Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
SIB

MBI Compass
Gör en hälsokontroll av din Qlik-miljö

Qlik hälsokontroll

Lever er Qlik-miljö upp till din och verksamhetens förväntningar och behov?

Vi hjälper dig säkerställa att er Qlik-lösning når sin fulla potential. Med vår tjänst MBI Compass så hjälper vi in dig på rätt spår så ni får igång användandet igen.

Identifiera möjligheterna

Vi hjälper dig identifiera områdena där ni kan stärka er Qlik-miljö. Utifrån 8 olika perspektiv som spänner över teknik, administration och organisation så går vi igenom och dokumenterar er Qlik-lösning.

Områden vi går igenom

Miljö

Går miljön att förvalta effektivt och hinner ni idag med verksamhetens krav på nyutveckling?

Dokumentation

Hur påverkar eventuell frånvaro av dokumentation och hantering av behörigheter förvaltningsbarheten?

Risk

Är utveckling och drift avhängig några få personer? Vilka risker medför detta?

Utbildning

Hittar och förstår användarna den information som finns?

Prestanda

Hur ser prestanda ut vid dataladdningar och är applikationerna snabba att arbeta med?

Datakvalité

Håller data den kvalité och detaljeringsgrad som användarna förväntar sig och kräver?

Nyttan för dig

Genom att anlita oss drar du nytta av de kunskaper vi har inom optimerad design, utformning av datamodell och teknisk set-up.

Resultatet av vårt arbete är en rapport som dokumenterar ert nuläge och våra rekommendationer till förändringar. Vi levererar förslag på konkreta förbättringsaktiviteter och den effekt vi ser utifrån perspektiven risk samt potential till ekonomisk besparing.

Snabbt genomförande

Vi hjälper er snabbt få fokus på rätt saker och kommer in med ett externt expertperspektiv.

Minskade kostnader

Vi hjälper er tillse att ni har rätt licensmix för ert nuvarande och framtida användande.

Ökad driftstabilitet

Vi hjälper er öka förmågan att snabbt respondera på driftstörningar i miljön.

Ökad tillgänglighet

Vi hjälper er tillförsäkra att informationen som finns i Qlik-applikationerna kan hittas och förstås av alla.

Ökad utvecklingstakt

Vi hjälper er öka förmågan att effektivt tillgodose verksamhetens framtida behov av nyutveckling.

Ökad trovärdighet

Vi hjälper er tillförsäkra en hög intern trovärdighet för Qlik-plattformen och informationen den tillgängliggör.

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn