Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
QlikView

Med oss får du trygghet

Med oss får du trygghet

Våra kunder

Våra kunder

Vi utvecklar moderna och kundanpassade systemstöd som hjälper dig styra och följa upp din verksamhet.

Vårt mål - en enklare, snabbare och mer sammanhängande uppföljning och planering som hjälper dig allokera resurser, tid och pengar rätt.

Varje månad hjälper vi ett stort antal kunder framåt där ingen är den andra lik.

Tillsammans representerar våra kunder ett brett urval av medelstora och större företag verksamma i olika branscher och geografier.

Qlik

ANALYS & RAPPORTERING

Qlik är ett marknadsledande analys- och rapporteringsstöd. Kombinera en central lösning med att låta användarna själva visualisera och utforska sin data.

Ett urval av våra kunder:

Planacy

BUDGET, PROGNOS & PLANERING

Planacy är en modern och flexibel planeringslösning som ger dig stöd att integrera din finansiella och operativa planering. Ett stort antal av våra kunder har valt att kombinera Qlik med Planacy.

Se några av våra kunder

Qlik

Qlik


Fastigheter


Industri & Tillverkning


Retail & Wholesale


Tjänsteföretag


Planacy

Planacy

Filippa K

Planacy har förenklat vårt framåtblickande arbete. Vi hade tidigare en personberoende och Excel-baserad budgetprocess där mycket tid gick åt till att administrera och uppdatera mallar. Nu lägger vi den finansiella budgeten i Planacy, vilken inkluderar en försäljningsbudget nedbruten på koncept, kanal, marknad och kostnadsställe. Planacy kommer också användas för vårt löpande prognosarbete och vi håller just nu på att se över möjligheten att även inkludera delar av inköpsprocessen i Planacy.

Mia Arnelund
CFO

Clear Channel

Planacy har gett Clear Channel Sverige förutsättningar för att arbeta på ett mer strukturerat och överskådligt sätt med budget och prognos. Mycket tack vare möjligheten att börja med en enklare basnivå som vi sedan kontinuerligt förbättrar som t.ex. införandet av Planacy's detaljerade HR-modul. Vi har nu tagit beslut om att även implementera Planacy i övriga skandinaviska länder.

Björn Fröblom
FP&A Manager Scandinavia

Mercuri Urval

Implementeringen av Planacy för vår säljplanering gick oerhört snabbt. Från idé till driftsättning på bara ett fåtal veckor. Vi är mycket imponerade av hastigheten i arbetet och kvalitén på konsulterna. Lösningen används nu av 400 användare som gör säljplanering på både team- och individnivå.

Luting Mao
Head of Group Control

Haglöfs

Med Planacy kan vi nu lägga fokus på att analysera och ifrågasätta indata och utfall istället för att konsolidera data i Excel genom traditionellt "Copy/Paste". Planacy ger oss en ökad kvalitet på arbetet och snabbare analys av prognoserna.

Tobias Alvers
Business Controller


Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn