Förenkla arbetet med att hämta, strukturera och dela dina data. Vi hjälper dig ta steget till ett robust, automatiserat och flexibelt datalager byggt med fokus på förvaltning och förändringsbarhet.

Datalager

Förenkla arbetet med att hämta, strukturera och dela dina data. Vi hjälper dig ta steget till ett robust, automatiserat och flexibelt datalager byggt med fokus på förvaltning och förändringsbarhet.

Datalager

Förenkla arbetet med att hämta, strukturera och dela dina data. Vi hjälper dig ta steget till ett robust, automatiserat och flexibelt datalager byggt med fokus på förvaltning och förändringsbarhet.

Många organisationer har investerat stora belopp i datalager med olika grad av framgång. Medvetna om de vanligaste utmaningarna har vi valt att jobba med modern teknik och sätta fokus på områdena förvaltning och förändringsbarhet. Något som syns i vårt val av teknik för datalagring, automatiseringen av kod och stöd för hanteringen av förändringar i kravbild.

Ett bättre datalager


Datalager - Robust

Robust

Vi använder oss av Data Vault 2.0 som metodik för att lagra data. Den underliggande designprincipen är att skapa full spårbarhet. Det innebär att data alltid skall kunna återskapas utan att förvanskas eller tappa i detaljeringsgrad.

Med Data Vault 2.0 får du förutsättningar för att skapa en bättre informationsmodell.

VERKSAMHETEN I FOKUS

Klarar av att ta hänsyn till både verksamhetens processer och data.

FÖRÄNDRINGSBAR

Nya behov och förändringar i system och data får liten påverkan på modellen.

LÄTTARBETAD

Möjliggör en snabbfotad och flexibel arbetsprocess med delleveranser istället för "Big Bang".

REGELSTYRD

Minskar frihetsgraderna under modelleringen vilket i sin tur stärker förvaltningsbarheten.

Datalager - automatisering av kod

Automatiserad

Historiskt har de flesta datalager kodats manuellt. Något som kräver tid, djup kodkunskap och god struktur under lösningens hela livslängd. Nedsidan är att lösningen lätt blir personberoende, tar tid att underhålla och introducerar fel p.g.a. manuellt gjorda misstag.

Med vår lösning automatiseras så mycket som möjligt av kodskapandet. Med Data Vault får du en standardiserad design byggd på enkla och repeterbara mönster. Data kan transformeras till strukturer som både lagrar data oförvanskat men också möjliggör ett automatiserat skapande av SQL-objekt och ETL-komponenter. Fördelar är snabbare projekt, bättre kod- och datakvalité och ett mer strukturerat och väldokumenterat datalager.

Presentationslagret kodas fortsatt manuellt vilket gör det möjligt att visa data på exakt det sätt du önskar. Genom användning av ett s.k. Business Vault kan funktioner skapas upp och anropas av den manuellt skrivna koden vilket minskar behovet av att göra kodändringar på många ställen om något skulle förändras.

Datalager - Förändringsbarhet

Flexibel

Förändring är det normala. Några av de förändringsscenarion som ett datalager normalt står inför och flexibelt behöver kunna hantera är nedan fyra områden.

Förändrad affärslogik

Omdefiniering av nyckeltal och hur de ska beräknas.

Datalager - utmaningar byte av affärslogik

Nya eller förändrade källfiler

Inläsning av nya typer av källfiler eller förändrat format på befintliga.

Datalager - utmaningar byte av källfiler

Byte av teknologi

Byte av grundläggande teknikval/teknikplattform.

Datalager - utmaningar byte av teknologi

Byte av källsystem

Byte av underliggande källsystem

Datalager - utmaningar byte av källsystem
Datalager - Vår leverans

Vår leverans

Med ett välfungerande datalager kan du öka värdet av er data. Vi jobbar nära våra kunder och driver projekten framåt baserat på kunskap inom både teknik och verksamhet. Med oss får du en partner som förstår livscykeln kring data och hur den kan användas strategiskt för att bättre analysera, planera och agera inför framtiden.

Idag

Vi stödjer dig i framtagandet av en strategi och roadmap där verksamhetens behov sätts i fokus.

Framtid

Vi håller oss uppdaterade och stödjer både verksamhet och IT med expertkunskap inom våra fokusområden.

Datagrund

Vi hjälper dig etablera en stabil, flexibel och förvaltningsbar datagrund som du kan bygga vidare på.

Verksamhet

Vi sätter verksamheten i centrum för datalagret så att behov och informationsflöden flexibelt kan förändras.

Införande

Vi kan ta både ett del- eller helhetsåtagande och hjälper dig utvärdera vilken lösning som passar just er bäst.

Användning

Vi sätter användarna i centrum och hjälper dem komma igång och dra nytta av införda systemstöd.

Vad är rätt för er?

Datalager + Power BI eller Qlik?

Datalager eller Qlik?

Med Qlik får du en kraftfull plattform för att läsa, tolka och transformera data. Ersätter då Qlik behovet av ett datalager? Nej - inte alltid är vårt svar. Med många års erfarenhet i ryggen ser vi att det finns situationer och behov där datalagret är en bättre lösning. Exempel är vid:

  • Stora datamängder - ett datalager kan behandla stora och växande datamängder snabbare

  • Instabila datakopplingar – ett datalager kan enklare lyssna och etablera kontakt med en datakälla vars koppling går upp/ned

  • Många filexporter - ett datalager är optimerat för att göra data tillgänglig för andra system

  • Spårbarhetskrav - ett datalager har bättre förutsättningar att granulärt logga alla händelser och återskapa mottaget rådata

  • Omtolkning av filer - ett datalager är enklare att använda för att konfigurera mallar och hantera tolkning av nya filtyper

MILLNET BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Millnet BI - Qlik Elite Solution Provider

Se, förstå och agera på din data
Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på moderna plattformar som Planacy, Power BI och Qlik.