Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
SIB

Qlik-utbildningar
Anpassat efter dina behov och förutsättningar

Qlik-utbildningar

Vi erbjuder utbildning för dig som arbetar med QlikView och Qlik Sense. Våra egna kurser är praktiska, rollindelade och är upplagda för att hjälpa dig som kursdeltagare att bli självgående.  

Millnet BI erbjuder egna kundanpassade Qlik-utbildningar och är även återförsäljare av Qlik's kursutbud.


Utbildningar

Qlik-utbildning

Vi erbjuder Qlik’s fulla utbildningsprogram som är anpassat för olika roller och Qlik-produkter.

Läs mer

Kundanpassad Qlik-utbildning

Vi erbjuder egna kundanpassade Qlik-utbildningar som utgår från era behov och existerande Qlik-lösningar.

Läs mer

Qlik-utbildning

Millnet BI är en mångårig och erfaren återförsäljare av Qlik-utbildningar som hålls av Qlik. Med kunskap om kundens Qlik-installation, licensuppsättning samt användningsgrad så kan vi hjälpa er i urvalet av vilka utbildningar som passar er bäst samt även sätta en framtidsinriktad utbildningsplan.

Qlik’s kursprogram är digert och täcker områden som utveckling, införande, anpassning och administration av Qlik-lösningar. Kurserna kan utföras i Qlik’s egna kurslokaler, på plats hos er, i virtuella klassrum eller som självstudiekurser.

Ladda ned Qlik kurskatalog

Kundanpassad Qlik-utbildning

Vi tror på att hålla kundanpassade utbildningar. Både för att bredda Qlik-användandet i organisationen men även för att få en breddad bild av hur man kan använda Qlik i organisationen för att bättre se och förstå sina data.

Qlik-utbildningar som hålls av Millnet BI görs alltid i kundens lokaler. Utbildningen drivs i workshop-format, är skräddarsytt för kunden och har ett fast pris per utbildningsdag. Vi rekommenderar att en utbildningsplan görs där utbildningen individanpassas så att rätt person deltar i rätt utbildningsprogram. Detta gör utbildningen kostnads- och tidseffektiv där varje individ får chans att utveckla sin fördjupning.

Utbildningar

Analyzer

Inriktning: För alla Qlik-användare. Ger en gemensam grund och begreppsvärld för Qlik inom organisationen.
Gruppstorlek: Upp till 10 deltagare.
Tidsåtgång: 4 – 8 timmar

Utbildningen passar bra vid utrullning av nya Qlik-applikationer samt en gång löpande varje år för att fånga upp förändringar i miljö och introducera nya användare. Under kursen utgår vi från generiska exempel men arbetar primärt i era egna Qlik-applikationer.

Exempel på kursmoment:

 • Qlik-introduktion
 • Navigering, urval, sök och bokmärken
 • Export
 • Stories
 • Applikationsinnehåll

Professional

Inriktning: Kursen riktar sig till dig som arbetar mer frekvent i Qlik och även gör avancerade analyser. Under kursen får du lära dig hur man modifierar, bygger och delar med sig av sina applikationer.
Gruppstorlek: Upp till 10 deltagare.
Tidsåtgång: 4 – 8 timmar
Förkunskap: För att gå denna kurs krävs att du tidigare gått Analyzer-kursen

En utbildning med fokus på layoutförändring i Qlik. Kursen hjälper dig i ditt dagliga analysarbete och gör dig även till en bättre Qlik-beställare.

Vi visar hur du med små arbetsinsatser kan förändra applikationer samt skapa nya diagram och tabeller vartefter analys- och rapporteringsbehovet förändras. Vi använder oss av generiska exempel men utgår framförallt från er egen applikationsmiljö för att göra utbildningen så relevant som möjlig.

Exempel på kursmoment:

 • Grunder i visualisering
 • Skapa egna objekt
 • Dimensioner och mått
 • Dela objekt
 • Skapa stories
 • Applikationsarkitektur

Administrera

Inriktning: En kurs för dig som skall administrera och ansvara för er Qlik-miljö.
Gruppstorlek: Grupper om 2 - 5 deltagare.
Tidsåtgång: 4 – 8 timmar

Öka din kunskap om hur ni själva administrerar er Qlik-plattform. Efter genomförd kurs har du en bättre kunskap om folderstrukturer, vad som lagras vart och hur ni effektivt och säkert administrerar er Qlik-miljö.

Exempel på kursmoment:

 • Lägga till/ta bort användare
 • Strömmar
 • Rättigheter
 • Laddningskedjor
 • Licenser
 • Serveradministration
 • Qlik Management Console

Bygga

Inriktning: En kurs som riktar sig till dig som har ett Business Intelligence ansvar och som har viss erfarenhet av tidigare kodutveckling.
Gruppstorlek: Upp till 5 deltagare.
Tidsåtgång: 8 - 16 timmar

Vi går igenom Qlik-utveckling - från ax till limpa. Från Extract, Transform och Load till User Interface. Efter kursen har du en övergripande förståelse för alla delmoment i utvecklingen av Qlik-applikationer och har även fått kunskap som gör dig till en bättre Qlik-beställare.

Exempel på kursmoment:

 • Kod best practice
 • Uppbyggnad av datamodeller
 • Applikationsstruktur
 • Extract, Transform och Load
 • Hantering av KPI:er & mått
 • Dokumentation
 • Säkerhetshantering


Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn