Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
QlikView

Qlik Elite Partner

Qlik Elite Partner

Vi kan Qlik

Vi kan Qlik

Millnet BI har högsta partnerstatus med Qlik sedan år 2010 och erbjuder lösningar och tjänster för hela Qlik-plattformen.

Vi tror på fokus och har kompetensen och erfarenheten som krävs för att ta ert projekt i mål. Vi hjälper er nå verksamhetsmålen, skapa transparens och få en effektiv kombination av process och IT-stöd för att planera och följa upp verksamhetens olika delar.

Erfarenhet ger trygghet

Erfarenhet ger trygghet

Våra medarbetare har kompetenser som spänner över områden som t.ex.

  • Verksamhetsutveckling
  • Projektledning
  • Processutveckling
  • Teknik
  • Branschpecifika verksamhetssystem
  • Användarvänliga gränssnitt

Vi har fram till idag utfört en stor mängd Qlik-kunduppdrag där vi hjälpt kunder inom vitt skilda branscher, processer och verksamhetssystem. Detta gör att vi har en bred erfarenhetsbank av lyckade systeminföranden, styrning, metodiker, ERP-system samt verksamhetsbehov.

Vi är passionerade för det vi jobbar med och vågar utlova ödmjuka, pålitliga och resultatinriktade individer i mötet med oss.


Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn