Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
Test

Fastighetsbolag

Fastighetsbolag

Inom fastighetsbranschen erbjuds en mängd olika systemlösningar för att hantera ekonomi, bestånd, serviceärenden, energimätning etc. En del av lösningarna täcker in flera områden medan andra är mer specialiserade. Allt det kan göra det utmanande att analysera information som går tvärs över systemen.


Konsolidera er rapportering och analys

Vi hjälper er konsolidera data från olika system så ni effektivt kan söka och analysera information från ett ställe.

Få en sammanhållen bild av fastigheterna som inrymmer t.ex:

  • driftnetto och driftnetto/kvm
  • överskottsgrad
  • energiförbrukning/kvm
  • NKI
  • utestående serviceärenden samt ålder på dessa
  • upprullad förvaltningskostnad i förhållande till plan.
Andra vanliga exempel är tillgång till kontoanalys, leverantörsuppföljning, fakturagranskning, trender, balansräkningar, koncernkonsoliderat resultat, uppföljning av enskilda bolag, förvaltare, bovärdar och AO-ansvar. Vad som implementeras i lösningen bestäms utifrån era behov och önskemål, samt vilka data som finns tillgänglig i era system.

Millnet BI har gedigen erfarenhet av att arbeta med beslutsstöd med inriktning mot fastighetsbranschen. Exempel på system och leverantörer vi jobbat emot är Husar, Visma, FastNet, Agresso, Agda, E4, Remotex, Orion, Vitec, Summarum, Hero m.fl.


Våra tjänster

Våra tjänster

Analys & Rapportering

Analys & Rapportering

Vässa uppföljningen. Se utvecklingen över tiden, få en helhetsbild av verksamheten och håll koll på nyckeltalen som är viktiga i er verksamhet.

Med Qlik Sense får ni stöd för kraftfull och flexibel analys och rapportering.

Budget, Prognos & Planering

Budget, Prognos & Planering

Effektivisera planeringsarbetet. Få stöd för att planera med hög detaljeringsgrad och kunna anpassa processen när förutsättningarna förändras.

Med Planacy kan du förenkla och snabba upp arbetet med budget, prognos och planering.

Läs mer

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn