Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
Test

Qlik för Advokatbyråer

Qlik för Advokatbyråer

Millnet BI är en ledande leverantör av beslutstöd till advokatbyråer. Med kunder som Lindahl, Setterwalls, Vinge och Wistrand har vi gjort Qlik till en branschstandard för moderna beslutsstödslösningar inom advokatbranschen.

Med Qlik får du möjlighet att följa upp och analysera verksamhetens siffror på ett effektivt sätt. Beläggningsrapporter som ska ut till delägare och biträdande jurister kan skickas ut automatiskt och varje medarbetare får tillgång till rätt information. 

Förbättrad kontroll och överblick med Qlik

Dynamik

Det är enkelt att skapa nya rapporter och bryta ned information utifrån olika dimensioner. Du kan i ett enkelt flöde titta på exempelvis debiteringsgraden för hela byrån och konstatera att den kanske oväntat sjunkit något sedan föregående månad. Du kan då genom ett par musklick välja att se debiteringsgraden per kontor/land, men ser inget tydligt mönster. Med ytterligare ett par klick växlar du perspektiv och tittar på debiteringsgrad per kund. Då ser du att debiteringen för en klientansvarig har minskat ganska kraftigt. Du kan nu agera för att lösa problemet.

Uppdaterad information

Innehållet uppdateras så ofta som man önskar, ofta en eller två gånger per dag, så att dagsfärsk information finns att analysera. Utifrån advokaternas tidregistrering kan du vid behov följa upp och analysera verksamheten på dags- eller veckonivå.

Individualisering

Det är mycket enkelt att skapa rapporter som är relevanta för mottagaren.

För en av våra kunder genereras ett 6-sidigt rapportpaket till 14 olika branschansvariga delägare, med nyckeltal, alerts, status och andra för rapportmottagaren väsentliga KPI:er. Nyckeltalen är i sin tur nedbrutna för de specifika branscherna.

Hela paket genereras automatiskt och distribueras ut en gång per månad. Det finns också inbyggd funktionalitet så att exempelvis delägarna kan följa "sina" klienter/biträdande jurister/branscher på detaljnivå.

Trygghet

Något vi märkt är viktigt för delägarna är att känna sig trygga i att man delar samma "sanning". Att man utgår från gemensamt accepterade siffror när man sätter sig i en diskussion. Fokus kan då riktas mot att diskutera väsentligheter istället för att diskutera siffrornas validitet.

Användbarhet

Det tar inte mer än 30 minuter att lära sig grunderna i QlikView och Qlik Sense.

Skalbarhet

Börja med en begränsad investering för några användare och låt lösningen växa i takt med att du ser att investeringen ger avsedda effekter på verksamheten.


Våra tjänster

Våra tjänster

Analys & Rapportering

Analys & Rapportering

Vässa uppföljningen. Se utvecklingen över tiden, få en helhetsbild av verksamheten och håll koll på nyckeltalen som är viktiga i er verksamhet.

Med Qlik Sense får ni stöd för kraftfull och flexibel analys och rapportering.

Budget, Prognos & Planering

Budget, Prognos & Planering

Effektivisera planeringsarbetet. Få stöd för att planera med hög detaljeringsgrad och kunna anpassa processen när förutsättningarna förändras.

Med Planacy kan du förenkla och snabba upp arbetet med budget, prognos och planering.

Läs mer

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn