Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
SIB

Qlik-support
Stabil drift. Snabb felavhjälpning.

Qlik-support

Våra supporttjänster riktar sig till dig som vill ha en Qlik-miljö med riktigt nöjda användare.

Vi ger rätt supportstöd när du behöver den. Från snabb felavhjälpning till proaktivt underhåll. Koncentrera dig på kärnverksamheten så hjälper vi dig säkerställa en stabil och uppdaterad Qlik-miljö.


Supporttjänster

Driftrapport

Vi hjälper dig få koll. En gång per månad skickar vi dig en rapport som visar hur er Qlik-installation går och mår. Tjänsten är kostnadsfri.

Läs mer

Produktsupport

Vi hjälper dig uppgradera er Qlik-miljö. Vid fel som är produktnära ger vi support och driver ärenden mot Qlik 2:nd line support.

Driftsupport

Vi övervakar och säkerställer driften i er Qlik-miljö. Målet är en pålitlig och uppdaterad miljö där alla tjänster rullar som förväntat.

Läs mer


Qlik Driftrapport

Qlik Driftrapport gör det enklare att få överblick på hur er Qlik-installation mår och går. Målet är att tjänsten skall hjälpa er minimera driftsproblem och öka användningen av ert Qlik-beslutsstöd inom organisationen. Tjänsten är kostnadsfri.

Ni får regelbundet en PDF-rapport som lättfattligt presenterar hur Qlik används i organisationen och vilka driftavvikelser som identifierats. Det kan vara avvikelser som skapat driftsproblem eller avvikelser som kan komma skapa driftsproblem längre fram om de inte åtgärdas.

Qlik Driftrapport är ett perfekt underlag att skicka vidare till den som ansvarar för driften av er Qlik-installation.

Beställ Qlik Driftrapport


Qlik Produktsupport

Qlik Support från Millnet BI Med Millnet BI får du en kompetent och effektiv supportpartner för era Qlik-produkter. Vi hjälper dig hantera och lösa uppkomna fel som kan hänföras till Qlik-produkten. Om vi inte kan lösa problemet eskalerar vi och driver ärendet mot Qlik 2:nd Line Support.

Tjänsten täcker följande:

1. Möjlighet att uppgradera till senaste version av er Qlik-programvara

QlikView släpps t.ex. i en s.k. ”Major Release” (dvs. version X.X) och en s.k. ”Service Release” (X.X.XXXX). En “Major Release” innehåller oftast många nya funktioner medan en ”Service Release” primärt inkluderar uppdateringar och buggupprättningar.

2. QlikView / Qlik Sense produktsupport och felavhjälpning för följande fel

 • Problem som härrör från QlikView / Qlik Sense. Notera att Qlik normalt tillhandahåller underhåll och support för alla större programreleaser 24 månader efter den sista större releasen (QlikView 10 supporteras två år efter den initiala releasen av QlikView 11 osv.). I Qlik's åtagande ingår felupprättningar, full teknisk support och utökningar av programvarorna för följande områden:
  • Inbyggda funktioner
  • Inbyggda API anrop (som stöds enligt respektive API-guide)
 • QlikView / Qlik Sense installationsproblem
 • Problem med att registrera köpta QlikView / Qlik Sense licenser

Qlik Driftsupport

Vi gör en morgoncheck och kontrollerar att nattliga laddningar körts, att Qlik-miljön är uppe och är stabil. Har du semester? Inga problem, vi håller våra rutiner och tillser att allt fungerar som det skall.

Qlik Driftsupport inbegriper driftövervakning, förvaltning och eliminering av identifierade fel i er Qlik driftmiljö. Vid uppkomna fel driver vi ärendet framåt och informerar om status fortlöpande. Vid behov eskaleras ärende till Qlik 2nd line support.

Vad ingår?

 • Övervakning av laddningar, tjänster, loggar m.m.
 • Ärendehantering
 • Utvecklingsgranskning
 • Hantering av användare och behörigheter
 • Uppsättning av applikationsarkitektur och regelverk
 • Dokumentation och driftsmöten

Nytta

 • Färre och kortare driftstörningar
 • Nöjda slutanvändare
 • Minskat personberoende
 • Transparens - vi erbjuder en kostnadseffektiv set-up med en i förväg känd SLA till en fast kostnad
 • Proaktiv förvaltning av miljön

Ett förvaltningsmöte per kvartal genomförs där vi går igenom användning, ärendehistorik, utvärdering av parters åtagande samt planerar framåt.

Vi garanterar att relevant kunskap om den Qlik-miljö som avtalet omfattar finns hos minst två resurser inom supportorganisationen.

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn