Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
Test

Tillverkning & Industri

Tillverkning & Industri

Tillverkande företag har ofta många försystem vilket gör det svårt att effektivt hämta ut och konsolidera data. Viktig information kommer därmed inte ut i organisationen vilket påverkar förmågan till att agera på avvikelser och möjligheter.

Med Qlik kan du lösa dessa utmaningar samtidigt som det blir möjligt att snabbt gå från en enskild händelse till en uppföljning där all information finns samlad och visualiserad. Från enskilda nyckeltal nedbrytbart till lägsta nivå på ingående transaktioner. QlikView och Qlik Sense har ett gränssnitt som är enkelt och lättanvänt för slutanvändaren och som kan vidareutvecklas när förutsättningarna förändrats.


Vi kan hjälpa dig

Millnet BI har en gedigen erfarenhet av att hjälpa tillverkande företag att förbättra analys, uppföljning och rapportering genom hela organisationen. Exempel på vanliga försystem vi jobbat emot är Movex / M3 (Lawson), Dynamics NAV (Navision), Dynamics AX (Axapta), IFS, Monitor, Oracle, ASW och SAP.

Med Qlik får du ett effektivt och lättanvänt verktyg för att t.ex.:

  • få full synlighet över hela logistikkedjan
  • genomföra ekonomiska och finansiella analyser
  • få överblick över pris och servicenivå på leverantörer samt analys av prestation olika leverantörer emellan
  • genomföra effektivitetsförbättringar i produktion genom tillgång till produktionsdata - från lägsta transaktion upp till övergripande nyckeltal
  • analysera lagret och få koll på t.ex. lagerstatus, lagervärde och omsättningshastighet
  • få överblick över maskintimmar, producerade enheter och kassationer
  • utvärdera förkalkyl och efterkalkyl
Med Qlik får du en version av sanningen. Oavsett om data kommer från ert ERP-system, Excel, EDI, RFID eller andra 3:e partssystem så får du konsoliderad och sammanhängande överblick.

Våra tjänster

Analys & Rapportering

Analys & Rapportering

Vässa uppföljningen. Se utvecklingen över tiden, få en helhetsbild av verksamheten och håll koll på nyckeltalen som är viktiga i er verksamhet.

Med Qlik Sense får ni stöd för kraftfull och flexibel analys och rapportering.

Budget, Prognos & Planering

Budget, Prognos & Planering

Effektivisera planeringsarbetet. Få stöd för att planera med hög detaljeringsgrad och kunna anpassa processen när förutsättningarna förändras.

Med Planacy kan du förenkla och snabba upp arbetet med budget, prognos och planering.

Läs mer

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn