Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
QlikView

Så arbetar vi

Så arbetar vi

"Prova på"-projekt

För nya kunder så erbjuder vi att till fast kostnad under 3-5 dagar göra ett prova på projekt. Projektets syfte är att du med minimal insats i tid och pengar skall få en god inblick i hur snabbt man skapar resultat med QlikView eller Qlik Sense.

Vi lägger under dessa dagar fokus på att leverera en fungerande Qlik-applikation som går emot ert data inom ett specifikt område som t.ex. ekonomi, lager eller försäljning. Under en testperiod på 2-3 veckor kan din organisation enkelt komma åt applikationen för att analysera sitt data. Ett beslut om investering tas först efter testperiodens utgång.

Projektet genomförs hos er i workshop-format där berörda personer från er verksamhet och IT-avdelning deltar. 

Läs mer!

Kundprojekt

Under projektet

Vi driver våra kundprojekt (om kunden inte har andra önskemål) utefter vår leveransmetodik. Den följer det naturliga iterativa flöde som medges i ett Qlik-projekt vilket resulterar i att snabba inkrementella leveranser kan göras.

För dig som kund så innebär detta att:

  • Kvalitén på din kravspecifikation samt leveranserna säkerställs
  • Effektiviteten ökar under projektet och i förvaltningsfasen
  • Precisionen i tidsestimaten för projektet blir bättre
  • Maximal affärsnytta och hög användningsgrad säkerställs

För att nå framgång i ett Qlik-projekt så krävs att rätt personer involveras från er sida och att dessa har tid att delta under projektets gång. Detta är viktigt för att säkerställa att kravbilden samt resultatet motsvarar de behov som finns i organisationen.

Vår leveransmetodik
  • Projektet hålls ihop av en Process på 5 Faser
  • Projektorganisationen utgörs av 2 eller 3 Roller
  • Projektet inbegriper ett antal fasta Aktiviteter
  • Under projektet skapas och underhålls ett antal Dokument
        qlikview-leveransmetodik-millnet

Efter projektet

Genom hela Qlik-projektet, från införskaffande av server till driftstart, så är kvalitet och långsiktighet i fokus. Vi har en egen supportorganisation som hanterar infrastrukturfrågor samt en metodik som inkluderar kvalitetsgranskningar under pågående projekt.

kvalitetscykel-qlikview-projekt-millnetbi

Vi säkerställer att Qlik-projektet efter driftstart övergår till ett supportläge där daglig QlikView / Qlik Sense drift hanteras av oss på ett proaktivt och integrerat sätt.

Läs om vår Qlik-support

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn