Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010

Fastighetsbolag

Inom fastighetsbranschen erbjuds en mängd olika systemlösningar för att hantera ekonomi, fastighetsbestånd, ärendehantering, energianvändning, budgetering etc. En del av lösningarna täcker in flera områden medan andra är mer specialiserade. Detta leder ofta till utmaningar när man vill analysera information som går tvärs över systemen, exempelvis när man vill skaffa sig en helhetsbild kring en fastighet.

Få ett gemensamt gränssnitt för rapportering och analys av er verksamhet
Har ni olika system för ekonomi, serviceärenden, energimätning, NKI-mätningar m.m. hjälper vi er att med QlikView konsolidera dessa. Utifrån en rollbeskrivning ger vi sedan era medarbetare åtkomst till denna information på ett sätt som stödjer dem i deras arbete.

Få en sammanhållen bild av fastigheterna som inrymmer t.ex. driftnetto, driftnetto/kvm, överskottsgrad, energiförbrukning/kvm, NKI, utestående serviceärenden samt ålder på dessa och upprullad förvaltningskostnad i förhållande till plan. Andra vanliga exempel är tillgång till kontoanalys, leverantörsuppföljning, fakturagranskning, trender, balansräkningar, koncernkonsoliderat resultat, uppföljning av enskilda bolag, förvaltare, bovärdar och AO-ansvar. Vad som implementeras i lösningen bestäms utifrån era behov och önskemål, samt vilken data som finns tillgänglig i era system.

Millnet BI har gedigen erfarenhet av att arbeta med beslutsstöd med inriktning mot fastighetsbranschen. Exempel på system och leverantörer vi jobbat emot är Husar, Visma, FastNet, Agresso, Agda, E4, Remotex, Orion, Vitec, Summarum, Hero m.fl.

 

Share

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn