Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010

MBI DEVELOPMENT - för en trygg Qlik-investering

MBI Development - för en trygg Qlik-investering

Vi hjälper er etablera QlikView och Qlik Sense ordentligt i organisationen.

Vi har jobbat länge inom området och tar ansvar för hela flödet i ett projekt. Från förstudie, definitioner och implementation av kravbild till att skapa en förvaltningsbar lösning med nöjda slutanvändare.

 Utvärdera och köp

  • Utvärdera QlikView och Qlik Sense. Vi bygger snabbt och till en fast kostnad en fungerande applikation mot ert data. Hela organisationen kan använda och utvärdera applikationen under 2-3 veckor innan ni bestämmer er. Läs mer
  • Köp genom finansieringslösning. Om ni så önskar kan vi erbjuda er en finansieringslösning för de kostnader som uppstår vid köp av Qlik-utvecklingsprojekt, licenser och underhållsavtal

Införande

  • Vi har leveranskapacitet. Som en Qlik Elite Partner har vi uppnått tillräcklig massa för vara en långsiktig och stabil partner för våra kunder. För att nå denna partnerstatus ställs krav på både omsättning, kompetens och formella certifieringar

  • Vi återanvänder kunskap. Vi uppfinner gärna inte hjulet igen och jobbar därför aktivt internt med att dela och återanvända kunskap från tidigare projekt

  • Vi ställer krav på oss själva. Våra interna ledord pålitlighet, ödmjukhet och resultatfokus är viktiga för oss. Vi ställer höga krav på oss själva vilket även du skall kunna göra på oss. Läs mer

  • Vi jobbar strukturerat. Ordning och reda är viktigt även i Qlik-projekt. Av denna anledning jobbar vi gärna utefter vår egna agila och SCRUM inspirerade leveransmetodik. Läs mer

Förvaltning

  • En stabil Qlik-miljö. Vi erbjuder olika nivåer på Qlik-support – från snabb konkret felavhjälpning till proaktivt underhåll och vidareutveckling av Qlik-miljön. Läs mer
  • Optimera Qlik-miljön. MBI Compass är en tjänst där vi för nya och existerande kunder gör en fullständig genomlysning av Qlik-miljön och dess administration och organisation. Läs mer

Share

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn