Loading...

Vår kompetens

Vår kompetens

Vi hjälper dig se, förstå och agera på dina data.

Vad kan vi?

Vi kan ekonomi- och verksamhetsstyrning. Vi levererar inte Powerpoints och vi driver inte igenom processförbättringar. Vad vi är duktiga på är att i nära samarbete med våra kunder ta fram moderna och anpassade systemstöd som hjälper dem planera och följa upp sin verksamhet.

Vårt mål - en enklare, snabbare och mer sammanhängande uppföljning och planering som hjälper dig allokera resurser, tid och pengar rätt. Med vår hjälp skall det bli mindre magkänsla och fler faktabaserade beslut där data hjälper till att peka ut bästa vägen framåt.

Vi bygger våra lösningar på Qlik och Planacy - två moderna plattformar för Analys/Rapportering och Budget/Prognos/Planering. Vi har byggt en stor mängd lösningar på dessa plattformar och känner oss trygga med vår kunskap kring dem och vilka behov de hjälper till att lösa.

Lång erfarenhet ger trygghet. Vi har högsta partnerstatus med Qlik sedan år 2010 och har hjälpt en stor mängd kunder förbättra sin framåtblick med Planacy.


Vem hjälper vi?

Vår dialog startar oftast med den eller de personer som har ett tekniskt eller affärsövergripande ansvar för områdena analys, rapportering och planering. Typiska diskussionspartners är Ekonomichef, Business Controller, IT-ansvarig eller affärsområdesansvarig.

Vi kommer ofta in i bilden när lösningar som Excel och äldre systemstöd inte längre räcker till. Mängden data har växt, den ligger utspridd i olika system och håller en skiftande kvalité. Mycket tid går åt till att manuellt preppa och stämma av data. Fel är svåra att hitta och verksamhetens behov är svåra att tillgodose när fler i organisationen behöver ha tillgång till information och jobba på ett strukturerat sätt.

Med smart teknik kan vi hjälpa dig få ut data ur systemen och med den kvalité organisationen behöver. Säkert, uppdaterat och ständigt tillgängligt. Analysera vad som hänt och blicka framåt frekvent med ett välfungerande budget- och prognosarbete som stöd.


Hur hjälper vi?

Vi erbjuder tjänster för Qlik och Planacy's fulla produktutbud. Från utvärdering, införande till förvaltning och support.

Vi tycker inte om stora big bang projekt som skall inkludera allt från A till Ö. Den typen av projekt blir sällan bra. Med Qlik och Planacy kan vi bygga lösningar som får upp data till ytan snabbt. Vi hjälper dig identifiera datakvalitetsproblem, få ihop kravbilden och driver våra projekt så du får flera mindre men fungerande delleveranser.

Flexibilitet är ett tråkigt men nödvändigt ord i dagens snabbrörliga värld. Förutsättningar och behov kan ändras snabbt vilket kräver att dina systemstöd hänger med. Med Qlik och Planacy får du lösningar som går att underhålla och förändra när förutsättningarna förändrats.


Öka din beslutskraft

Analysera

Hur går och mår verksamheten? Filtrera, vrid och bryt ned data till önskvärd detaljnivå. Visualisera och belys olika perspektiv. Kombinera central rapportering och analys med användardriven utforskning.

Planera

Blicka framåt oftare. Agera på möjligheter och avvikelser - snabbare och tidigare. Vässa framåtblicken med snabbare budgetarbete och frekventare prognoser

Involvera

Involvera verksamheten. Nå ut med viktig verksamhetsdata och anpassa den effektivt för olika mottagare. Säkert, accessbart och användbart - oavsett vilken enhet du jobbar på.

Supportera

Frigör tid. Slit mindre med siffrorna och få mer tid över till att stötta kollegorna. Var nyfiken, agera stöd och påverka verksamheten i rätt riktning genom att hjälpa kollegorna använda information som gör verksamheten bättre.


Vilka är kunderna?

Varje månad hjälper vi ett stort antal kunder framåt. Ingen kund är den andra lik och de finns i alla storlekar och branscher. Vi anlitas som kunniga produktspecialister som är duktiga på att snabbt sätta sig in i varje kunds specifika behov och förutsättningar.

Drivkraften att ställa upp för våra kunder har alltid varit stor hos oss. Något vi är stolta över är att vi genom åren fått många nya kunder genom goda referenser och att man valt att fortsätta arbeta med oss när man bytt roll eller arbetsplats.

Tillsammans representerar våra kunder ett brett urval av medelstora och större företag verksamma i olika branscher och geografier. Två branscher där vi har ett stort antal kunder är inom Retail och Tjänstedrivna organisationer.


 • Qlik för Retail

  Retail genomgår snabba förändringar men utmaningen är samma som den alltid varit. Att ha rätt information för att köpa billigt, sälja dyrt och kunna göra om detta för varje affär och transaktion.

  Med moderna systemstöd kan vi hjälpa er öka genomlysningen av affären och få analys, rapportering och planering att hänga ihop. Jobba snabbare och mer faktabaserat. Identifiera avvikelser, nya möjligheter och följ upp mot målen.

  Hur hänger er kanalstrategi ihop?

  I dagens värld förutsätter kunden att köpupplevelsen hänger ihop - före, under och efter. Oavsett val av kanal.

  För att lyckas krävs smarta systemstöd och en förmåga att dra nytta av all data som genereras kring varje kund. Denna ligger ofta separerad i olika IT-system vilket kan göra det utmanande att fortlöpande få ihop en sammanhängande bild.

  Jobbet med att koppla ihop, verifiera och få ut data i organisationen kan vara både manuell, tidsödande och tränga undan annat viktigt arbete. För de som lyckas bygga en fördjupad bild av vad kunderna vill ha och kan skapa en engagerande, sammanhängande och relevant kundupplevelse så väntar nöjdare och mer lojala kunder. Något vi skulle säga är kvittot på framgång i en hårt konkurrensutsatt retailmarknad.

 • Qlik för tjänstedrivna organisationer

  Något som är slående i många framgångsrika tjänsteföretag är att själva tjänsten kan verka enkel och okomplicerad. Men bakom enkelheten finns ofta komplexa processer och system för att kunna producera och reproducera tjänsten med bibehållen kvalitet.

  Med moderna systemstöd kan vi hjälpa er öka genomlysningen av affären och få analys, rapportering och planering att hänga ihop. Jobba snabbare och mer faktabaserat. Identifiera avvikelser, nya möjligheter och följ upp mot målen.

  Medarbetare, tid och projekt i fokus

  En tjänstedriven organisations viktigaste resurs är utan tvekan medarbetarna. Oavsett om ni jobbar med rekrytering, bemanning, konsultation eller tjänster så snurrar affären kring begrepp som beläggning, tid, projekt och resurser. Nyckeltal behöver följas upp, prognoser läggas, tid skall rapporteras in osv. De organisationer som klarar av att hantera de utmaningar ett konstant förändringstryck innebär kan växa i goda tider och överleva under konjunkturnedgångarna.

  Vi har stor erfarenhet av att hjälpa tjänstedrivna organisationer vässa och koppla ihop sin uppföljning och planering. Visualisera information, dela den med andra och analysera på djupet. Vrid och vänd steglöst på data och hoppa mellan aggregerad eller detaljerad nivå som t.ex. kontor, roll, team eller projekt.

  Vi hjälper dig följa upp och planera kring områden som t.ex.

  • kompensation och utlägg
  • projekt
  • tid
  • fakturering
  • beläggning
  • projekt- och tjänsteportfölj
  • debiteringsgrader
  • tjänstekvalité
  • prisutveckling

MILLNET BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: +46 8 651 18 00

UPPNÅ MER. Vi hjälper dig se, förstå och agera på dina data.

Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på Qlik och Planacy - två moderna plattformar för Analys / Rapportering och Budget / Prognos / Planering.