Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
Test

Enklare planering

Enklare planering

Vässa ert arbete med budget, prognos och planering. Med Planacy får du stöd för att driva en snabb och effektiv planering i hela organisationen.

Vi hjälper dig förenkla och koppla ihop era planeringsprocesser.

Vi hjälper dig förenkla och koppla ihop era planeringsprocesser.

 • Planacy för controllers

  Vi hjälper dig få mer tid över till analys och stötta kostnadsställesansvariga genom att automatisera tidsödande manuellt arbete. Minska det förberedande arbetet, gör färre avstämningar och få mer tid över till att vara det strategiska bollplank verksamheten behöver.

  Planacy är en flexibel och modern planeringsplattform som hjälper dig öka kontrollen och arbeta snabbare, enklare och med data du och organisationen kan lita på.

  Du får ett stöd som finns där oavsett om du skall hantera den operationella eller finansiella budgeten eller behöver prognostisera hur t.ex. försäljning, kostnader och intäkter utvecklas under året.

 • Planacy för säljbudgetering

  Hur mycket kan vi sälja nästa år? Vem skall sälja, vad skall säljas, till vilka, när och med vilka marginaler? För varje företag är det här viktiga frågor vars svar i sin tur driver kostnader för inköp, personal, marknadsföring osv.

  Att korrekt förutspå sina intäkter över tid och snabbt kunna anpassa sig när förutsättningarna förändras är avgörande i dagens snabbrörliga värld.

  Med Planacy kan ni planera, prognostisera och analysera försäljningen med högre detaljeringsgrad, bättre kvalité och på ett för användaren enklare sätt.

 • Planacy för personalbudgetering

  Personalen är din mest värdefulla tillgång men kan också vara en av de största kostnadsposterna.

  Att budgetera och fortlöpande ha överblick på hur personal, löner, bonusar, sjukdom och andra kostnadsdrivare påverkar lönsamheten kan vara en utmaning. Bakomliggande beräkningar är ofta komplexa och mycket data gör det svårt att komma ned på djupet.

  Med Planacy kan du anpassa och standardisera hur uträkningarna kring kompensation görs över hela företaget. Få stöd för att jobba med en ökad detaljeringsgrad och få till en tydlig koppling mellan gjorda antaganden och utfall. Vi hjälper dig till en enklare och snabbare process med förbättrad datakvalité.

 • Planacy för projektbudgetering

  För projektintensiva organisationer är projektplaneringen en del av vardagen. Behov finns av en snabbrörlig process som hänger ihop och där man löpande kan utvärdera projekten och deras finansiella påverkan.

  Med Planacy får du ett för er anpassat workflow med möjlighet till olika attestnivåer för projektledare, projekt och statusar samt en sömlös integrering med er projektuppföljning. Stöd finns för både enkel och komplex projektplanering som t.ex. successiv vinstavräkning (SVA) och flerårsprojekt.

  Med projektbudgeteringen integrerad med er ekonomi- och resultatbudget samt övriga planeringsprocesser minskar ni dubbelarbetet och kan automatisera mycket av det jobb som tidigare sköttes manuellt.

Sitter budgeten fast i Excel?

Sitter budgeten fast i Excel?

Är du en av många som våndas över det kommande budgetarbetet? Nyttan är ofta ifrågasatt och arbetet tar både tid, fokus och energi från allt "vanligt" jobb som skall göras. När väl budgeten är stängd har siffrorna inte sällan redan hunnit bli inaktuella.

Går det inte att göra budgeten på ett enklare sätt?

Vanliga utmaningar

 • Saker som borde vara enkla att fixa slukar tid. Mallar måste förberedas och data stämmas av. Mitt i förberedelserna förändras plötsligt förutsättningarna. Tidigare arbete måste göras om och det blir kvällsarbete igen. Det känns som det är svårt att få hävstång på nedlagd tid - ju mer data, processer och människor som involveras ju mer smiter tiden iväg.

 • Möjligheten att göra själv är det som gör Excel kraftfullt men också farligt. Inget är mer förödande för förtroendet än när data inte går att lita på. Men hur enkelt är det att säkerställa kvalitén när data, komplexitet och antalet människor börjar växa runt dina Excel-mallar? Med alla manuella arbetsmoment ökar chansen för att fel smyger sig in i siffror och formler.

 • Förändrade förutsättningar kommer som ett brev på posten. Det krävs tid, koll och tålamod att uppdatera modellen – ännu mer om det inte är du som gjort den från början. När väl mallarna skickats ut är visibiliteten låg. Hur långt har alla kommit och använder man den sista versionen av mallen? Vem gjorde vad och när? Full tillit till siffrorna kräver överblick och kontroll över arbetet.

 • Även om Excel har många goda sidor är tyvärr samarbete inte en av dem. För att få fler att engagera sig i planeringen och känna ansvar och ägarskap över sina siffror krävs samverkan, tydlighet och enkelhet. Något som kan vara ett stort lyft för användarna men som kan vara enklare sagt än gjort är att gå från ett konto-fokus och istället modellera planeringen runt verksamhetens viktigaste kostnads/intäkts drivare.

 • Kan du modellera världen som den ser ut? Ju fler variabler som bara måste med ju större chans att överblicken minskar och man gör våld på Excel. Det är inte helt lätt att fånga en multidimensionell verklighet när man bara har tre dimensioner (rader, kolumner och flikar) tillgängliga. Det blir lätt kreativt men svårt att underhålla när alla möjliga aspekter av verksamheten skall in.

Skönt att budgeten är klar?

Se hur Planacy kan hjälpa dig arbeta snabbare och enklare nästa gång.

Bättre budget, prognos och planering

Bättre budget, prognos och planering

Spara tid

Lägg mindre tid på sena kvällar, avstämningar och slit med Excel. Få mer tid över till värdeskapande analys, driva planeringen och vara ett stöd för verksamheten.

Lägg mindre tid på sena kvällar, avstämningar och slit med Excel. Få mer tid över till värdeskapande analys, driva planeringen och vara ett stöd för verksamheten.

Vässa framåtblicken

Planera frekventare, snabbare och mer sammanhängande. Lyft blicken med rullande prognoser och kom närmare er vardag genom att jobba med kostnads-/intäktsdrivare.

Planera frekventare, snabbare och mer sammanhängande. Lyft blicken med rullande prognoser och kom närmare er vardag genom att jobba med kostnads-/intäktsdrivare.

Planera tillsammans

Bygg bättre planer tillsammans. Ett kraftfullt workflow-stöd ger överblick och kontroll samtidigt som det underlättar samarbetet i och mellan avdelningarna.

Bygg bättre planer tillsammans. Ett kraftfullt workflow-stöd ger överblick och kontroll samtidigt som det underlättar samarbetet i och mellan avdelningarna.

Öka flexibiliteten

Ingen organisation är den andra lik. Planacy ger stöd till sättet ni vill driva er planering och kan anpassas när verkligheten förändras.

Ingen organisation är den andra lik. Planacy ger stöd till sättet ni vill driva er planering och kan anpassas när verkligheten förändras.

 
Boka din demo
 

Se hur du kan få ut mer av din planering!

 
 
Boka din demo
 

Se hur du kan få ut
mer av din planering!

 

Hur är Planacy annorlunda?

Hur är Planacy annorlunda?

Snabba resultat

Få stöd för snabbare budgetarbete och mer frekventa prognoser. Med Planacy skapar du resultat genom ett effektivt förarbete och med enkla gränssnitt för användaren.

Pålitlig process

Få stöd för att öka kvalitén på siffrorna genom att förenkla och automatisera processerna. Öka hastigheten och få full kontroll över arbetet med ett kraftfullt workflow.

Anpassningsbart

Förutsättningarna förändras. Kom ifrån gamla, oflexibla och Excel-drivna lösningar som ingen vågar peta i. Med Planacy får du en lösning som går att underhålla och anpassa.


 
 

Komplettera ert beslutsstöd med budget, prognos och planering

Har ni redan ett beslutsstöd som t.ex. Qlik, Power BI eller Tableau på plats?

Med Planacy får ditt beslutsstöd ett kompetent komplement som för dig som användare innebär att analys, rapportering och planering hänger ihop. Data och struktur kan återanvändas från beslutsstödet vilket gör att ni kan planera i Planacy med samma detaljeringsgrad som ni idag följer upp verksamheten.

Få stöd för dina olika planeringsbehov

Med Planacy kan du driva både finansiella och operativa planeringsprocesser.

Driv in siffror automatiskt mellan olika planer och ut i en resultatbudget eller använd Planacy som ett fristående planeringsstöd för att öka din löpande framåtblick för en avdelning eller hela verksamheten.

Våra kunder använder Planacy för vitt skilda planeringsbehov inom områden som t.ex. försäljning, inköp, personal, beläggning, investeringar och projekt.

Arbeta enklare, snabbare och mer sammanhängande

Med Planacy kan du arbeta enklare, snabbare och mer sammanhängande.

Få ut planeringsarbetet längre ut i organisationen med stöd för smidig webbaserad input, kostnads-/intäktsdrivare och rullande prognosarbete. Få stöd för att bättre modellera framtiden, stärka datakvalitén och reagera snabbare när förutsättningarna förändras.

Spara tid och stäng processerna snabbare

Tid är pengar. Med Planacy kan du på kort tid starta en ny budget- eller prognosrunda och koppla ihop er uppföljning och verksamhetsplanering.

Hjälp organisation få ut ett större värde av planeringen med ett säkrare, enklare och snabbare arbete. Få stöd för att förbereda, driva och övervaka processerna centralt. Delegera ut ansvar och öka engagemanget hos användarna med lättanvända gränssnitt som ger stöd för input på era viktigaste affärs- och värdedrivare.

Gör färre avstämningar och öka tilliten till siffrorna

Med Planacy kan du effektivisera förberedande mallarbete och göra inmatningen enklare för användarna. Resultatet är snabbare omloppstider och minskad mängd manuellt klipp och klistrande av data.

Med Plancy får du stöd för drag-and-drop, kontroll av input vid inmatningstillfälle och möjlighet att konfigurera olika vyer för att stödja användaren på bästa sätt vid inmatningstillfället. Stärk datakvalitén genom att driva data automatiskt mellan planeringsprocesserna och låta användarna arbeta med för dem lättförståeliga affärs- och värdedrivare istället för konton.

Se vad Planacy kan göra för dig

Boka demo

Implementeringen av Planacy för vår säljplanering gick oerhört snabbt. Från idé till driftsättning på bara ett fåtal veckor. Vi är mycket imponerade av hastigheten i arbetet och kvalitén på konsulterna. Lösningen används nu av 400 användare som gör säljplanering på både team- och individnivå.
Luting Mao
Head of Group Control
Mercuri Urval

Få ut mer av planeringen med Planacy. Se hur du och dina kollegor kan arbeta snabbare och enklare med budget, prognos och planering.

 1. Namn:
  Ange namn
 2. Telefon:
  Ange telefon nr.
 3. E-post:
  Ange epostadress

 
Implementeringen av Planacy för vår säljplanering gick oerhört snabbt. Från idé till driftsättning på bara ett fåtal veckor. Vi är mycket imponerade av hastigheten i arbetet och kvalitén på konsulterna. Lösningen används nu av 400 användare som gör säljplanering på både team- och individnivå.
Luting Mao
Head of Group Control
Mercuri Urval

Få ut mer av planeringen med Planacy. Se hur du och dina kollegor kan arbeta snabbare och enklare med budget, prognos och planering.

 1. Namn:
  Ange namn
 2. Telefon:
  Ange telefon nr.
 3. E-post:
  Ange epostadress

Så tycker kunderna

Så tycker kunderna

 

HSB Projektpartner

Planacy känns fräscht och användarvänligt. Vi ser till att utnyttja denna investering till att bli mer effektiva och flexibla i våra processer för budget, prognos och planering.

Robert Nauclér
Business Controller

Saint Gobain Sweden

Vi har tidigare haft en långdragen och intensiv budgetprocess med många Excel-ark att hantera. Med Planacy har jag fått en helt annan överblick och tillit till processen samtidigt som arbetet blivit enklare för användarna.

Karl Nordhill
Finance Manager

Wise Group

Största värdet med Planacy är tryggheten det ger i siffrorna. Millnet BI har även varit en av få leverantörer som faktiskt hållit vad man lovat då man levererade på utsatt tid och höll kostnaderna enligt satt estimat.

Camilla Molin
Controller

 
 
Mercuri Urval
Clear channel
Wise group
zound industries
Weber
 
 

Taggar: Planacy

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn