Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
Test

Tjänsteföretag

Tjänsteföretag

Något som är slående i många framgångsrika tjänsteföretag är att själva tjänsten kan verka enkel och okomplicerad. Men bakom enkelheten finns ofta komplexa processer och system för att kunna producera och reproducera tjänsten med bibehållen kvalitet.

Med moderna systemstöd kan vi hjälpa er öka genomlysningen av affären och få analys, rapportering och planering att hänga ihop. Jobba snabbare och mer faktabaserat. Identifiera avvikelser, nya möjligheter och följ upp mot målen.

För advokatbyråer

Medarbetare, tid och projekt i fokus

Beläggningsövervakning med Qlik Sense

En tjänstedriven organisations viktigaste resurs är utan tvekan medarbetarna. Oavsett om ni jobbar med rekrytering, bemanning, konsultation eller tjänster så snurrar affären kring begrepp som beläggning, tid, projekt och resurser. Nyckeltal behöver följas upp, prognoser läggas, tid skall rapporteras in osv. De organisationer som klarar av att hantera de utmaningar ett konstant förändringstryck innebär kan växa i goda tider och överleva under konjunkturnedgångarna.

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa tjänstedrivna organisationer vässa och koppla ihop sin uppföljning och planering. Visualisera information, dela den med andra och analysera på djupet. Vrid och vänd steglöst på data  och hoppa mellan aggregerad eller detaljerad nivå som t.ex. kontor, roll, team eller projekt. 

Följ upp och planera kring områden som t.ex.:

  • kompensation och utlägg
  • projekt
  • tid
  • fakturering
  • beläggning
  • projekt- och tjänsteportfölj
  • debiteringsgrader
  • tjänstekvalité
  • prisutveckling


Våra tjänster

Våra tjänster

Analys & Rapportering

Analys & Rapportering

Vässa uppföljningen. Se utvecklingen över tiden, få en helhetsbild av verksamheten och håll koll på nyckeltalen som är viktiga i er verksamhet.

Med Qlik Sense får ni stöd för kraftfull och flexibel analys och rapportering.

Budget, Prognos & Planering

Budget, Prognos & Planering

Effektivisera planeringsarbetet. Få stöd för att planera med hög detaljeringsgrad och kunna anpassa processen när förutsättningarna förändras.

Med Planacy kan du förenkla och snabba upp arbetet med budget, prognos och planering.

Läs mer

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Några av våra kunder

Academic Work
Anticimex
Clear Channel
Företagarna
Mercuri Urval
Sveriges Utbildningsradio

Hör av dig

Jag har under årens lopp haft många möten med företag i tjänstesektorn och känner väl till de utmaningar och möjligheter som kan finnas inom områdena analys, rapportering och planering

Tveka inte att slå mig en signal.

Håkan Hellmér
0736 330 393

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn