Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
QlikView

Våra värderingar

Våra värderingar

Våra värderingar är viktiga för oss. De styr vilka vi är och hur vi agerar tillsammans och med våra kunder. De hjälper oss att fatta rätt beslut i stort och smått samtidigt som de förenar oss som individer.


På Millnet BI är vi:

  • Ödmjuka - vi lyssnar, är jordnära och är medvetna om våra begränsningar
  • Pålitliga - vi kommunicerar, tar ansvar och levererar det vi åtagit oss
  • Resultatinriktade - vi arbetar strukturerat, mot uppsatta mål och komplicerar inte saker i onödan

Våra lösningar skall vara lätta att arbeta med och få överblick över. Informationen skall vara organiserad och presenterad på ett sådant sätt att den både inspirerar och skapar största möjliga nytta.

Projekt drivna av oss karakteriseras av:

  • Täta leveranser av fungerande funktionalitet
  • Leveranser som levereras på överenskommen tid
  • Tät kommunikation mellan kravställare och leveransteam
  • Fokus på att uppnå full användning av färdiga applikationer ute i organisationen

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn