Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
Läs om de vanligaste licenstyperna för QlikView – användarlicens, serverlicens och licens för behörighetsstyrning
QlikView

QlikView
Licensöversikt

QlikView
Licensöversikt

QlikView licenser?

Prata licenser med oss. Vi är Qlik Elite Partner sedan år 2010 och har stor erfarenhet av helheten kring projekt, förvaltning och licenser för QlikView.

Jag finns här

Tveka inte att höra av dig. Jag hjälper dig få koll på detaljerna i allt som rör en Qlik-investering.

Håkan Hellmér
0736 330 393


QlikView Användarlicens

Du kan få åtkomst till dina QlikView applikationer på flera olika sätt såsom via klient installation, browser Plug-In, Java plug-in, AJAX klient (direkt i webbläsaren utan installation) och mobilt gränssnitt. Detta gäller oavsett vilka kombinationer av huvudlicensformer du väljer.

QlikView har 4 sorters användarlicenser enligt nedan.

QlikView Personal Edition

Licensen är en enanvändarlicens. Du kan själv skapa en fullt fungerande QlikView applikation, läsa in ett obegränsat antal lokala filer och du får tillgång QlikView's fulla funktionalitet.

Följande begränsningar finns:

 • du kan inte dela din QlikView-fil till en annan användare som även använder QlikView Personal Edition
 • du kan inte öppna en QlikView-fil från en annan användare

QlikView Named User CALs

Licensen ger en namngiven användare möjlighet att utveckla och använda ett obegränsat antal QlikView applikationer.

Licensen ger också möjlighet att jobba lokalt utan att vara ansluten till en QlikView server. T.ex. om du som säljare vill ta med dig en QlikView applikation lokalt på din dator när du är ute på resa.

 • Minsta antal licenser som går att beställa är 5 stycken
 • Passar användare som vill kunna utveckla och använda QlikView utan begränsningar

QlikView Document CALs

En licens för en (1) namngiven användare och en (1) applikation. Licensen ger en (1) användare möjligheten att använda och titta i QlikView applikationer men inte utveckla några egna applikationer. Licensen ger inte möjlighet att jobba lokalt utan användaren måste vara ansluten till en QlikView server. En (1) person kan tilldelas flera document-licenser.

 • Minsta antal licenser som går att beställa är 10 stycken
 • Passar användare med begränsat informationsbehov

QlikView Session CALs

En licens för en (1) samtidig användare av ett obegränsat antal QlikView applikationer (kräver dock Enterprise Server enligt nedan).

Exempel: 10 användare är ibland inne i en eller flera QlikView applikationer. Om 2 användare är inne i QlikView samtidigt krävs i detta fall 2 Session CALs. I princip så skulle 100 användare kunna klara sig på 1 Session CAL förutsatt att inte fler än 1 användare är inne samtidigt i QlikView.

 • Minsta antal licenser som går att beställa är en (1) licens
 • Passar organisationer med många sällananvändare

QlikView Serverlicens

QlikView Small Business Edition Server

Licenstypen stödjer upp till 25 Named User CALs och upp till 100 Document CALs.

Minsta initiala Named User CALs måste vara 5. Man kan också lägga till Document CALs, minsta initiala antalet Document CALs måste då vara 10.

QlikView Enterprise Edition Server

Licenstypen stödjer ett obegränsat antal användare, minsta initiala antalet Named User CALs måste dock vara 10. Därefter finns möjlighet att lägga till valfritt antal Named User CALs. Man kan också lägga till Document CALs och Session CALs. Minsta initiala antalet Document CALs måste dock vara 10.

Licenstypen har bättre stöd för större organisationer:

 • Flera QlikView servrar kan kopplas ihop - varje server måste dock ha en egen unik Enterprise Server licens
 • Bättre möjligheter för samarbete QlikView användare emellan
 • Utökat stöd för säkerhet och behörighet

QlikView Test Server

Licenstypen ger kunden rätt att få en speglad produktionsmiljö för teständamål.

Licensen går att köpa för kunder som kör både QlikView Small Edition Server och QlikView Enterprise Edition Server. Om kunden t.ex. har 100 användarlicenser på en produktionsserver erhåller man även 100 användarlicenser i testmiljön.

QlikView Publisher

QlikView Publisher är en licens för behörighetsstyrning som hanterar datauppdateringar, distribution samt säkerhet och access för alla QlikView applikationer i organisationen. Modulen säkerställer en centraliserad förvaltningsbarhet i takt med att antalet användare och frekvensen för användningen ökar.

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn