till driftsättning på bara ett fåtal veckor. Vi är mycket imponerade av hastigheten i arbetet och kvalitén på konsulterna. Lösningen används nu av 400 användare som gör säljplanering på både team- och individnivå.
LUTING MAO

Luting Mao

Head of Group Control

Haglöfs

Med Planacy kan vi nu lägga fokus på att analysera och ifrågasätta indata och utfall istället för att konsolidera data i Excel genom traditionellt "Copy/Paste". Planacy ger oss en ökad kvalitet på arbetet och snabbare analys av prognoserna.
Tobias Alvers

Tobias Alvers

Business Controller

MILLNET BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: +46 8 651 18 00

Millnet BI - Qlik Elite Solution Provider

Se, förstå och agera på dina data

Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på Qlik och Planacy - två moderna plattformar för Analys / Rapportering och Budget / Prognos / Planering.