Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
QlikView

Vår rekryteringsprocess

Vår process

Vår rekryteringsprocess består av ett antal mötestillfällen. Förutom dina formella meriter så lägger vi stor vikt vid vem du är och att din och företagets värdegrund stämmer överens.

Intervjuerna syftar till att båda parter skall få chans att utvärdera varandra. Vi investerar tid och engagemang i våra rekryteringsprocesser och förutsätter att även du gör det.

Processen

Din ansökan
Skicka in din ansökan till , vänligen bifoga CV och personligt brev. För oss är det viktigt att förstå varför du sökt tjänsten och vad du tror att du kan bidra med.

Möte 1
Ett informellt möte med syfte att du skall få en klar bild av vilka vi är, vart vi är på väg och hur det är att arbeta hos oss. Vi får en övergripande bild vem du är, dina yrkeskvalifikationer samt dina erfarenheter.

Möte 2
Huvudsyftet med mötet är att få en djupare bild av dig samt diskutera rollen och dina kvalifikationer för denna.

För dig som söker jobb som Qlik-konsult
Efter att möte 2 är avklarat och vi båda känner att vi vill gå vidare så kommer ett nytt kort möte bokas upp. Du får då en Qlik-uppgift presenterad, en uppgift som görs av alla oavsett om man tidigare jobbat med Qlik-plattformen eller inte.

Uppgiften utförs hemma och presenteras vid intervjutillfälle 3 som normalt planeras in c:a 1-2 veckor framåt.

Syftet med uppgiften är att höra hur du resonerar kring ditt lösningsförslag, hur du för en verksamhetsdialog samt se vilken lösningskvalité du presterar. Omfånget på uppgiften anpassas alltid utefter individens bakgrund och presenteras av en senior Millnet BI konsult.

Möte 3
Din framtida roll gås igenom mer noga och vi fokuserar extra på områden där vi eventuellt känner att vi behöver få en fördjupad bild av vem du är. Vi pratar om löneanspråk samt övriga aspekter kring en anställning.

För dig som sökt konsultjobb så viks merparten av mötet av att vi tillsammans går igenom ditt lösningsförslag. I anslutning till detta diskuterar vi rollen som konsult och de krav som ställs för rollen.

Referenstagning
För en slutkandidat tar vi alltid minst två referenser. Vi ser gärna att dessa är tidigare eller nuvarande chefer. Som kompletterande referenser kan du även lämna en kollega eller samarbetspartner som känner dig väl.

Om referenssamtalen faller väl ut erbjuds du anställning. Eventuellt bokas ett möte in till för detaljfrågor och frågor kring anställningsvillkor.

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn