Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010

5 pitfallsFördelen med tabeller och diagram är att de har en förmåga att skapa engagemang och lyfta fram det viktiga. Men hur väljer man rätt typ av visualisering för att det viktiga inte skall hamna i bakgrunden?

Ladda ned en e-bok från Qlik som tar upp ämnen som hur man skall tänka vid val av färg, diagramtyp, mängd information som visas samtidigt, datakvalité frågor osv

Har du lagt ned massa tid på att spara och processa data så lägg lite ytterligare tid på att tillse att den förstås av mottagaren och att rätt aspekter lyfts fram.

Hämta hem e-boken ”5 fallgropar vid datavisualisering (och hur de undviks)”

Ladda ned e-bok


Ta projektet i mål

Block 1

Vi har under årens lopp genomfört en stor mängd Qlik-projekt. Inget har varit det andra likt. Vad som däremot varit konstant är att vi brunnit för Qlik och våra kunder.

Med oss som partner kan du känna dig trygg. Vi är specialister på Qlik och har varit Elite Partner sedan år 2010. Med vår hjälp skall vardagen bli effektivare, insikterna fler och besluten bättre.

Välkommen att höra av dig!


Taggar: QlikView, Qlik Sense, Visualisering

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn