Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010

MBI SIB - Prova QlikView / Qlik Sense mot ert affärsdata

MBI SIB - utvärdera Qlik på utsatt tid och till fast kostnad

Glöm långrandiga Business Intelligence projekt med osäkra tidsplaner, budgetar och utfall.

Vi levererar till fast kostnad en fullt fungerande QlikView eller Qlik Sense lösning som går mot ert befintliga affärssystem och data. Ni väljer själv ut de områden i verksamheten lösningen skall täcka. Beroende på valt omfång tar leveransen normalt 3-5 dagar.

Tillvägagångssätt

Förberedelse

Vi diskuterar tillsammans igenom vilka delområden ni vill att Qlik-lösningen skall täcka. Vanliga områden kan vara t.ex. ekonomi, försäljning, inköp och HR.

Utveckling

Utveckling av Qlik-lösningen på plats hos er. Krav på er närvaro fördelas enligt nedan:

  • Första dagen: 3 timmar för en DBA / IT person och 3 timmar för en eller flera verksamhets-representanter. För att spara tid bör DBA / IT hos er förberett så att vi kan koppla upp oss mot de datakällor vi behöver ansluta mot

  • Sista dagen: 1 timme möte för samtliga involverade hos kunden. Däremellan krävs tillgänglighet för frågor

Utvärdering

Ni använder och testar den utvecklade Qlik-lösningen under en testperiod på 2-3 veckor. Under denna tid behöver ni inte betala något för Qlik-licenserna. Användarna kör QlikView / Qlik Sense i sina webläsare vilket gör att ni slipper krångliga klient-installationer.

Vi håller kontakt med varandra och bistår med svar på de frågor som kommer upp. Beslut om eventuell investering tas efter att testperioden gått ut. Oavsett hur ni väljer att gå vidare kommer ni lärt er mer om verksamheten och fått en bra inblick i hur en modern Business Intelligence lösning ser ut.

Pris

Ett investeringsbeslut om 25.000 - 60.000 kr krävs samt att ni avsätter viss egen tid. Kostnaden är avhängig hur många dagar som tas i anspråk vilket i sin tur påverkas av omfånget på lösningen vi kommit överrens om.


Share

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn