Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
Vässa ert arbete med budget, prognos och planering. Med Planacy får du stöd för att driva en snabb och effektiv planering i hela organisationen.

Planacy lyfter ditt budgetarbete

Planacy lyfter ditt budgetarbete

Snabbare. Enklare. Med data du kan lita på.
Snabbare. Enklare. Med data du kan lita på.
 

 

Planacy ger dig stöd att driva snabba och effektiva planeringsprocesser i alla delar av organisationen. Öka detaljeringsnivån, engagera fler och få till en tydlig koppling mellan antagande och utfall. Stödet finns där oavsett om du skall hantera den operationella eller finansiella budgeten eller behöver prognostisera hur t.ex. försäljning, kostnader och intäkter utvecklas under året.

Bättre budget, prognos och planering

Bättre budget, prognos och planering

Spara tid

Lägg mindre tid på sena kvällar, avstämningar och slit med Excel. Få mer tid över till värdeskapande analys, driva planeringen och vara ett stöd för verksamheten.

Lägg mindre tid på sena kvällar, avstämningar och slit med Excel. Få mer tid över till värdeskapande analys, driva planeringen och vara ett stöd för verksamheten.

Vässa framåtblicken

Planera frekventare, snabbare och mer sammanhängande. Lyft blicken med rullande prognoser och kom närmare er vardag genom att jobba med kostnads-/intäktsdrivare.

Planera frekventare, snabbare och mer sammanhängande. Lyft blicken med rullande prognoser och kom närmare er vardag genom att jobba med kostnads-/intäktsdrivare.

Planera tillsammans

Bygg bättre planer tillsammans. Ett kraftfullt workflow-stöd ger överblick och kontroll samtidigt som det underlättar samarbetet i och mellan avdelningarna.

Bygg bättre planer tillsammans. Ett kraftfullt workflow-stöd ger överblick och kontroll samtidigt som det underlättar samarbetet i och mellan avdelningarna.

Öka flexibiliteten

Ingen organisation är den andra lik. Planacy ger stöd till sättet ni vill driva er planering och kan anpassas när verkligheten förändras.

Ingen organisation är den andra lik. Planacy ger stöd till sättet ni vill driva er planering och kan anpassas när verkligheten förändras.

 
Boka din demo
 

Se hur du kan få ut mer av din planering!

 
 
Boka din demo
 

Se hur du kan få ut
mer av din planering!

 

Hur är Planacy annorlunda?

Hur är Planacy annorlunda?

Snabba resultat

Få stöd för snabbare budgetarbete och mer frekventa prognoser. Med Planacy skapar du resultat genom ett effektivt förarbete och med enkla gränssnitt för användaren.

Pålitlig process

Få stöd för att öka kvalitén på siffrorna genom att förenkla och automatisera processerna. Öka hastigheten och få full kontroll över arbetet med ett kraftfullt workflow.

Anpassningsbart

Förutsättningarna förändras. Kom ifrån gamla, oflexibla och Excel-drivna lösningar som ingen vågar peta i. Med Planacy får du en lösning som går att underhålla och anpassa.


Komplettera ert beslutsstöd med budget, prognos och planering

Har ni redan ett beslutsstöd som t.ex. Qlik, Power BI eller Tableau på plats?

Med Planacy kan du återanvända er data och struktur och börja planera med samma detaljeringsgrad som ni idag följer upp verksamheten. Öka detaljeringsnivån i planeringen, delegera ut ansvar och få till en tydlig koppling mellan antagande och utfall.

Få stöd för dina olika planeringsbehov

Med Planacy kan du arbeta med dina olika behov av budget, prognos och planering.

Driv in siffror automatiskt mellan olika planer och ut i en resultatbudget eller använd Planacy som ett fristående planeringsstöd för att öka din löpande framåtblick för en avdelning eller hela verksamheten.

Våra kunder använder Planacy för både finansiell och operativ planering inom olika områden som t.ex. försäljning, inköp, personal, beläggning, investeringar och projekt.

Arbeta enklare, snabbare och mer sammanhängande

Med Planacy kan du arbeta enklare, snabbare och mer sammanhängande.

Få ut planeringsarbetet längre ut i organisationen med stöd för smidig webbaserad input, kostnads-/intäktsdrivare och rullande prognosarbete. Få stöd för att bättre modellera framtiden, stärka datakvalitén och reagera snabbare när förutsättningarna förändras.

Spara tid och stäng processerna snabbare

Tid är pengar. Med Planacy kan du på kort tid starta en ny budget- eller prognosrunda och koppla ihop er uppföljning och verksamhetsplanering.

Hjälp organisation få ut ett större värde av planeringen med ett säkrare, enklare och snabbare arbete. Få stöd för att förbereda, driva och övervaka processerna centralt. Delegera ut ansvar och öka engagemanget hos användarna med lättanvända gränssnitt som ger stöd för input på era viktigaste affärs- och värdedrivare.

Färre avstämningar och ökad tillit till siffrorna

Snabba upp omloppstiderna och minska mängden arbete med klipp/klistrande av data.

Med Planacy kan du effektivisera förberedande mallarbete och göra inmatningen enklare för användarna. Få stöd för drag-and-drop, kontrollera input vid inmatningstillfälle, låt användarna arbeta med drivare istället för konton och driv automatiskt data mellan mallarna.

Se vad Planacy kan göra för dig

Boka demo

Prata med mig. Jag har lång erfarenhet av området och hjälper dig få en klarare bild av möjligheterna med Planacy.

Efter ha mottagit din förfrågan ringer jag upp dig för att kort stämma av önskad tidpunkt och inriktning på demo.

Håkan Hellmér
0736 330 393

Vässa framåtblicken och få ut mer av er planering med Planacy. Se hur du och hela organisationen kan arbeta enklare och snabbare med budget, prognos och planering.

 1. Namn
  Ange namn
 2. Telefon
  Ange telefon nr.
 3. E-post
  Ange epostadress

 

Prata med mig. Jag har lång erfarenhet av området och hjälper dig få en klarare bild av möjligheterna med Planacy.

Efter ha mottagit din förfrågan ringer jag upp dig för att kort stämma av önskad tidpunkt och inriktning på demo.

Håkan Hellmér
0736 330 393

Vässa framåtblicken och få ut mer av er planering med Planacy. Se hur du och hela organisationen kan arbeta enklare och snabbare med budget, prognos och planering.

 1. Namn
  Ange namn
 2. Telefon
  Ange telefon nr.
 3. E-post
  Ange epostadress

Så tycker kunderna

Så tycker kunderna

 

HSB Projektpartner

Planacy känns fräscht och användarvänligt. Vi ser till att utnyttja denna investering till att bli mer effektiva och flexibla i våra processer för budget, prognos och planering.


Robert Nauclér, Business Controller

Saint Gobain Sweden

Vi har tidigare haft en långdragen och intensiv budgetprocess med många Excel-ark att hantera. Med Planacy har jag fått en helt annan överblick och tillit till processen samtidigt som arbetet blivit enklare för användarna.

Karl Nordhill, Finance Manager

Wise Group

Största värdet med Planacy är tryggheten det ger i siffrorna. Millnet BI har även varit en av få leverantörer som faktiskt hållit vad man lovat då man levererade på utsatt tid och höll kostnaderna enligt satt estimat.

Camilla Molin, Controller

Mercuri Urval
Clear channel
Wise group
zound industries
Weber

Taggar: Planacy

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn