Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
Med Qlik NPrinting får du en pålitlig lösning för att skapa och skicka rapporter i QlikView och Qlik Sense miljö. Återanvänd data och färdiga objekt från din Qlik-miljö och få stöd för både enkla och avancerade rapportupplägg.
Qlik NPrinting

Qlik NPrinting
Advanced Reporting

Qlik NPrinting
Advanced Reporting

Qlik NPrinting
Advanced Reporting

Sprid information effektivt i och utanför organisationen. 

Med Qlik NPrinting får du en pålitlig lösning för att skapa och skicka rapporter i QlikView och Qlik Sense miljö. Återanvänd data och färdiga objekt från din Qlik-miljö och få stöd för både enkla och avancerade rapportupplägg 

Varför Qlik NPrinting?

Varför Qlik NPrinting?

Rätt format

Använd enkel ”dra-och-släpp” teknik för att skapa pixel-perfekta rapporter. Distribuera rapporterna i format som t.ex. MS Excel / Word / PowerPoint, HTML eller PDF.

Rätt leverans

Skicka rätt rapporter till rätt personer. Schemalagt eller villkorsstyrt. Via epost, intranät, disk eller funktionen ”Newsstand” där aktuella och historiska rapporter alltid kan nås.

Information till fler

Återanvänd data och framtagna visualiseringsobjekt från din Qlik-lösning. NPrinting är snabb, robust och har stöd även för dig med avancerade rapportbehov.

Om Qlik NPrinting

Om Qlik NPrinting

Block 1

NPrinting utvecklas av Qlik och är en tilläggsprodukt för att formge, schemalägga och distribuera ut rapporter i Qlik-miljöer.

Genom NPrinting kan du enkelt skapa rapporter som distribueras ut med rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt och i rätt format. Skicka ut rapporterna centralt via e-post, spara ned dem i personliga foldrar eller publicera dem på webbplats / intranät. Du kan även välja att integrera rapportfunktionaliteten direkt in i dina Qlik-applikationer så rapporter kan genereras ad-hoc.

Se exempelrapporter


Qlik NPrinting består övergripande av tre delar:

Qlik NPrinting Designer

Med Qlik NPrinting Designer kan du utveckla, testa och köra all NPrinting funktionalitet. Ställ in med vilka tidsintervall och filter du vill skicka dina rapporter. Dra och släpp objekt från flera Qlik-applikationer in i en rapport. Definiera val av format för rapport där du kan välja Microsoft Excel, Word, PowerPoint, HTML, PDF eller något av de vanliga bildformaten. Berika rapporterna med formler, formatering och automatisering.

Licensieringen baseras på antalet individer som kör Qlik NPrinting Designer.

Qlik NPrinting Engine

Baserat på vilka jobb som schemalagts så skapar Qlik NPrinting Engine upp själva rapporterna. Minst en motor måste installeras men fler kan läggas till vid behov för att öka kapaciteten.

Qlik NPrinting Server

Ger dig förbättrad driftstabilitet och bättre koll på rapportdistributionen. Leverera rapporter till mottagarna via e-post, spara ned dem i olika foldrar (en per användare) eller publicera dem på en webbplats. Med NPrinting Server ger du även användarna möjlighet att helt ad-hoc generera en NPrinting-rapport från sin Qlik-applikation.

Skapa en webbsite där användarna kan lista och gå igenom tillgängliga rapporter. Rapporter kan läsas, laddas ned och användaren kan även prenumerera på de rapporter denne är intresserad av att fortlöpande läsa. Allt styrs utefter rättigheter som sätts på användarnivå.

Licensieringen baseras på antalet servrar som kör Qlik NPrinting Server.


Ta projektet i mål

Block 1

Vi har under årens lopp genomfört en stor mängd Qlik-projekt. Inget har varit det andra likt. Vad som däremot varit konstant är att vi brunnit för Qlik och våra kunder.

Med oss som partner kan du känna dig trygg. Vi är specialister på Qlik och har varit Elite Partner sedan år 2010. Med vår hjälp skall vardagen bli effektivare, insikterna fler och besluten bättre.

Välkommen att höra av dig!


Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn