Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
NodeGraph ger dig full spårbarhet över data i din Qlik-miljö. Visulisera flödet av data, borra ned dig i detaljerna och dokumentera lösningen helt automatiserat. Snabb installation.
Timextender

NodeGraph
Data lineage for Qlik

NodeGraph
Data lineage for Qlik

NodeGraph hjälper dig visualisera och dokumentera flödet av data i din Qlik-miljö. Installationen är snabb, användningen enkel och din organisation får på köpet även ett kompetent stöd för att uppfylla de tekniska kraven kring GDPR för din Qlik-miljö.

Varför NodeGraph?

Varför NodeGraph?

Block 1

Vad händer i Qlik-koden?

Med Qlik kan du bearbeta och visualisera stora mängder data från ett valfritt antal datakällor. Koden för att hämta, bearbeta och spara data lagras i ett s.k. Qlik-script. Fördelen med dessa är att de är kraftfulla - nackdelen är att insynen i vad som händer i scriptet är högst begränsat för alla utom programmeraren.

Ju mer data, transformeringar, applikationer och användare som hanteras desto snabbare tappar man både överblick och förståelse för vad som händer i alla enskilda steg.

Det finns stora fördelar med att förbättra insynen i vad som händer i din Qlik-miljö. Öka effektiviteten i utveckling och förvaltning. Stärk datakvalité, dokumentation och förbättra förutsättningarna för att leva upp till interna och externa regelverk som t.ex. GDPR.


Block 2

Öka insynen med NodeGraph!

Med NodeGraph kan du visualisera och utforska hur databaser, filer, fält och applikationer hänger ihop. Identifiera med några klick var data kommer ifrån samt var och när den delas och går ihop med annan data. Hitta filer som inte längre används och få stöd för att snabbt se vilka applikationer och användare som påverkas om du t.ex. uppdaterar en QVD-fil.

NodeGraph ger dig även stöd att dokumentera din Qlik-lösning. Med en knapptryckning dokumenteras ingående metadata, fält, kommentarer och vilka datakällor som lästs in. Ett enkelt sätt att leva upp till regelkraven (läs om stödet för GDPR) och få snabb tillgång till dokumentation när den väl behövs.

NodeGraph läser endast data och påverkar inte din Qlik-miljö eller underliggande datakällor. Installationen görs snabbt och lösningen är enkel att använda. NodeGraph fungerar för både QlikView och Qlik Sense.

 
Boka din demo
 

Se hur NodeGraph kan hjälpa dig.

 
 
Boka din demo
 

Se hur NodeGraph
kan hjälpa dig.

 

En bättre Qlik-miljö

En bättre Qlik-miljö

Visualisera

Visualisera hur alla delar av miljön hänger ihop - från källa till applikation.

Utforska

Se hur data förändras i era fält - från källa till applikation.

Dokumentera

Skapa en komplett och uppdaterad dokumentation av din miljö. Ad-hoc och med ett klick.

Kvalitetssäkra

Få stöd för automatiserad enhets- och regressionstestning. Säkerställ att data t.ex. uppdateras vid omladdning och håller sig inom satta gränsvärden.

Boka demo

Boka demo

Öka insynen. Se hur du kan utforska, dokumentera och kvalitetssäkra hela er Qlik-miljö visuellt med NodeGraph.

Boka din demo nu

Har er Qlik-miljö mycket av allt?

Gör det komplexa enkelt. Säkra en tryggare förvaltning, snabbare nyuteckling och få full koll på vad som ligger bakom er data.

Boka en demo och se vad NodeGraph kan göra för dig!

 

Öka insynen. Se hur du kan utforska, dokumentera och kvalitetssäkra hela er Qlik-miljö visuellt med NodeGraph.

Boka din demo nu

Har er Qlik-miljö mycket av allt?

Gör det komplexa enkelt. Säkra en tryggare förvaltning, snabbare nyuteckling och få full koll på vad som ligger bakom er data.

Boka en demo och se vad NodeGraph kan göra för dig!

GDPR + Qlik = Sant

GDPR + Qlik = Sant

GDPR-direktivet är omfattande och spänner över områden som organisation, teknik och juridik. Med NodeGraph’s GDPR-modul får du hjälp med att lösa den tekniska aspekten kring att märka upp, spåra och hitta personkänslig data i din Qlik-miljö.

Peka ut specifik data och skapa GDPR-rapporter på fältnivå. NodeGraph skapar automatiskt en teknisk rapport som ger dig svar på nedan frågor.

Kan du svara på frågorna?

  • Vem har access till data?
  • Vem har tidigare haft access till data?
  • Vad är syftet med att data sparas?
  • Vart lagras data?

Taggar: NodeGraph

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn