Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
Sitter ditt budgetarbete fast i Excel? Läs om utmaningarna och hur vi kan hjälpa dig.
Test

Rinner tiden iväg?

Övertid igen?

Excel och budgetarbete hör ihop. För dig som driver arbetet kommer ofta tyvärr även en ryggsäck med övertid, stress och ändlöst petande i Excel-arken. Saker som borde vara enkla att fixa slukar tid. Mallar skall preppas, data stämmas av. Mitt i allt förändras något och tidigare gjort arbete måste göras om. Känns det som tiden skulle kunna användas bättre?

Budget i Excel - utmaningarna

Budget i Excel - utmaningarna

Utmaningar budget i Excel - Kvalité

Kvalité

Med alla manuella arbetsmoment ökar chansen för att fel smyger sig in i siffror och formler. Att upptäcka felen kan vara svårt i sig - att hitta felkällan ännu svårare.

Möjligheten att göra själv är det som gör Excel kraftfullt men också farligt. Utmaningarna växer ju mer filer, flikar, celler, formler, länkar, mail-trådar, versioner och budgetörer som snurrar runt i processen.

Alla dina manuella avstämningar till trots. Inget är mer förödande för förtroendet än när siffrorna inte går att lita på.

Utmaningar budget i Excel - Styrning

Styrning

Med många inblandade är det svårt att behålla överblicken och driva arbetet framåt med full koll.

När väl mallarna skickats ut är visibiliteten låg. Hur långt har alla kommit och använder de den sista versionen av mallen? Vem gjorde vad och när? Full tillit till siffrorna kräver spårbarhet och kontroll över vad som gjorts.

Det är svårt att driva manuella och detaljerade processer med kvalité. Arbetet blir snabbt reaktivt och drar ut på tiden.

Utmaningar budget i Excel - Samarbete

Samarbete

Även om Excel är bra på mycket så är det inte rätt verktyg för att driva ert budgetarbete framåt. För att engagera fler skickar du istället iväg mallarna på mailen. Resultatet är öar av data som du sedan manuellt skall pussla ihop.

Borde inte budgeten vara ett gemensamt och sammanhängande arbete som når ut i verksamheten?

Istället för ”våra” siffror blir det ”deras” siffror. Resultatet är ett minskat engagemang och ansvar för den lagda budgeten.

Utmaningar budget i Excel - Skalbarhet

Skalbarhet

Förutsättningarna förändras. Det krävs tid, koll och tålamod att uppdatera modellen – ännu mer om det inte är du som gjort den. Förslaget om en snabb ”liten” ändring skapar lätt mängder med följdarbete.

Svårigheten att kvalitetssäkra siffrorna, underhålla modellen och växla upp användandet är ofta anledningen till att det tar stopp.

Frustrationen ökar och synen på vilket värde budgetarbetet i slutändan skapar sviktar.

Så kan Planacy hjälpa dig

Se hur Planacy kan hjälpa dig

Planacy hjälper dig spara tid och skifta fokus. Inkludera fler i budgetarbetet, minska mängden manuellt arbete och stärka kvalitén på siffrorna. Med Planacy får du stöd för enklare och mer sammanhängande budget, prognos och planering.

Boka din demo nu

Clear Channel

Referens
Planacy har gett Clear Channel Sverige förutsättningar för att arbeta på ett mer strukturerat och överskådligt sätt med budget och prognos. Mycket tack vare möjligheten att börja med en enklare basnivå som vi sedan kontinuerligt förbättrar som t.ex. införandet av Planacy's detaljerade HR-modul. Vi har nu tagit beslut om att även implementera Planacy i övriga skandinaviska länder.

Björn Fröblom
FP&A Manager Scandinavia


Du är i gott sällskap
Filippa K
Mercuri Urval
HSB
Clear Channel
haglöfs
ncc

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn