Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010

Analys och Rapportering - vad är skillnaden?

Tillhör ni dem som investerat i ett beslutsstöd? Då har ni med all säkerhet tillgång till funktionalitet för både analys och rapportering. Vi går i denna artikel igenom skillnaderna mellan dessa och hur de kompletterar varandra. Häng med!

Innehåll

Varför investera i stöd för analys och rapportering?

Det ligger i tiden att vara datadriven. Något som syns i rekryteringsannonser. Det blir allt vanligare att söka efter kandidater med ett intresse för eller en bakgrund inom skärningen mellan verksamhet, data och analys. För att öka den tekniska förmågan och svara upp på organisationens behov av information så uppgraderar och investerar även många organisationer i nya moderna lösningar som ger stöd för effektiv analys och rapportering.

Varför visuell dataanalys?

Varför visuell dataanalys?

Ta din data och dina insikter till en ny nivå. Lär dig mer om visuell dataanalys och hur du kan dra nytta av den. Allt skrivet på ett lättfattligt sätt.

Qlik Sense - en marknadsledande lösning

Nya insikter & bättre beslut

Qlik Sense ger dig ett kompetent stöd för analys och rapportering. Utforska data på djupet och se mönster, trender och detaljer som hjälper dig framåt.

Syftet med systemen är att följa upp verksamheten och identifiera trender, avvikelser och möjligheter. Lösningarna är optimerade för att läsa in, bearbeta och distribuera data ut till en informationshungrig organisation.

Målet är att man genom tillgång till kvalitativ information kan skapa nya insikter som leder till att rätt beslut tas och aktiviteter genomförs. Ordnat och i enlighet med satt strategi tar man sig i riktning mot uppsatta mål för att i slutändan generera värde i linje med organisationens syfte.

Data Rapport Analys Insikt Aktivitet Värde

Att lyckas ta det hela vägen är en stor utmaning. Verkligheten rör på sig och process, organisation, ledarskap och teknik skall alla samverka och dra åt rätt håll. En utmaning som det finns anledning till att återkomma i ett annat blogginlägg!

Vanligtvis delar man upp det användarna ser av beslutsstödet i två delar - rapporter och analysstöd. Båda delarna gå in i varandra och det är inte alltid klart vad som är vad då båda förmedlar och presenterar information. Där ena delen serverar information så hjälper den andra till att nå insikt, bygga kunskap och skapa en grund för beslutsmässighet. Låt oss titta på vad de båda områdena kan bidra med!

Vad är rapportering?

Rapportering är en process som förmedlar strukturerad och (oftast) summerad data. En rapport förmedlar utfallet för t.ex. en avdelning eller enhet och hur detta står sig i jämförelse med ett mål, en budget eller en prognos. Rapporter hjälper mottagaren uppmärksamma och identifiera avvikelser som i sin tur kan väcka frågor.

Rapporter genereras och skickas ofta automatiskt till mottagaren. Denne förmodas ha tillräcklig kunskapsgrund att stå på för att själv kunna tolka bifogad information.

Olika syften

!! mbi fundera paEn rapport hjälper dig förstå vad som händer. Ett analysstöd hjälp dig förstå varför det händer och hur nästa steg skulle kunna se ut för att ändra på situationen.

Vad är analys?

Ett analysstöd å sin sida stödjer användaren i att utforska data med syfte att bättre förstå och förbättra hur organisationen presterar. Istället för att väcka frågor så hjälper analysstödet användaren få svar på frågor.

Medan rapporter produceras och distribueras av verktyg så genomförs analyser av människor. En viktig skillnad är att i ett analysstöd så kan information placeras i en kontext. Det finns en underliggande koppling till bakomliggande data vilket hjälper användaren att gå från att ha information till att ha utvecklat kunskap och nått insikt.

En jämförelse

Rapportering Analys
Data > Information Data > Information > Insikt
Reser frågor: vad? Svarar på frågor och ställer nya
Övervaka och larma Fördjupa och bredda bilden
Övervaka mätare Få mätarna att flytta på sig

Två utmaningar

Stäng gapet mellan insikt och aktivitet

Rapporter har begränsad förmåga att skapa bakgrund till varför data ser ut som det gör. Det går t.ex. att sätta förväntansintervall som data skall hålla sig inom men dessa i sig säger ingenting. Tydandet av rapporten och eventuell åtgärd hänger på hur insatt rapportmottagaren är i ämnet. Ett bra utformat analysstöd kan hjälpa till med detta!

Analysstödet skall inte bara göra det möjligt att se data utan även dyka ned djupare i den och sätta data i en kontext. Det skall kunna leda tankarna mot vad som bör göras - en nästa aktivitet som ett resultat av vad man kommit fram till i analysen.

Ett exempel

!! mbi fundera paEn rapport kan ge dig svaret på vad som t.ex. är er mest sålda produkt. Analysstödet hjälper dig förstå varför den är det och vilka aktiviteter du bör inrikta dig på för att t.ex. optimera för ytterligare försäljningsframgång.

För att lyckas med detta krävs det att det finns en bakomliggande tanke med vad ni skall använda ert beslutsstöd till. Vilka frågor skall data ge svar på? Vad är syftet, vad är kontexten och vad är rekommendationerna baserat på utfallet för speciellt viktiga datapunkter (s.k. nyckeltal)?

Här någonstans realiseras nyttan alla ser framför sig när man investerar i ett beslutsstöd. Rekommendationer som leder till beslut. Som i sin tur leder till handling, uppföljning och ett genererat värde som t.ex. bättre konkurrenskraft via ökad försäljning, minskade kostnader och stärkt varumärke.

Om ni jobbar med dessa frågor och ger era analysapplikationer en ordentlig kontext så har ni nått längre än vad de flesta andra nått. På pappret enkelt men i verkligheten svårt. Det går inte att komma ifrån att en viktig komponent i att lyckas krama värdet ur sin satsning på ett beslutstöd är att man får till en datadriven kultur. Något som kräver rejält med engagemang, fokus och en stor dos passion för ämnet.

Få till en bra balans mellan rapporterings- och analysarbete

En person som ofta är drivande i frågor som rör analys, rapportering och planering är Business Controllern. Vi har under årens lopp pratat med många som arbetar i rollen och som sliter ute i verkligheten. Slående ofta får vi höra att en stor utmaning i deras vardag är att de får lägga alldeles för mycket tid på att hämta, bereda, validera och formatera data. Ett jobb som ofta har ett stort inslag av manuellt arbete vilket i sin tur leder till att misstag görs och problem uppstår med datakvalitén.

Analytiker eller Rapportör?

!! mbi fundera paRapportarbete = hämta, bygga, konfigurera, konsolidera, formatera, validera
Analytikerarbete = undersöka, jämföra, ifrågasätta, stödja, kommunicera

När väl det databeredande jobbet är gjort så står rapporteringen på nästa tur. Enhetsansvariga, ekonomichefen, styrelsen etc. vill alla ha information om hur verksamheten utvecklas. Tiden över till analysarbete och stöttande av verksamheten blir liten. Ett slöseri med tid, kompetens och en missad chans till att göra business controllern till den affärspartner många vill vara!


Ta projektet i mål

Block 1

Vi har under årens lopp genomfört en stor mängd Qlik-projekt. Inget har varit det andra likt. Vad som däremot varit konstant är att vi brunnit för Qlik och våra kunder.

Med oss som partner kan du känna dig trygg. Vi är specialister på Qlik och har varit Elite Partner sedan år 2010. Med vår hjälp skall vardagen bli effektivare, insikterna fler och besluten bättre.

Välkommen att höra av dig!

Taggar: Analys, Rapportering, Beslutsstöd

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn