Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010

Millnet BI Blogg

Att få till en effektiv uppföljning och planering av verksamheten kan vara utmanande. I vår blogg tar vi upp olika aspekter kring dessa utmaningar och skriver även om lösningsmöjligheter utifrån vår positon som en ledande partner till Qlik och Planacy.

Nyhetsbrev

En gång per kvartal skickar vi ett kort nyhetsbrev som ger dig tips samt senaste nytt om produkterna vi jobbar med.

Allmän dig till vår e-postlista så håller du dig uppdaterad.

Vi tar väl hand om dina uppgifter och du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Läs vår Personuppgiftspolicy.
Test

Öka insynen i din Qlik-miljö

Öka insynen i
din Qlik-miljö

Har du ett förvaltningsansvar för er Qlik-miljö eller är du själv Qlik-utvecklare? Det här blogginlägget är riktat till dig och hur du kan spara tid och få ut mer av er Qlik-lösning.

Oavsett IT-system är förvaltning ett tråkigt men viktigt ämne. Med en god förvaltning vet du vad som sker, varför det sker och hur alla delar i din miljö hänger ihop. Den ger dig en plattform att stå på för att snabbare och med bättre kvalité kunna avhjälpa fel och vidareutveckla lösningen.

Att upprätthålla en god förvaltning kan vara mer eller mindre utmanande. Åren går och många människor (beställare, utvecklare, driftpersonal osv) har varit inblandade, affärsreglerna är komplexa, antalet kodrader har vuxit sig stort och dokumentationen har kanske inte hängt med. Det blir tillslut svårt att ta sig in under skinnet på lösningen och få en förståelse för både helhet och detaljer.

qlik forvaltare adminFör dig som har en Qlik-lösning så är du tyvärr lika påverkad som alla andra. Även om Qlik ligger i frontlinjen för datavisualisering har man tyvärr inte (liksom andra BI-leverantörer skall sägas!) varit lika bra på att visualisera och förklara flödet av data som finns inne och mellan de applikationer som bygger upp Qlik-miljön.

Från vilka datakällor hämtar era applikationer data? Vilka applikationer delar data mellan varandra och vilka är transformationsstegen från datakälla ut till gränssnitt? Vilka andra delar av lösningen påverkas om jag ändrar i ett specifikt kodsegment?

För att kunna svara på frågorna krävs dokumentation, Qlik-kompetens och att du manuellt stegar dig igenom och förstår Qlik script-koden samt den beräkningslogik som ligger i visualiseringslagret.

Du kanske tänker – men det där löser min konsult eller utvecklare! Ja – de kanske gör det men med vilken responstid, hastighet och kvalité?

Läs mer

Test

Budget 2019
Excel - vän eller fiende?

Budget 2019
Excel - vän eller fiende?

Vi har under årens lopp mött många business controllers och ekonomichefer som uttryckt frustration kring hur deras budgetarbete fungerar. Vi får ofta höra att det tar för mycket tid, inte kommer ned på djupet och kräver en stor manuell arbetsinsats med mycket klipp/klistra. 

De flesta företag vi möter lägger intressant nog ned mycket mer tid på att titta bakåt än framåt. Bilden är budgetarbetet tyvärr tar musten och lusten ur många vilket gör att arbetet med den löpande framåtblicken blir lidande. Hur ser det ut hos er? 

Läs mer

Att budgetera och fortlöpande ha överblick på hur personal, löner, bonusar, sjukdom och andra kostnadsdrivare påverkar lönsamheten kan vara en utmaning. Med Planacy kan du förenkla arbetet - rejält!
Test

Bättre personalbudgetering

Personalbudget i Excel?

Utmaning

Personalen är din mest värdefulla tillgång men kan också vara en av de största kostnadsposterna.

Att budgetera och fortlöpande ha överblick på hur lön, bonus, pension, sjukdom och andra kostnadsdrivare påverkar lönsamheten kan vara en utmaning. Bakomliggande beräkningar och regelverk är ofta komplexa. Mycket siffror gör att det blir svårt att komma ned på djupet och risken för fel ökar i en manuellt driven Excel-process.

Lösning

Med Planacy kan du öka detaljeringsgraden i ditt budget- och prognosarbete. Arbeta snabbare, enklare och få en tydlig koppling mellan antagande och utfall.

Vanliga utmaningar

Vanliga utmaningar

Med Excel får man saker gjort. Tills det inte längre går. Vi träffar många företag vars planeringsprocesser fastnat i kalkylbladen när komplexiteten ökat i verksamheten. Det blir svårt att komma ned på detaljnivå, delegera ut ansvar och förändra processen när förutsättningarna förändrats.

Typiska Excel-utmaningar vi sett är att hanteringen och konsolideringen av budgetmallarna blir tidsödande med ett växande antal filer, flikar, rader, formler och användare. Risken finns att data och struktur i mallarna ändras och det finns en rädsla för läckage av känslig data vilket gör att man inte vågar skicka med all information.

HR-systemen å sin sida är begränsade till HR-avdelningen. Det gör dem svåra att använda för budgetarbete där det finns behov av att koppla upp sig till extern data, samarbeta och jobba i ett styrt arbetsflöde.

Arbeta snabbare och kom ned på djupet

Arbeta snabbare och kom ned på djupet

Med Planacy kan du öka detaljeringsgraden i ert budget- och prognosarbete för HR och personal. Jobba snabbare, enklare och få en tydlig koppling mellan gjorda antaganden och utfall.

Läs mer

Test

Är ditt beslutsstöd redo?

Är ditt beslutsstöd redo?

Det har stått mycket i media om GDPR sista året vilket du säkert inte missat. Med knappt 6 månader kvar till starten den 25:e maj 2018 - hur långt har ni kommit i ert GDPR-arbete?

GDPR – en kort sammanfattning

GDPR – en kort sammanfattning

År 2016 antog EU en ny lag som rör insamling, lagring, användning av data som innehåller personuppgifter. Förordningen gäller alla organisationer i och utanför EU som lagrar personuppgiftsdata om EU-medborgare. Tanken med lagen är att öka transparensen i hela kedjan kring personuppgiftsdata och göra det enklare för individer att veta vilka uppgifter som finns sparade om en och kunna kräva att de tas bort.

GDPR är omfattande ramverk och går inte att sammanfatta i några rader. För dig som ansvarar för organisationens Datalager, Business Intelligence lösning eller funktion för Rapportering och Analys kan dock följande delar av GDPR-förordningen vara extra intressanta att fokusera på.

Hantering av personuppgiftsdata

Se kapitel 2, artikel 5-11 i GDPR-förordningen

Processing personal data is lawful if at least one of the following is true:

 • The data subject has given consent
 • Processing is necessary for the performance of a contract
 • Processing is necessary for compliance with a legal obligation
 • Processing is necessary to protect vital interests of the data subject
 • Processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest
 • Processing is necessary for the interests pursued by the data controller

If processing is lawful, organizations must abide by certain principles when processing personal data. Personal data must be processed lawfully, fairly, and in a transparent manner; collected for specified, explicit, and legitimate purposes; be adequate, relevant, and limited to what is necessary; and four other principles.

Processing personal data revealing race, political opinions, religion, philosophy, trade union membership, genetic data, health, sex life, and sexual orientation is subject to different regulation and can only be processed under certain conditions.

Indvidens rättigheter

Se kapitel 3, artikel 12-23 i GDPR-förordningen

EU citizens can require organizations to erase, correct or provide their personal data and restrict or stop the processing of their personal data. Organizations also have to provide certain information to people when data is and is not collected from them.

Skyldigheter vid innehav eller processande av personuppgiftsdata

Se kapitel 4, artikel 24-43 i GDPR-förordningen

General obligations include keeping a record of all processing activities, cooperating with the supervisory authority, and following protocol for when there are two or more organizations jointly processing personal data.

Organizations also need to take the necessary security measures for processing, outlined in Article 32, and notify the supervisory authority and data subjects of breaches. When a type of processing, especially with new technologies, is likely to result in a high risk for people, an assessment of the impact of the processing needs to be done.

Organizations must designate a data protection officer (DPO) if processing is carried out by a public authority, processing operations require monitoring of data subjects, or core activities of the organization consist of processing personal data relating to criminal convictions or special categories of data.

Böter och skadestånd

Se kapitel 8, artikel 82-83 i GDPR-förordningen

Any person who has suffered damage from infringement of the GDPR has the right to receive compensation from the organizations that own or process the data. For less consequential infringements, fines can be up to $10,000,000 or two percent global annual turnover, which ever is higher. For more consequential infringements, fines can be up to $20,000,000 or four percent of global annual turnover, which ever is higher. Other penalties include erasure of data and restriction of processing.

Hur ligger ni till idag?

Hur ligger ni till idag?

Krav

Med GDPR kommer krav på er om att dokumentera:

 • Vilken data ni har
 • Vart den lagras
 • Vad den används till
 • Vem som har tillgång till den

Vart står ni idag?

Gör ett enkelt compliance indikator test och plotta ut vart ni står i era GDPR förberedelser idag.

GDPR och Analys & Rapportering

GDPR och Analys & Rapportering

Med Discovery Hub® från TimeXtender får du en automatiserad datalagringsplattform. Lägg mindre tid på repetitiva och manuella arbetsuppgifter och ta ett viktigt steg mot att göra din analys- och rapporteringsmiljö GDPR-kompatibel. Nu och i framtiden.

Fyra frågor

 • Är era lösningar för rapportering och analys fullt dokumenterade?
 • Kan ni spåra hur dataflödet ser ut från källa ut till gränssnitt?
 • Har ni kontroll över data som finns i er utvecklings- och testmiljö?
 • Har ni koll över vilka som kan accessa data och finns detta dokumenterat?

Läs mer

Test

QlikView 11 - end of life
Uppgradera eller Migrera?

QlikView 11 - end of life
Uppgradera eller Migrera?

Qlik har justerat slutdatumet för support av QlikView 11. Istället för den 8:e december 2017 gäller nu sista mars 2018. 

Trots att slutdatumet skjutits fram med 3 månader rekommenderar vi ändå dig som kör QlikView 11 att redan nu fundera över hur ni vill gå vidare.

Alternativen är att:


Migrera till Qlik Sense

För nya kunder rekommenderar vi numera alltid Qlik Sense före QlikView.  Läs nedan artiklar som tar upp varför vi gör det och vad en migrering till Qlik Sense innebär:


Uppgradera QlikView

QlikView 11.20 till QlikView 12.10

På ytan har inte mycket hänt mellan versionerna. Men under huven är beräkningsmotorn bytt till Qlik Indexing Engine (QIX) - samma som Qlik Sense använder. Detta byte får inte några större skillnader på dina ETL-steg - vissa kan gå lite snabbare och andra lite långsammare.

Vid uppgraderingen finns det några få små script-ändringar som behöver hanteras. T.ex. hanteras Apply-maps annorlunda där hänvisningar till icke existerande map-tabeller numera leder till att scriptet stannar. EXECUTE-kommandot tillåts heller inte längre som standard utan du behöver sätta om en global inställning för att tillåta dessa. 

Kör du QlikView 11 i ett webbgränssnitt så ser det mycket bättre ut på mobila enheter i QlikView 12. Inte i samma klass som i Qlik Sense men ett tydligt lyft från QlikView 11.

Sammantaget har vi haft få större problem vid uppgraderingar av våra kunders QlikView 11 miljöer. 

Läs mer

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn