QlikView

Qlik Elite Partner

Qlik Elite Partner

Millnet BI är Qlik Elite Partner sedan år 2010 och erbjuder lösningar och tjänster för hela Qlik-plattformen.

QlikView Elite Partner Millnet BI Vi tror på fokus och har kompetensen och erfarenheten som krävs för att ta ert projekt i mål. Vi hjälper er nå verksamhetsmålen, skapa transparens och få en effektiv kombination av process och IT-stöd för att planera och följa upp verksamhetens olika delar.

Våra medarbetare har kompetenser som spänner över områden som t.ex.

  • Verksamhetsutveckling
  • Projektledning
  • Processutveckling
  • Teknik
  • Branschpecifika verksamhetssystem
  • Användarvänliga gränssnitt

Vi har fram till idag utfört en stor mängd Qlik-kunduppdrag där vi hjälpt kunder inom vitt skilda branscher, processer och verksamhetssystem. Detta gör att vi har en bred erfarenhetsbank av lyckade systeminföranden, styrning, metodiker, ERP-system samt verksamhetsbehov.

Vi är passionerade för det vi jobbar med och vågar utlova ödmjuka, pålitliga och resultatinriktade individer i mötet med oss.

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn