Trenden är tydlig. Intresset för vårt erbjudande inom budget, prognos och planering ökar snabbt. Vi ser ett kontinuerligt flöde av nya kunder och befintliga som växlar upp sina lösningar med fler användare och processer. Läs hur vi ser på marknaden och Planacy’s utveckling!

The only way is up

Stark tillväxt för Planacy.

Vår bild är att företag i Sverige ser nyttan med att jobba datadrivet. Många har varit duktiga på att investera i datalager och moderna lösningar för analys och rapportering. Lika tydligt ser vi att investeringarna i moderna planeringsstöd ofta släpar efter. Man kämpar vidare med Excel och äldre lösningar vilket begränsar möjligheterna och värdet med att arbeta proaktivt med framtiden. Typiska utmaningar finns inom områden som underhåll, datakvalité och svårigheten att kunna modellera verksamheten på djupet och sammanhängande över flera processer. Arbetet är manuellt, tar tid och har ett ofta ifrågasatt värde.

Traditionell sett har marknadsanalytiker som t.ex. Gartner, IDC och BARC delat upp marknaden Analys och Planering i två områden:

 • Business Intelligence (BI)
 • Corporate Performance Management (CPM)

Begreppet BI inkluderar stöd för analys och rapportering medan CPM inkluderar BI samt även stöd för finansiell och operationell planering. Båda områdena har sina marknadsledande leverantörer. Inom BI så är t.ex. Qlik, Power BI och Tableau ledande och inom CPM så finns t.ex. leverantörer som Anaplan, Adaptive Insights och Oracle. I den sistnämnda gruppen hamnar även flera svenska leverantörer som t.ex. Mercur, Hypergene och BizView.

Vi har mött många organisationer som har en BI-lösning och kompletterat med ett CPM-verktyg för att även få stöd för budget, prognos och planering. En onödig dubblering av kostnad och funktionalitet som gör det svårare att följa upp och planera verksamheten på ett enkelt, sammanhängande och kostnadseffektivt sätt. Vid sidan om finns dessutom ofta Excel kvar som en del av lösningspaletten för uppföljning och planering nere på avdelningsnivå.

Planering och analys/rapportering hänger ihop men behoven och utmaningarna är olika. CPM-lösningarna är ofta optimerade och startade från början med fokus på ett av områdena för att sedan byggas på med det andra. Det gör att den kombinerade produkten riskerar bli svagare på ett område - speciellt när den jämförs med ett fristående ”best of breed” verktyg. Om du t.ex. primärt är ute efter ett kraftfullt stöd för analys och rapportering så är vår bestämda uppfattning att BI-verktygen, allt annat lika, är ett bättre val än CPM-verktygen. De är optimerade för att lösa behoven inom sitt område och är byggda för att vara öppna mot omgivningen och den stora varians som finns där med data i olika format, skiftande datakällor, svajjig datakvalité osv. CPM verktygen sluter ofta sig mer inåt och optimeras för att få de olika ingående modulerna att fungera väl tillsammans. En högre intern komplexitet som med tiden brukar visa sig i form av längre implementationstider, lägre grad av anpassningsbarhet och ökat krav på specialistkonsulter.

Planacy fyller en viktig plats på marknaden. Målet är inte att konkurrera med BI-verktygen utan komplettera dem så de tillsammans erbjuder kraftfull och integrerad funktionalitet som täcker hela området för analys, rapportering och planering. Planacy är medvetna om vad som krävs för att lyckas långsiktigt och lägger därför stor vikt på att bygga en öppen, flexibel och funktionellt djup plattform där struktur och frihet går hand i hand.

Höstens budgetarbete


 • Budgeten är för många den stora årliga gemensamma planeringsaktiviteten. Det är också ett arbete som ofta förknippas med stress och sena kvällar.

  Process, data och användare ligger i olika system och arbetet mellan finance och verksamheten hänger inte ihop. Avdelningarna sitter med sina egna Excel-ark och skickar vidare dem till budgetansvarig som manuellt får mata in siffrorna i den centrala lösningen. Ändras en plan reflekteras inte ändringen automatiskt i alla andra planer.

  Viktig tid går och det finns inget sätt att se hur en ändring slår finansiellt och operationellt i resten av verksamheten. Kvalitén på siffrorna ifrågasätts och ofta är det en eller två personer som vet hur allt hänger ihop. Något som gör lösningen personkänslig och svår att växla upp.

  Utmaningar

  • Mycket tid och energi går åt till tråkigt repetitivt arbete. Kan din och kollegornas tid användas bättre?

  • Många manuella steg ökar risken för att det smyger sig in fel. Kan du hitta dem och vad blir annars konsekvenserna?

  • En lång och tidsutdragen process gör att siffrorna snabbt blir inaktuella och ifrågasatta. Går det att öka värdet genom att arbeta på ett annat sätt?

 • Planacy hjälper dig automatisera och accelerera ert budget- och prognosarbete. Öka samarbetet mellan finance och verksamheten och få ett kraftfullt stöd för att driva både enkel och komplex planering

  Med Planacy får du stöd för att:

  • Uppdatera planer och prognoser snabbt
  • Stärka samarbetet och kopplingen mellan verksamhetens operativa och finansiella planer
  • Identifiera, analysera och hantera förändring
  • Frigöra tid och bedriva ett mer värdeskapande planeringsarbete

  Är Planacy rätt för er?


  Möjligheter

  • Få mer gjort på mindre tid. Driv en effektivare planering genom att förenkla, automatisera och integrera process, data och organisation.

  • Säkerställ kvalitén på siffrorna. Öka kontrollen över process och data och få full spårbarhet i vem som gjort vad och när.

  • Kapa kalendertid. Med snabbare processer kan du prognostisera oftare och reagera och agera snabbare, tidigare och mer datadrivet vid avvikelser mot planen.

Ett år av tillväxt

Tillväxten i vår Planacy-affär bekräftar behovet som finns på marknaden samt att Planacy verkligen gör skillnad. Våra kunder har i mycket hög utsträckning valt att lägga till fler användare och fler processer. Här kan speciellt nämnas de färdiga moduler som finns för HR/Personal, Resultaträkning, Balansräkning och Kassaflöde. Med modulerna som utgångspunkt har vi snabbt kunnat bredda kunders existerande lösningar och bygga ihop allt i ett sammanhängande och välfungerande flöde.

Vi fortsätter investera stort i Planacy och har under de sista 12 månaderna fördubblat vårt team av Planacy-konsulter. Mängden projekt har vuxit samtidigt som vi genomför dem snabbare. Att förenkla för utvecklare, administratörer och användare går som en röd tråd i produktvecklingen för Planacy vilket hjälper oss och våra kunder att ständigt få mer gjort på kortare tid.

Vi är inga vänner av jätteprojekt som skall inkludera allt och alla. Vår erfarenhet är att resultatet då ofta blir därefter. Vår rekommendation är att blicka framåt, skapa en road map och sedan prioritera. Börja där utmaningarna känns som mest och där nyttan med Planacy blir som störst. Med ett framgångsrikt projekt i ryggen blir det lättare för oss och även dig som kund att se och ta nästa steg.

Slutligen. Vi har under året gjort ett antal branschspecifika lösningar väl värda att lyfta fram. Med dessa har vi byggt djupkunskap och förpackat lösningar som fler företag i samma branscher kan använda. Här kan t.ex. nämnas projekt för:

 • Förbättring av inköpsprocessen för ett antal fashion-bolag
 • Prognos- och budgetstöd för försäljning, service och reservdelar hos bilåterförsäljare
 • Projektbudget och finansiell budget för entreprenadföretag

Framtiden

I takt med att Planacy blir alltmer etablerat på marknaden ökar förtroende och referensbarhet. För oss är Planacy en långsiktig satsning och vi tar väl hand om våra kunder. Matematiken är enkel. Med nöjda kunder får vi nya uppdrag och med goda vitsord och väl genomförda projekt får vi nya kunder.

Planacy har en ambitiös och intressant road map framför sig. Under februari lanserades Planacy 5.0 – en release som för med sig en mängd förbättringar som t.ex.

 • Uppdaterat gränssnitt för användare och administratörer
 • Förbättrat processtöd som gör det enklare att skapa nya processer och förvalta befintliga
 • Ökat stöd för avancerade och kraftfulla drivare för dig med komplexa regelverk och processer
 • Möjlighet att komplettera befintliga P&L-mallar med en resultaträkningsuppställning innehållandes KPI-mått som t.ex. gross margin och EBITDA-marginaler. Dessutom har möjligheten att enkelt göra top-down justeringar i prognosen förbättrats
 • Modul för balansräkning och kassaflöde som gör det möjligt att analysera både ditt prognostiserade och historiska kassaflöde. Arbeta aktivt med att optimera din kassaposition och gör det utifrån en kassaflödesprognos som är korrekt, förståelig och transparent.

Se Planacy. Varje torsdag klockan 09:00 gör vi en online demo.
BOKA DIN PLATS

Se Planacy. Varje torsdag klockan 09:00 gör vi en online demo. BOKA DIN PLATS

MILLNET BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Millnet BI - Qlik Elite Solution Provider

Se, förstå och agera på din data
Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på moderna plattformar som Planacy, Power BI och Qlik.