Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
  • Glad Sommar!

Dagens snabbrörliga och konkurrensutsatta värld ställer höga krav på den organisation som vill bibehålla sin konkurrenskraft. I en miljö med osäkerhet, risk och volatilitet gäller det att snabbt kunna fånga upp signaler om förändringar och ställa om sig själv. Ekonomifunktion och business controllers har här fått en utökad och viktig roll.

Utmaningen är att få en mer involverande, flexibel och integrerad styrning på plats där finansiell och operationell styrning hänger ihop och förgrenar ut sig i organisationen. Förändrade arbetssätt, utökade ansvarsroller och bättre systemstöd är centralt för att åstadkomma denna förändring.

Organisationer har inte råd att låta de som sitter med ansvaret för dessa viktiga processer fastna i fel typ av arbetsuppgifter. Vi vet att många controllers sliter med kraven på ett ökat strategiskt ansvarstagande samtidigt som mycket tid får läggas på att få ut, klippa, klistra och rätta upp framåt- och bakåtblickande data. Se hur vi kan hjälpa dig som controller!

Hur vi kan hjälpa dig som controller

Vår vardag består i mångt och mycket med att hjälpa våra kunder komma från denna verklighet. Med smart teknologi går det att ta steget till en värld med en mer flexibel, effektiv och verksamhetsgenomgripande styrning.
Förmågan till att hantera just föränderlighet och snabbt kunna omsätta organisationens krav till en fungerande lösning har varit vägledande för oss. Från dag 1. Stöd för uppföljning genom analys och rapportering levererar vi med Qlik Sense och stöd för budget, prognos och planering med Planacy. Båda hänger ihop och levererar samma världsbild till organisationen.

Bli ett bättre du efter sommaren!

Bli mer framåtblickande och känn av förändringarna snabbare. Lämna problemen med Excel bakom er – planeringsprocesserna skall inte ta musten och lusten ur er! Involvera fler med hjälp av workflow, satsa på rullande prognoser och gå över till en drivarbaserad planering. För att inte hamna snett - se till att få rätt fokus på ert införandeprojekt.

Hjälp verksamheten till nya insikter och bättre beslutsunderlag. Att vara informationsfattig i en datadriven värld kan bero på både för lite och för mycket data. Se till att få ut information till hela verksamheten med rapportering och ge kraften för djupgående analys till dem som behöver det. Organisationen har inte tid att invänta att IT skall agera. Se till att investera i smarta IT-stöd som stödjer verksamhetens behov av att själv kunna utforska och visualisera data.

Taggar: Qlik Sense, Analys, Planering, Planacy, Rapportering

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn