Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010

MBI COMPASS

MBI-Compas - en genomlysning av er Qlik-investering

MBI Compass är en tjänst för dig som vill ha en fullständig genomlysning av er QlikView eller Qlik Sense implementation.

Vi dokumenterar er situation utifrån åtta olika dimensioner som spänner över områdena teknik, administration och organisation. Vi lyfter klart och tydlig fram nuläge samt våra förbättringsrekommendationer. Ni får förslag på konkreta förbättringsaktiviteter att genomföra och den effekt dessa har utifrån perspektiven risk samt potential till ekonomisk besparing.

MBI Compass säkerställer att er verksamhet med kontrollerad risk får ut maximal nytta ur Qlik-investering.

Lever QlikView / Qlik Sense upp till er verksamhets förväntningar och behov?

 • Klarar ni av att effektivt förvalta er Qlik-miljö och hinner ni med att utveckla i takt med att nya behov från verksamheten dyker upp?
 • Hur påverkar frånvaro av dokumentation och behörighetshantering förvaltningsbarheten?
 • Är utvecklingen och driften av er Qlik-miljö avhängig några få personer? Vilka risker skapar i sådana fall detta?
 • Hittar och förstår användarna den information som finns?
 • Finns ett sammanhållet språk för färg och form över alla enskilda QlikView applikationer?
 • Klagar användarna på att QlikView går trögt?

MBI Compass tillser att ni får ut maximal nytta från QlikView / Qlik Sense!

Med låg förvaltningsbarhet och en användarnöjdhet som inte är på topp får ni inte full utväxling på er Qlik-investering.

MBI Compass dokumenterar och prioriterar aktiviteter så att ni kan:

 • Öka förmågan att snabbt respondera på driftstörningar i Qlik-miljön
 • Öka förmågan att effektivt tillgodose verksamhetens framtida behov av nyutveckling
 • Tillförsäkra en hög intern trovärdighet för QlikView / Qlik Sense
 • Tillförsäkra att den information som finns i Qlik-installationen kan utnyttjas av alla
 • Minska kostnaderna för er Qlik-installation genom att ha rätt licensmix för ert användande

Alla våra rekommendationer bygger på att de väger in perspektiven­ risk eller ekonomisk potential.


Share

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn