Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
SIB

Qlik-utbildningar
Anpassat efter dina behov och förutsättningar

Qlik-utbildningar

Vi erbjuder utbildning för dig som arbetar med QlikView och Qlik Sense. Våra egna kurser är praktiska, rollindelade och är upplagda för att hjälpa dig som kursdeltagare att bli självgående.  

Millnet BI erbjuder egna kundanpassade Qlik-utbildningar och är även återförsäljare av Qlik's kursutbud.


Utbildningar

Qlik-utbildning

Vi erbjuder Qlik’s fulla utbildningsprogram som är anpassat för olika roller och Qlik-produkter.

Läs mer

Kundanpassad Qlik-utbildning

Vi erbjuder egna kundanpassade Qlik-utbildningar som utgår från era behov och existerande Qlik-lösningar.

Läs mer

Qlik-utbildning

Millnet BI är en mångårig och erfaren återförsäljare av Qlik-utbildningar som hålls av Qlik. Med kunskap om kundens Qlik-installation, licensuppsättning samt användningsgrad så kan vi hjälpa er i urvalet av vilka utbildningar som passar er bäst samt även sätta en framtidsinriktad utbildningsplan.

Qlik’s kursprogram är digert och täcker områden som utveckling, införande, anpassning och administration av Qlik-lösningar. Kurserna kan utföras i Qlik’s egna kurslokaler, på plats hos er, i virtuella klassrum eller som självstudiekurser.

Ladda ned Qlik kurskatalog

Kundanpassad Qlik-utbildning

Vi tror på att hålla kundanpassade utbildningar. Både för att bredda Qlik-användandet i organisationen men även för att få en breddad bild av hur man kan använda Qlik i organisationen för att bättre se och förstå sin data.

Qlik-utbildningar som hålls av Millnet BI görs alltid i kundens lokaler. Utbildningen drivs i workshop-format, är skräddarsytt för kunden och har ett fast pris per utbildningsdag. Vi rekommenderar att en utbildningsplan görs där utbildningen individanpassas så att rätt person deltar i rätt utbildningsmodul. Detta gör utbildningen kostnads- och tidseffektiv där varje individ får chans att utveckla sin fördjupning.

Utbildningar

Använda

Inriktning: För alla Qlik-användare. Ger en gemensam grund och begreppsvärld för Qlik inom organisationen.
Gruppstorlek: Grupper om 3 - 15 deltagare.
Tidsåtgång: 4 – 9 timmar

Kursen börjar med arbete i Millnet BI's unika självstudieapplikation som fokuserar på nödvändiga kommandon och moment i QlikView. Vi går därefter igenom hur en användare får tillgång till QlikView samt hur QlikView fungerar. Slutligen tittar vi på avancerade QlikView funktioner där vi bland annat går igenom hur man skapar egna objekt.

Exempel på kursmoment:

 • Olika sorters urval och raderingar
 • Diagramtyper och snabbval i diagram
 • Vad är en QlikView-accesspunkt och hur fungerar den?
 • Hur hittar man den QlikView-applikation man söker?
 • Kopiera, ändra, skapa objekt
 • Skapa egna objekt i Ajax
 • Risker med egna objekt

Förändra

Inriktning: För alla Qlik-superanvändare eller IT-chef. Lär ut hur man modifierar och bygger eget gränssnitt
Gruppstorlek: Grupper om 3 - 10 deltagare.
Tidsåtgång: 4 – 12 timmar

En utbildning med fokus på layoutförändring i QlikView. Vi går igenom hur ni med små arbetsinsatser kan förändra applikationer samt skapa nya diagram och tabeller vartefter analys- och rapporteringsbehovet förändras. Under utbildningen arbetar vi både med testdata och er egen verksamhetsdata. Allt för att utbildningen skall vara så relevant som möjligt för er.

Exempel på kursmoment:

 • Design i QlikView-applikationer
 • Diagramtyper och snabbval i diagram
 • Standardinställningar i verktyget
 • Inställningar i olika diagramtyper

Administrera

Inriktning: För dig som är IT-tekniker. Under utbildningen lär du dig hur du administrerar er Qlik-plattform.
Gruppstorlek: Grupper om 2 - 5 deltagare.
Tidsåtgång: 2 – 8 timmar

Öka er kunskap om hur ni själva administrerar er Qlik-plattform. Efter genomförd kurs har ni en ökad kunskap om folderstrukturer, vad som lagras vart och hur ni effektivt och säkert administrerar er Qlik-miljö.

Exempel på kursmoment:

 • Qlik OPS-monitor
 • Qlik Management Console
 • Schemaläggning av jobb
 • Användaradministrering
 • Loggfiler
 • Backup- och katastrofhantering
 • Avancerad Qlik Publisher hantering

Beställa

Inriktning: För dig som har ett Business Intelligence ansvar. Under utbildningen lär du dig bli en bättre Qlik-beställare.
Gruppstorlek: Grupper om 3 - 10 deltagare.
Tidsåtgång: 4 timmar

Bli en bättre beställare av QlikView och Qlik Sense. Vi går igenom en process för beställningsarbetet, vi ger designråd samt KPI-rekommendationer så att ni redan från början kan bygga en bra visuell grund

Exempel på kursmoment:

 • Beställningsprocess
 • KPI-analys
 • En verktygslåda för design och applikations struktur
 • Genomgång av dokumentmallar


Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn