Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010

MBI TRAINING

MBI Training - kundanpassade Qlik-utbildningar

Hur får man Business Intelligence-projekt att bli framgångsrika?

Teknik i all ära men har man inte slutanvändarna med sig riskerar den nya BI-lösningen få en låg tilltro och användningsgrad. Detta trots ett framgångsrikt införandeprojekt där relevanta personer ur organisationen fått vara med och "sätta" kravbilden.

Ofta bottnar detta i att användarna inte fått tillräckligt med stöd och utbildning kring varför, hur och när BI-lösningen skall användas. Använder man en agil plattform som QlikView och Qlik Sense är det även viktig att hjälpa användarna se nya möjligheter genom att ge dem en bredare bild av vad tekniken kan användas till. För att nå hela vägen rekommenderar vi en kvalitativ användarutbildning.

En bra Qlik-utbildning skall utgå från kundens egna behov och existerande Qlik-applikationer så att lärandet blir organisationsnära och relevant. För att stötta användarna fullt ut tror vi därför på en kombination av Qlik Support och kundanpassade Qlik-utbildningar.

Millnet BI erbjuder följande Qlik-utbildningar:


Kundanpassade Qlik-utbildningar från Millnet BI

Vi tror på målinriktade och kompetenshöjande Qlik-utbildningar. Både för att få ut Qlik-användandet i organisationen men även för att ge användarna de fördjupandande kunskaper som krävs för att realisera den fulla nyttan av en gjord Qlik-investering.

Qlik-utbildningar som hålls av Millnet BI görs alltid i kundens lokaler. Utbildningen drivs i workshop-format, är skräddarsytt för kunden och har ett fast pris per utbildningsdag. Vi rekommenderar att en utbildningsplan görs där utbildningen individanpassas så att rätt person deltar i rätt utbildningsmodul. Detta gör utbildningen kostnads- och tidseffektiv där varje individ får chans att utveckla sin fördjupning mot Qlik.

mbi training qlik utbildningar

 

Grundblock

  • Modul Använda riktar sig till organisationens alla Qlik-användare. Utbildningen ger en gemensam grund och begreppsvärld för Qlik inom organisationen

Påbyggnadsblock

  • Modul Förändra riktar sig till dig som är QlikView-superanvändare eller IT-chef. Under utbildningen lär du dig hur man själv genomför layoutförändring i QlikView

  • Modul Administrera riktar sig till dig som är IT-tekniker. Under utbildningen lär du dig hur du administrerar er Qlik-plattform

  • Modul Beställa riktar sig till dig som har ett Business Intelligence ansvar. Under utbildningen lär du dig hur du blir en bättre Qlik-beställare

Modul Använda
Gruppstorlek: Grupper om 3 - 15 deltagare
Tidsåtgång: 4 – 9 timmar (beroende på kunskapsnivå och intresse från kund)

Kursen börjar med arbete i Millnet BI's unika självstudieapplikation som fokuserar på nödvändiga kommandon och moment i QlikView. Vi går därefter igenom hur en användare får tillgång till QlikView samt hur QlikView fungerar. Slutligen tittar vi på avancerade QlikView funktioner där vi bland annat går igenom hur man skapar egna objekt.

Exempel på moment som gås igenom:
 - Olika sorters urval och raderingar
 - Diagramtyper och snabbval i diagram
 - Vad är en QlikView-accesspunkt och hur fungerar den?
 - Hur hittar man den QlikView-applikation man söker?
 - Kopiera, ändra, skapa objekt
 - Skapa egna objekt i Ajax
 - Risker med egna objekt

Modul Förändra
Gruppstorlek: Grupper om 3 - 10 deltagare
Tidsåtgång: 4 - 12 timmar (beroende på kunskapsnivå och intresse från kund)

En utbildning med fokus på layoutförändring i QlikView. Vi går igenom hur ni med små arbetsinsatser kan förändra applikationer samt skapa nya diagram och tabeller vartefter analys- och rapporteringsbehovet förändras. Under utbildningen arbetar vi både med testdata och er egen verksamhetsdata. Allt för att utbildningen skall vara så relevant som möjligt för er.

Exempel på moment som gås igenom:
 - Design i QlikView-applikationer
 - Standardinställningar i verktyget
 - Inställningar i olika diagramtyper

Modul Administrera
Gruppstorlek: Grupper om 2 - 5 deltagare
Tidsåtgång: 2 -8 timmar (beroende på kunskapsnivå och intresse från kund)

Öka er kunskap om hur ni själva administrerar er Qlik-plattform. Efter genomförd kurs har ni en ökad kunskap om folderstrukturer, vad som lagras vart och hur ni effektivt och säkert administrerar er Qlik-miljö.

Exempel på moment som gås igenom:
 - Qlik OPS-monitor
 - Qlik Management Console
 - Schemaläggning av jobb
 - Användaradministrering
 - Loggfiler
 - Backup- och katastrofhantering
 - Avancerad Qlik Publisher hantering

Modul Beställa
Gruppstorlek: Grupper om 3 - 10 deltagare
Tidsåtgång: 4 timmar

Bli en bättre beställare av QlikView och Qlik Sense. Vi går igenom en process för beställningsarbetet, vi ger designråd samt KPI-rekommendationer så att ni redan från början kan bygga en bra visuell grund

Exempel på moment som gås igenom:
 - Beställningsprocess
 - KPI-analys
 - En verktygslåda för design och applikations struktur
 - Genomgång av dokumentmallar


Qlik-utbildningar från Qlik

Millnet BI är en mångårig och erfaren återförsäljare av Qlik-utbildningar som hålls av Qlik. Med kunskap om kundens Qlik-installation, licensuppsättning samt användningsgrad så kan vi hjälpa er i urvalet av vilka utbildningar som passar er bäst samt även sätta en framtidsinriktad utbildningsplan.

Qlik’s kursprogram är digert och täcker områden som utveckling, införande, anpassning och administration av QlikView och Qlik Sense. Kurserna kan utföras i Qlik’s egna kurslokaler, på plats hos er, i virtuella klassrum eller som självstudiekurser.

qlikview-kurser-som-halls-av-qliktech

Tveka inte att ta kontakt med oss för en diskussion samt genomgång av Qlik’s kursprogram.

 

Share

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn