Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
Test

Enklare planering

Enklare planering

Vässa ert arbete med budget, prognos och planering. Med Planacy får du stöd för att driva en snabb och effektiv planering i hela organisationen.

Planeringen, speciellt den årliga budgeten, är utmanande i många företag. Här kan vi hjälpa till.

Med Planacy får du ett modernt planeringsstöd som hjälper dig blicka framåt och planera för framtiden.

VAD HÅLLER DIG TILLBAKA?
VAD HÅLLER DIG TILLBAKA?
Hålls du tillbaka av planering som är manuell, fragmenterad och svår att underhålla?
SÅ HJÄLPER VI DIG
SÅ HJÄLPER VI DIG
Få stöd för en enklare, snabbare och mer sammanhängande planering som fler kan delta i.

Bättre budget, prognos och planering

Bättre budget, prognos och planering

Spara tid

Lägg mindre tid på sena kvällar, avstämningar och slit med Excel. Få mer tid över till värdeskapande analys, driva planeringen och vara ett stöd för verksamheten.

Lägg mindre tid på sena kvällar, avstämningar och slit med Excel. Få mer tid över till värdeskapande analys, driva planeringen och vara ett stöd för verksamheten.

Vässa framåtblicken

Planera frekventare, snabbare och mer sammanhängande. Lyft blicken med rullande prognoser och kom närmare er vardag genom att jobba med kostnads-/intäktsdrivare.

Planera frekventare, snabbare och mer sammanhängande. Lyft blicken med rullande prognoser och kom närmare er vardag genom att jobba med kostnads-/intäktsdrivare.

Planera tillsammans

Bygg bättre planer tillsammans. Ett kraftfullt workflow-stöd ger överblick och kontroll samtidigt som det underlättar samarbetet i och mellan avdelningarna.

Bygg bättre planer tillsammans. Ett kraftfullt workflow-stöd ger överblick och kontroll samtidigt som det underlättar samarbetet i och mellan avdelningarna.

Öka flexibiliteten

Ingen organisation är den andra lik. Planacy ger stöd till sättet ni vill driva er planering och kan anpassas när verkligheten förändras.

Ingen organisation är den andra lik. Planacy ger stöd till sättet ni vill driva er planering och kan anpassas när verkligheten förändras.

 
Boka din demo
 

Se hur du kan få ut mer av din planering!

 
 
Boka din demo
 

Se hur du kan få ut
mer av din planering!

 

Hur är Planacy annorlunda?

Hur är Planacy annorlunda?

Snabba resultat

Få stöd för snabbare budgetarbete och mer frekventa prognoser. Med Planacy skapar du resultat genom ett effektivt förarbete och med enkla gränssnitt för användaren.

Pålitlig process

Få stöd för att öka kvalitén på siffrorna genom att förenkla och automatisera processerna. Öka hastigheten och få full kontroll över arbetet med ett kraftfullt workflow.

Anpassningsbart

Förutsättningarna förändras. Kom ifrån gamla, oflexibla och Excel-drivna lösningar som ingen vågar peta i. Med Planacy får du en lösning som går att underhålla och anpassa.

Gör du budgeten i Excel idag?

Hur väl fungerar budgetarbetet med Excel och E-post för er?

För dig som driver arbetet brukar det ofta komma en tung ryggsäck med övertid, stress och opålitlig kvalité på siffrorna. Saker som borde vara enkla att fixa slukar tid och du har svårt att hålla på vad som görs när budgetmallarna skickats iväg på mailen. Läs mer om utmaningarna och hur vi kan hjälp dig

Komplettera ert beslutsstöd med budget, prognos och planering

Har ni redan ett beslutsstöd som t.ex. Qlik, Power BI eller Tableau på plats?

Med Planacy får ditt beslutsstöd ett kompetent komplement som för dig som användare innebär att analys, rapportering och planering hänger ihop. Data och struktur kan återanvändas från beslutsstödet vilket gör att ni kan planera i Planacy med samma detaljeringsgrad som ni idag följer upp verksamheten.

Få stöd för dina olika planeringsbehov

Med Planacy kan du driva både finansiella och operativa planeringsprocesser.

Driv in siffror automatiskt mellan olika planer och ut i en resultatbudget eller använd Planacy som ett fristående planeringsstöd för att öka din löpande framåtblick för en avdelning eller hela verksamheten.

Se vilka processer Planacy stödjer

Arbeta enklare, snabbare och mer sammanhängande

Med Planacy kan du arbeta enklare, snabbare och mer sammanhängande.

Få ut planeringsarbetet längre ut i organisationen med stöd för smidig webbaserad input, kostnads-/intäktsdrivare och rullande prognosarbete. Få stöd för att bättre modellera framtiden, stärka datakvalitén och reagera snabbare när förutsättningarna förändras.

Spara tid och stäng processerna snabbare

Tid är pengar. Med Planacy kan du på kort tid starta en ny budget- eller prognosrunda och koppla ihop er uppföljning och verksamhetsplanering.

Hjälp organisation få ut ett större värde av planeringen med ett säkrare, enklare och snabbare arbete. Få stöd för att förbereda, driva och övervaka processerna centralt. Delegera ut ansvar och öka engagemanget hos användarna med lättanvända gränssnitt som ger stöd för input på era viktigaste affärs- och värdedrivare.

Gör färre avstämningar och öka tilliten till siffrorna

Med Planacy kan du effektivisera förberedande mallarbete och göra inmatningen enklare för användarna. Resultatet är snabbare omloppstider och minskad mängd manuellt klipp och klistrande av data.

Med Plancy får du stöd för drag-and-drop, kontroll av input vid inmatningstillfälle och möjlighet att konfigurera olika vyer för att stödja användaren på bästa sätt vid inmatningstillfället. Stärk datakvalitén genom att driva data automatiskt mellan planeringsprocesserna och låta användarna arbeta med för dem lättförståeliga affärs- och värdedrivare istället för konton.

Se vad Planacy kan göra för dig

Boka demo

Få ut mer av planeringen med Planacy. Se hur du och dina kollegor kan arbeta snabbare och enklare med budget, prognos och planering.

Boka din demo nu

Mercuri Urval

Referens
Implementeringen av Planacy för vår säljplanering gick oerhört snabbt. Från idé till driftsättning på bara ett fåtal veckor. Vi är mycket imponerade av hastigheten i arbetet och kvalitén på konsulterna. Lösningen används nu av 400 användare som gör säljplanering på både team- och individnivå.

Luting Mao
Head of Group Control

 

Få ut mer av planeringen med Planacy. Se hur du och dina kollegor kan arbeta snabbare och enklare med budget, prognos och planering.

Boka din demo nu

Mercuri Urval

Referens
Implementeringen av Planacy för vår säljplanering gick oerhört snabbt. Från idé till driftsättning på bara ett fåtal veckor. Vi är mycket imponerade av hastigheten i arbetet och kvalitén på konsulterna. Lösningen används nu av 400 användare som gör säljplanering på både team- och individnivå.

Luting Mao
Head of Group Control

Så tycker kunderna

Så tycker kunderna

 

HSB Projektpartner

Planacy känns fräscht och användarvänligt. Vi ser till att utnyttja denna investering till att bli mer effektiva och flexibla i våra processer för budget, prognos och planering.

Robert Nauclér
Business Controller

Saint Gobain Sweden

Vi har tidigare haft en långdragen och intensiv budgetprocess med många Excel-ark att hantera. Med Planacy har jag fått en helt annan överblick och tillit till processen samtidigt som arbetet blivit enklare för användarna.

Karl Nordhill
Finance Manager

Wise Group

Största värdet med Planacy är tryggheten det ger i siffrorna. Millnet BI har även varit en av få leverantörer som faktiskt hållit vad man lovat då man levererade på utsatt tid och höll kostnaderna enligt satt estimat.

Camilla Molin
Controller


Du är i gott sällskap
Mercuri Urval
Clear channel
Wise group
zound industries
Weber
Haglöfs

Taggar: Planacy, Budgetering, Budgetverktyg

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn