Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
Automatisera ditt datalager. Med hjälp av Discovery Hub® från TimeXtender kan du lösa många av de vanliga utmaningarna som finns vid utveckling av ett traditionellt datalager.
Timextender

Discovery Hub®
Data Warehouse Automation

Discovery Hub®
Data Warehouse Automation

Discovery Hub® från TimeXtender hjälper dig lösa ett antal vanliga utmaningar som finns vid utveckling av ett traditionellt datalager. Ett arbete som ofta är både komplext, dyrt och tidskrävande - speciellt för större organisationer med många datakällor. Projekten kan i många fall löpa över många år och inbegripa en stor konsultinsats. När datalagret väl driftsatts uppstår ofta problem kring flexibilitet för att kunna hantera nya krav, skala upp lösningen och integrera nya datakällor.

Varför Discovery Hub®?

Varför Discovery Hub®?

Traditionella datalager

För dig som redan varit med om resan så vet du att datalagerprojekt ofta är framtunga och i slutändan har svårt att leva upp till verksamhetens förväntningar. Verksamheten står inte still utan nya krav och datakällor tillkommer vartefter samtidigt som kravet på datasäkerhet, dokumentation och compliance ökar.

Utmaningar

 • Lång implementationsprocess och framtungt projekt med mycket tid för framtagning av kravspecifikation
 • Svårt att skala och anpassa databasdesignen vartefter behoven i verksamheten förändras och nya datakällor tillkommer
 • Komplex struktur och en manuell process gör det svårt att underhålla och felsöka
 • Otillräcklig dokumentation
 • Svag intern kompetens leder till ett stort beroende av konsulter som i sin tur inte kan verksamheten

Discovery Hub®

Med Discovery Hub® kan ni bygga ert datalager på ett smartare sätt. Få stöd för att koppla upp nya datakällor med connectorer. Använd drag-and-drop funktionalitet och få inblick i hur arbetet framskrider grafiskt. Automatisera återkommande manuellt arbete som t.ex. SSIS-scriptning, modellering och Qlik-scripting. Få ett självlärande system som övervakar sina egna processer och optimerar dessa med hjälp av maskininlärning. Ta ett stort steg framåt för att uppfylla GDPR-regelverket med inbyggt stöd för data lineage och automatiserad framtagning av dokumentation.

Med Discovery Hub® minimerar du komplexitet i lösningen och reducerar risk, kostnader och tid för att bygga och underhålla ert datalager.

Fördelar

 • Automatiserad dokumentation - alltid tillgängligt och uppdaterat
 • Data lineage - följ data från källa till KPI
 • Konsekvensanalys - vad används data till och vilka filer påverkas?
 • Accesskontroll - hantera tillgång på data per roll och användare
 • Aggregering av data - håll aggregerad data organiserad och dokumenterad
Rätt levererat

Ett bättre datalager

Ett bättre datalager

Kombinera

Kombinera Discovery Hub® med ditt existerande datalager eller beslutsstöd (Qlik, Power BI eller Tableau).

Dokumentera

Dokumentera automatiskt och med stöd för versioner.

Spåra

Spåra data - från källa till visualisering och genom alla transformationssteg.

Generera

Implementera och underhåll med automatisk SSIS-scriptning.

Optimera

Optimera laddningsskripten automatiskt med maskininlärning.

Analysera

Testa konsekvenser av gjorda förändringar i källa.

Automatisera

Automatisera repetitiva och tidskrävande uppgifter.

Anslut

Koppla upp/ned datakällor med färdiga connectorer.

Upptäck

Upptäck förändringar med Slowly Changing Dimensions.


Stöd för GDPR

Stöd för GDPR

Från den 25:e maj 2018 börjar GDPR gälla. Med regelverket kommer krav om hur du som organisation hanterar, lagrar och använder personlig data. Discovery Hub® kan hjälpa dig ta viktiga steg på vägen för att säkerställa att din rapport- och analyslösning är GDPR-kompatibel.

Fördelar

 • Automatisk dokumentation
 • Spårning av data i alla steg med Data Lineage
 • Audits – vem kan använda vilka data?
 • Anonymisering av personlig data

Taggar: TimeXtender, Discovery Hub

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn