Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
SIB

Bemanna ditt projekt
Qlik Elite Partner sedan år 2010

Bemanna ditt projekt

Vi tar ansvar för ditt Qlik-projekt. Från förstudie till att skapa en förvaltningsbar lösning med nöjda slutanvändare. Att förstå och realisera alla kunders unika kravbild till en fungerande och välanvänd lösning är vår styrka.

En pålitlig Qlik-partner

Specialist

Vi har från start haft fokus på Qlik-plattformen. Ett kvitto på det är att vi varit Qlik Elite Partner sedan år 2010.

Kapacitet

Vi har tillräcklig massa och bredd för vara en långsiktig och stabil partner för våra kunder.

Återanvändning

Vi arbetar aktivt med att dela och återanvända kunskap mellan våra olika projekt.

Värderingar

Vi ställer höga krav på oss själva där våra ledord om pålitlighet, ödmjukhet och resultatfokus är viktiga för oss.

Struktur

Ordning och reda är viktigt och vi ser till att det är det i våra projekt.

Trygghet

Vi är tillgängliga för våra kunder och erbjuder proaktiv support för en stabil och uppdaterad Qlik-miljö.


Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn