Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
Med Planacy Workshop itererar vi tillsammans fram era mallar och er process i Planacy. Arbetet synliggör frågor som behöver tänkas igenom rörande process, organisation och IT-stöd och gör er bättre rustade inför en framtida investering.

Planacy workshop

Planacy Workshop

Planacy Workshop

Att genomföra ett systembyte kan vara svårt och tidskrävande. Hur hittar man ett system som uppfyller ens behov och hur säkerställer man att man håller sig på vägen under införandeprojektet?

Vi tror mycket på att lägga god tid på de förberedande aktiviteterna. Med Planacy Workshop itererar vi tillsammans fram era mallar och er process i Planacy. Arbetet synliggör frågor som behöver tänkas igenom rörande process, organisation och IT-stöd och gör er bättre rustade inför en framtida investering.

Upplägg för workshop

Upplägg för workshop

Innan

Vi förbereder oss innan workshopen genom att sätta oss in i hur er process och verksamhet ser ut. Vi behöver en kort beskrivning av hur er process ser ut tillsammans med en grov bild av hur ansvaret i processen är fördelat samt filer med t.ex. kontostruktur och verksamhetsträd.

Under

Diskussionsbaserad workshop där vi tillsammans itererar fram hur era mallar och er process skulle kunna se ut i Planacy. Under mötet får ni en klarare bild av hur ert planeringsarbete skulle se ut i Planacy och vilka möjligheterna är med verktyget. Workshopen tar normalt en halvdag.

Efter

Efter avslutad workshop får ni tillgång till resultatet i form av en molnbaserad Planacy-lösning som ni har fri tillgång till under 14 dagar. Det ger er möjlighet att testa och utvärdera Planacy. Ni får även ett dokument med era uppritade mallar och process tillsammans med beskrivningar som ni kan använda som grund i ert fortsatta arbete med ett systembyte.

Erbjudande

Planacy Workshop hjälper dig att till en fast kostnad få en klarare bild av hur er process för budget, prognos och planering kan och bör se ut i ett modernt systemstöd.

Workshopen och materialet ni får med er kommer bidra till att ni bättre kan specificera er process och kraven för ett nytt systemstöd. Oavsett om ni väljer Planacy eller en annan lösning.

Fastpris för Planacy Workshop: 10.000 SEK.


Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn