Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010

Test

Dags att ta steget?

Dags att ta steget?

Tidpunkten för när QlikView 11 slutar supporteras närmar sig. Alternativen är att uppgradera till QlikView 12 eller migrera till Qlik Sense.

Vi har tidigare skrivit om fördelarna med att gå över till Qlik Sense och skriver här mer om hur en migrering kan gå till och vad man behöver tänka på. 


Att göra en migrering kan vara ett större eller mindre jobb beroende på storleken och komplexiteten på er QlikView-miljö. Ju mer speciallösningar ni gjort - ju mer jobb krävs. Den del av QlikView-lösningen det normalt lagts ned mest jobb på är datamodellen vilken kan flyttas över med en mindre insats till Qlik Sense. 

Ett tips. Om ni skall migrera så gör grundarbetet rätt och fundera igenom vilka behov ni har idag och hur väl er QlikView-miljö reflekterar dessa. Kanske är det utmärkt tillfälle att lämna delar av den gamla lösningen och bygga nytt för framtiden?

Server

Befintlig server kan behållas då kraven på en Qlik Sense server är samma som för en QlikView-server

Planerar du köra QlikView och Qlik Sense parallellt under eller efter er migrering? Notera då att dessa inte kan köras samtidigt på samma serverinstans

Licenser

QlikView och Qlik Sense har olika licensformer vilka inte kan jämföras rakt av. För dig som vill lära dig mer om hur Qlik Sense licenser fungerar så läs mer här.

Vid en migrering kan du växla in dina nuvarande QlikView-licenser till Qlik Sense. Följande konverteringsvärde gäller då för de vanligaste QlikView-licenstyperna (observera att inget värde finns för QlikView serverlicenser).

 
 QlikView licensFörhållandeÖversättning
  Local client 1:1 1 local client = 1 token
  Named User CAL 1:1 Se ovan
  Session CAL 1:11 1 Session CAL ger 11 token
  Document CAL 4:1 4 Document CAL ger 1 token
  Usage CAL 15:1 15 Usage CAL ger 1 token
  Extranet session CAL 1:2 1 Session CAL ger 2 token

Vid en konvertering till Qlik Sense är vår rekommendation att börja med att köpa ett Qlik Sense Starter Pack om 5 eller 10 tokens.

Det blir billigare än om ni först konverterar era QlikView-licenser till Qlik Sense och sedan köper ytterligare tokens. Det ger er också möjlighet att köra både en QlikView och Qlik Sense miljö under migreringen. Något vi rekommenderar för att löpande kunna verifiera att data och visualiseringar stämmer vartefter migreringen fortskrider.

Notera att Qlik inte tillåter gratiskonvertering av QlikView-licenser som är inköpta efter den 1/7 2017. Går du över till Qlik Sense måste motsvarande tokens köpas in på nytt igen. 

Lär er tillsammans under migreringen

En migrering är ett utmärkt tillfälle att utbilda verksamheten hur man arbetar med Qlik Sense.

Ni kanske har en eller flera användare som redan idag gör eller vill kunna göra mera själv? Bjud in dem att vara med när ni bygger upp det nya gränssnittet. Det snabbar upp lärandet kring hur man arbetar med Qlik Sense och vilka mått, dimensioner och visualiseringar som kommer ingå i applikationen i form av master items. Kunskap som hjälper användaren ta fram egna visualiseringar snabbare själv och gör en till en bättre beställare.

Hur migrerar man en QlikView-applikation?

Den tydligast synbara förändringen mellan QlikView och Qlik Sense är gränssnittet. Det har lyfts rejält och anpassar sig helt automatiskt efter vilken typ av enhet informationen konsumeras på.

Fem saker som kan vara bra att veta som en konsekvens av detta är:

  • Qlik Sense är mer visuellt luftigt som en effekt av sin responsiva design. Det går därmed inte att "trycka in" lika mycket information / flik som i QlikView.

  • Har du en tabelltung QlikView-applikation där tabellerna har många rader/kolumner? Fundera igenom layouten av dessa då Qlik Sense tabellobjekt ta mer plats och därmed blir något mindre överskådliga jämfört med QlikView 

  • För en utvecklare är Qlik Sense inte lika flexibelt som QlikView. Du kan t.ex. inte lägga lager av objekt på varandra och logiskt visa/dölja dem, använda macro eller input-objekt som i QlikView. De flesta önskemål går dock fortfarande att lösa – men kanske på ett annat sätt än vad man tidigare är van vid

  • Qlik Sense har ett brett stöd för olika diagramtyper. Det finns dock några som är unika för QlikView som du inte kommer kunna konvertera över automatiskt till Qlik Sense.

  • Qlik NPrinting går inte att automatiskt migrera över till en Qlik Sense miljö vilket innebär att rapporterna måste byggas om.

QlikView Converter Tool

Qlik Sense Dev Hub innehåller en samling verktyg som hjälper dig att t.ex. utveckla egna widgets, extensions och mashups.

Inkluderat finns även QlikView Converter Tool (QCT) – ett verktyg som hjälper dig konvertera en QlikView-applikation till en Qlik Sense applikation.

QlikView Converter Tool - steg1

Dra och släpp din QlikView-applikation på QCT så skapas det automatiskt upp ett nytt Qlik Sense projekt.

Efter konverteringen är klar listar QCT tydligt upp vilka visualiseringar, dimensioner, mått och variabler som konverterats och vilka objekt som inte konverterades.

QlikView Converter Tool - steg2

Gå igenom respektive flik och arbeta dig igenom listan över objekt för att godkänna eller förkasta vad du vill ta med dig in i den nya Qlik Sense applikationen.

Qlik har en mycket bra guide att arbeta efter för hur arbetet med QCT bör gå till och vilka förberedelser du behöver göra (inte minst i scriptet) innan själva konverteringen görs. Gå till QCT Guide


Vill du veta mer?

Vi har lyft ett antal större kunders QlikView-miljö till Qlik Sense och vet hur jobbet skall läggas upp och genomföras.

Hör av dig

Prata med mig om migrering från QlikView till Qlik Sense.

Håkan Hellmér
0736 330 393

Taggar: QlikView, Qlik Sense

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn