Planacy hjälperdig lyfta arbetet med budget, prognos och planering. Kom ifrån begränsningarna med Excel och äldre, långsamma och oflexibla systemstöd. Med Planacy får du enklare och mer värdeskapande planering.

Se Planacy. Varje torsdag klockan 09:00 gör vi en online demo.
BOKA DIN PLATS

Se Planacy. Varje torsdag klockan 09:00 gör vi en online demo. BOKA DIN PLATS

Automatisera och accelerera ditt budget- och prognosarbete.

Öka samarbetet mellan finance och verksamheten och få ett kraftfullt stöd för att driva både enkel och komplex planering.

Automatisera och accelerera ditt budget- och prognosarbete.

Öka samarbetet mellan finance och verksamheten och få ett kraftfullt stöd för att driva både enkel och komplex planering.

Vi använder Planacy.

Vi använder Planacy.

Fenix Outdoor
Office Depot
Filippa K
HSB Projektpartner
Besqab
Fenix Outdoor
Office Depot
Filippa K
Besqab
HSB Projektpartner
Pricer

Varför Planacy?

Snabba resultat

Få stöd för ett snabbare budget- och prognosarbete. Med Planacy skapar du resultat genom ett effektivt förarbete och en lättanvänd lösning för användarna. Kör i molnet eller installera hos er.

Pålitlig process

Vässa kvalitén på siffrorna genom att förenkla dina planeringsprocesser och automatisera tidsödande manuellt arbete. Bredda deltagandet och öka kontrollen med stöd av workflow.

Anpassningsbart

Förutsättningarna förändras. Kom ifrån gamla, oflexibla och Excel-drivna lösningar som ingen vågar peta i. Med Planacy får du en lösning som går att underhålla, anpassa och växla upp.

Hindrar Excel dig?
Qlik + Planning = Sant
För alla dina processer
Enklare för fler
Spara tid
Lita på siffrorna

Snabba upp planeringen med Planacy

Enklare
Planering

Få ut mer av planeringen med Planacy. Se hur du och dina kollegor kan arbeta snabbare och enklare med budget, prognos och planering.

Boka en demo

Hindrar Excel dig?

Att budgeten görs i Excel är standard i många företag. För dig som driver arbetet kommer tyvärr ofta även en ryggsäck med övertid, stress och ändlöst petande i Excel-arken. Saker som borde vara enkla att göra slukar tid. Mitt i allt förändras förutsättningarna och tidigare gjort arbete måste göras om igen. Känns det som tiden skulle kunna användas bättre?

Vilka är dina utmaningar?

Utmaningar med Excel - kvalité på data

Kvalité

Med många manuella arbetsmoment ökar chansen för att fel smyger sig in i siffror och formler. Att upptäcka felen kan vara svårt i sig - att hitta felkällan ännu svårare.

Möjligheten att göra själv är det som gör Excel kraftfullt men också farligt. Utmaningarna växer ju mer filer, flikar, celler, formler, länkar, mail-trådar, versioner och budgetörer som snurrar runt i processen.

Utmaningar med Excel - styrningen av budgetarbetet

Styrning

Med många inblandade är det svårt att behålla överblicken och driva arbetet framåt med full koll.

Visibiliteten är låg när mallarna väl skickats ut. Hur långt har ni kommit och använder alla den sista versionen av mallen? Vem gjorde vad och när? Full tillit till siffrorna kräver spårbarhet och kontroll över vad som gjorts.

Utmaningar med Excel - samarbete kring budgetarbetet

Samarbete

Hur engagerar du organisationen i budgetarbetet? Lösningen är ofta att skicka iväg mallarna på mailen och hoppas alla gör som de blivit tillsagda. Resultatet är öar av data som du sedan manuellt skall pussla ihop.

Borde inte budgeten vara ett gemensamt och sammanhängande arbete som når ut i verksamheten?

Utmaningar med Excel - skalbarheten i processen

Skalbarhet

Förutsättningarna förändras. Det krävs tid, koll och tålamod att uppdatera budget-modellen – ännu mer om det inte är du som gjort den. Förslaget om en snabb ”liten” ändring skapar lätt mängder med följdarbete.

Svårigheten att kvalitetssäkra siffrorna, underhålla modellen och växla upp användandet är ofta anledningen till att det tar stopp.

Sent budgetarbete?

Övertid igen på grund av budgetarbetet i Excel?

Du är inte ensam där ute. Många företag driver sitt budgetarbete i Excel som både är lättanvänt och kraftfullt. Men enkelhet kan lätt förvandlas till svårighet när verksamheten och komplexiteten växer.

Med Planacy blir arbetet med budget och prognos enklare. Färre sena kvällar, mindre oro över om siffrorna stämmer och ett ökat värde av ert framåtblickande arbete.

Prata med oss Prata med oss

Lösningar

Kom ifrån äldre oflexibla systemstöd och komplicerade Excel-lösningar som begränsar dig. Med Planacy hjälper vi dig automatisera och accelerera ditt budget- och prognosarbete. Spara tid, öka kvalitén på data och driv en mer välfungerande finansiell och operationell planering.

Tillsammans tar vi fram en lösning som anpassas efter din organisation, processer och mallar. Planacy stödjer vanligt förkommande behov och kan koppla ihop allt till en fungerande helhet. Driv in siffror automatiskt mellan olika planer och ut i en resultatbudget eller använd Planacy som ett fristående planeringsstöd för att förbättra din framåtblick för en avdelning eller hela verksamheten. Kör Planacy i molnet eller installera i er miljö.


Licenser

Planacy säljs med en prenumerationsbaserad licensmodell. Du betalar för antalet användare i miljön - inga extra avgifter tillkommer för testmiljö, tilläggsmoduler, administrativa användare eller för dotter- och moderbolag som ska ingå i samma lösning.

Avtal tecknas antingen för användande utan bindningstid eller på 12-24 månader. Du har alltid tillgång till senaste version av Planacy och möjlighet att vid behov skala upp och ner på antalet licenser.

Få hela bilden

Vi har stor erfarenhet av att räkna på helhetskostnaden kring en Planacy-lösning som inkluderar projekt, licenser, driftmiljö och utbildning.

Prata med mig

Tveka inte att höra av dig. Jag hjälper dig få koll på detaljerna i allt som rör Planacy.

Håkan Hellmér
0736 330 393

Så säger kunderna

Filippa K

Planacy har förenklat vårt framåtblickande arbete. Vi hade tidigare en personberoende och Excel-baserad budgetprocess där mycket tid gick åt till att administrera och uppdatera mallar. Nu lägger vi den finansiella budgeten i Planacy, vilken inkluderar en försäljningsbudget nedbruten på koncept, kanal, marknad och kostnadsställe. Planacy kommer också användas för vårt löpande prognosarbete och vi håller just nu på att se över möjligheten att även inkludera delar av inköpsprocessen i Planacy.
Mia Arnelund

Mia Arnelund

CFO

Clear Channel

Planacy har gett Clear Channel Sverige förutsättningar för att arbeta på ett mer strukturerat och överskådligt sätt med budget och prognos. Mycket tack vare möjligheten att börja med en enklare basnivå som vi sedan kontinuerligt förbättrar som t.ex. införandet av Planacy's detaljerade HR-modul. Vi har nu tagit beslut om att även implementera Planacy i övriga skandinaviska länder.
BJÖRN FRÖBLOM

Björn Fröblom

FP&A Manager Scandinavia

Skönt att budgeten är klar?

Se hur Planacy kan hjälpa dig arbeta snabbare och enklare nästa gång.

Boka din demo

Skönt att budgeten är klar?

Se hur Planacy kan hjälpa dig arbeta snabbare och enklare nästa gång.

Mercuri Urval

Implementeringen av Planacy för vår säljplanering gick oerhört snabbt. Från idé till driftsättning på bara ett fåtal veckor. Vi är mycket imponerade av hastigheten i arbetet och kvalitén på konsulterna. Lösningen används nu av 400 användare som gör säljplanering på både team- och individnivå.
LUTING MAO

Luting Mao

Head of Group Control

Haglöfs

Med Planacy kan vi nu lägga fokus på att analysera och ifrågasätta indata och utfall istället för att konsolidera data i Excel genom traditionellt "Copy/Paste". Planacy ger oss en ökad kvalitet på arbetet och snabbare analys av prognoserna.
Tobias Alvers

Tobias Alvers

Business Controller

MILLNET BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Millnet BI - Qlik Elite Solution Provider

Se, förstå och agera på din data
Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på moderna plattformar som Planacy, Power BI och Qlik.