Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
Test

Retail & Wholesale

Retail & Wholesale

Retail genomgår snabba förändringar men utmaningen är samma som den alltid varit. Att ha rätt information för att köpa billigt, sälja dyrt och kunna göra om detta för varje affär och transaktion.

Med moderna systemstöd kan vi hjälpa er öka genomlysningen av affären och få analys, rapportering och planering att hänga ihop. Jobba snabbare och mer faktabaserat. Identifiera avvikelser, nya möjligheter och följ upp mot målen.


Hur hänger er kanalstrategi ihop?

I dagens värld förutsätter kunden att köpupplevelsen hänger ihop - före, under och efter. Oavsett val av kanal.

Omni Channel för Retail med Qlik

För att lyckas krävs smarta systemstöd och en förmåga att dra nytta av all data som genereras kring varje kund. Denna ligger ofta separerad i olika IT-system vilket kan göra det utmanande att fortlöpande få ihop en sammanhängande bild.

Jobbet med att koppla ihop, verifiera och få ut data i organisationen kan vara både manuell, tidsödande och tränga undan annat viktigt arbete. För de som lyckas bygga en fördjupad bild av vad kunderna vill ha och kan skapa en engagerande, sammanhängande och relevant kundupplevelse så väntar nöjdare och mer lojala kunder. Något vi skulle säga är kvittot på framgång i en hårt konkurrensutsatt retailmarknad.

Få inspiration

Se hur en modern omnikanal uppföljning skulle kunna. Klicka runt i en demo och se försäljning, returer och kundinformation över flera inköpskanaler som butik, eCom, call center och katalog.

Våra tjänster

Våra tjänster

Analys & Rapportering

Analys & Rapportering

Koppla ihop data över hela varuflödet. Se utvecklingen över tiden, få en helhetsbild av verksamheten och håll koll på nyckeltalen som är viktiga i er verksamhet.

Med Qlik Sense får ni stöd för kraftfull och flexibel analys och rapportering.

Budget, Prognos & Planering

Budget, Prognos & Planering

Effektivisera planeringsarbetet. Få stöd för att planera med hög detaljeringsgrad och anpassa processen när förutsättningarna förändras.

Med Planacy kan du förenkla och snabba upp arbetet med budget, prognos och planering.

Läs mer

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Några av våra kunder

Akademibokhandeln
Beijer
Filippa K
Gant
indiska
urpenn

Hör av dig

Jag har en bakgrund inom fashion och dagligvaruhandel och känner väl till de utmaningar och möjligheter många bolag har med analys, rapportering och planering.

Tveka inte att slå mig en signal.

Unn Hertzberg
0702 154 817

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn