Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
SIB

MBI SIB
Utvärdera Qlik till ett fast pris

Utvärdera Qlik

Utvärdera om Qlik är rätt för er. Tillsammans genomför vi ett mini-projekt på 3-5 dagar till fastpris. Resultatet är en lösning som går mot er data och som du under 2-3 veckors tid kan utvärdera tillsammans med dina kollegor.

Upplägg

Block 1

1. Omfattning

Vi diskuterar tillsammans igenom vilka delområden ni vill att lösningen skall täcka. Vanliga områden kan vara t.ex. ekonomi, försäljning eller inköp.

2. Projekt

Utveckling av lösning på plats hos er. För att projektet skall bli lyckat behövs er närvaro enligt nedan:

  • Dag 1: 3 timmar för en DBA / IT person och en/flera kravställare.

  • Sista dagen: 1 timme möte för samtliga involverade. Däremellan krävs tillgänglighet för eventuella frågor.

3. Utvärdering

Ni kan helt fritt testa lösningen under en period på 2-3 veckor. Användarna kör lösningen i sin webbläsare vilket gör att ni slipper krångliga klient-installationer.

Vi håller kontakt med varandra och bistår med svar på de frågor som kommer upp. Beslut om eventuell investering tas efter att testperioden gått ut. 

Kostnad

Kostnaden ligger på mellan 25.000 - 60.000 kr och är avhängig hur många dagar som tas i anspråk. Något som i sin tur påverkas av omfånget på lösningen och kvalitén på er underliggande data.

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn