Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
Med QlikView får du en beprövad lösning för att navigera framåt faktabaserat. QlikView ger ett kraftfullt stöd för centralt styrd rapportering och analys. Anpassat efter din organisation, process och data.
QlikView

QlikView
Guided Analytics

QlikView
Guided Analytics

Få ut siffrorna. Ur systemen och ut i organisationen. Driv nya insikter och bättre beslut genom att dra nytta av all data ni samlar in.

Med QlikView får du en beprövad lösning för att navigera framåt faktabaserat. QlikView ger ett kraftfullt stöd för centralt styrd rapportering och analys. Anpassat efter din organisation, process och data.

Varför QlikView?

Varför QlikView?

Block 1

QlikView är en väletablerad lösning som liksom Qlik Sense är byggd på plattformen Qlik Analytics.

QlikView är lösningen för dig som vill ha en lösning från vilken ni kan bygga och publicera väl genomtänkta och styrda business intelligence applikationer. Med detta avses att datamodell, layout, visualiseringsobjekt, användningsflöde och formler är framtagna och väl genomtänkta för en specifik målgrupp.

Användaren har inom ramen för den framtagna QlikView-applikationen full frihet att utforska data men är begränsad i hur denne själv kan addera nya grafer och visualiseringar.

 
Boka din demo
 

Se hur QlikView kan hjälpa dig
förbättra din analys och rapportering!

 
Boka din demo
 

Se hur QlikView kan hjälpa dig
förbättra din analys och rapportering!

 

Om QlikView

Om QlikView

Med QlikView kan du läsa in och sammanställa data från alla typer av datakällor. Omvandla data till information som er organisation kan agera på - snyggt visualiserat i form av tabeller, diagram och interaktiv grafik. I QlikView kan information enkelt filtreras, vridas och brytas ned till detaljnivå så att olika perspektiv belyses.

QlikView plattformen består övergripande av tre delar:

Beroende på gjorda inställningar har användaren olika möjligheter att få åtkomst till sina applikationer såsom browser, klient, mobilt eller PDF rapport - alla de olika gränssnitten går mot samma grundapplikation. Vilka gränssnitt användarna skall få använda ställs enkelt in i QlikView Accesspunkten.

QlikView Plattformen Förklarad

QlikView Developer

QlikView Developer är verktyget för den eller de som skall jobba med att utveckla QlikView applikationer.

Med QlikView Developer görs följande nyckelaktiviteter:

  • Uppkoppling mot datakällor genom ett SQL liknande script. Alla typer av vanligt förekommande datakällor går att koppla upp sig emot som t.ex. affärssystem, ekonomisystem, Excel, textfiler, OLEDB, ODBC och JSON / SOAP. Genom den associativa datamodellen så blir allt data som hänger ihop i datamolnet automatiskt ihopkopplat.
  • Skapande av dimensioner och mått som skall gå att få åtkomst till från gränssnittet. Under inläsningen kan data tvättas, manipuleras och aggregeras fritt. När man skapar QlikView-applikationer läser man oftast in data på transaktionsnivå så att alla former av aggregeringsnivåer kan skapas i ett senare skede.
  • Applikationslayout. Gränssnittet är uppbyggt av fliksystem som man lägger till vartefter. På varje flik har man möjlighet att mot data koppla ett 100-tal olika typer av tabell- eller diagramobjekt. Varje objekt kan klickas på för att dyka djupare ned eller upp i data.
  • Testning. Ladda applikationen mot datakällorna och låt testanvändarna få access mot din utvecklade applikation. Genom QlikView’s associativa sätt att presentera data upptäcks snabbt eventuella datafel. Inte ovanligt leder detta till att viktiga fel kan rättas upp i det underliggande datalagret.

QlikView Server / Publisher / AccessPoint

Alla 3 tre komponenter görs som en installation på din server och fyller olika syften. Nyckelfunktionerna som de tre komponenterna ombesörjer är stabil serverfunktionalitet för dataladdning, publicering samt distribution av QlikView-applikationer.

QlikView Publisher är ett tillägg till QlikView Server och QlikView AccessPoint. Den är utvecklad för större organisationers behov och ger en mer djupgående administrativ kontroll över alla QlikView-applikationer. Med QlikView Publisher kan du ned till lägsta nivå ge rätt information till rätt användare vid rätt tillfälle och i rätt format.

QlikView Klienter

Du kan med ett klick ge dina användare olika accessmöjligheter till dina QlikView-applikationer.

Välj mellan Windows klienter, webaccess, Internet Explorer plug-in eller mobil access. De olika klienterna ger dig möjlighet att säkert och centraliserat kunna implementera ett beslutstöd som spänner över intranät, extranät och internet.

QlikView vs Qlik Sense

QlikView vs Qlik Sense

Produkterna tillfredställer olika behov men använder samma underliggande Qlik-analysmotor. Det innebär att framtagna script och funktionsuttryck kan återanvändas mellan miljöerna.

QlikView®

QlikView

STYRD ANALYS

Bygg och rulla ut ett standardiserat rapport- och analysstöd anpassat efter användarnas behov.

QlikView vänder sig till dig som med full kontroll vill bygga och publicera ett beslutsstöd till användarna. Användaren har full frihet att utforska data på djupet men kan själv inte ändra i den centralt styrda och standardiserade applikationen.

Qlik Sense®

Qlik Sense

GÖR-SJÄLV ANALYS

Qlik Sense vänder sig till dig som vill göra det möjligt för användarna att själva visualisera data eller skapa nya visualiseringsobjekt i redan centralt publicerade applikationer. Qlik Sense har ett rikt visuellt språk, brett REST-API stöd och är fullt responsivt.

Ta projektet i mål

Ta projektet i mål

Block 1

Vi har under årens lopp genomfört en stor mängd Qlik-projekt. Inget har varit det andra likt. Vad som däremot varit konstant är att vi brunnit för Qlik och våra kunder.

Med oss som partner kan du känna dig trygg. Vi är specialister på Qlik och har varit Elite Partner sedan år 2010. Med vår hjälp skall vardagen bli effektivare, insikterna fler och besluten bättre.

Välkommen att höra av dig!


Taggar: QlikView

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn