Har du ett ansvar för er Qlik-miljö eller är du själv Qlik-utvecklare? I det här inlägget berättar vi hur du med NodeGraph kan spara tid och få ut mer av er Qlik-lösning.

Litar du på din data?

NodeGraph hjälper dig säkerställa datakvalitén i din Qlik-plattform.

Hej!

Har du ett förvaltningsansvar för er Qlik-miljö eller är du själv Qlik-utvecklare?

Det här blogginlägget är riktat till dig och hur du kan spara tid och få ut mer av er Qlik-lösning.


Öka insynen i din Qlik-miljö

Oavsett IT-system är förvaltning ett tråkigt men viktigt ämne. Med en god förvaltning vet du vad som sker, varför det sker och hur alla delar i din miljö hänger ihop. Den ger dig en plattform att stå på för att snabbare och med bättre kvalité kunna avhjälpa fel och vidareutveckla lösningen.

Att upprätthålla en god förvaltning kan vara mer eller mindre utmanande. Åren går och många människor (beställare, utvecklare, driftpersonal osv) har varit inblandade, affärsreglerna är komplexa, antalet kodrader har vuxit sig stort och dokumentationen har kanske inte hängt med. Det blir tillslut svårt att ta sig in under skinnet på lösningen och få en förståelse för både helhet och detaljer.

För dig som har en Qlik-lösning så är du tyvärr lika påverkad som alla andra. Även om Qlik ligger i frontlinjen för datavisualisering har man tyvärr inte (liksom andra BI-leverantörer skall sägas!) varit lika bra på att visualisera och förklara flödet av data som finns inne och mellan de applikationer som bygger upp Qlik-miljön.

Från vilka datakällor hämtar era applikationer data? Vilka applikationer delar data mellan varandra och vilka är transformationsstegen från datakälla ut till gränssnitt? Vilka andra delar av lösningen påverkas om jag ändrar i ett specifikt kodsegment?

För att kunna svara på frågorna krävs dokumentation, Qlik-kompetens och att du manuellt stegar dig igenom och förstår Qlik script-koden samt den beräkningslogik som ligger i visualiseringslagret.

Du kanske tänker – men det där löser min konsult eller utvecklare! Ja – de kanske gör det men med vilken responstid, hastighet och kvalité?

Förenkla förvaltningen

NodeGraph hjälper dig visualisera, dokumentera och spåra flödet av data i din Qlik-miljö. Installationen är snabb, användningen enkel och lösningen har ingen störande påverkan på din Qlik-miljö. 

Med NodeGraph kan du se vart data kommer ifrån, hur är den är uppbyggd och hur den transformeras i de olika laddningsstegen. Lösningen hjälper dig utveckla, rätta upp fel och svara på frågor kring din Qlik-miljö snabbare och mer kvalitetssäkrat.

Det här får du

Data Lineage

Full spårbarhet över vilken datakälla ett fält kommer ifrån och hur det transformerats längs vägen.

Impact Analysis

Se om fältet används och i så fall vart, vilka transformationer som görs och vilka applikationer som påverkas vid en fält-förändring.

Heatmap

Få stöd för att visuellt se filstorlekar och ålder på filerna – ett perfekt stöd för att se vilka filer som inte används längre.

Dokumentation

Dokumentera automatiskt er Qlik-miljö och få stöd för att spåra vilka fält som är GDPR känsliga, vem som har tillgång till fälten och vem som har accessat dem.

En titt på NodeGraph

Med utgångspunkt från ett fält i en Qlik-applikation kan du få full spårbarhet bakåt t.ex. vilka transformationer ett fält genomgått och vad som är ursprungskällan till fältet.
Klicka på ett fält i steget för utläsning eller transformation och se framåt var fältet hamnar och vart det kommer ifrån.
Se alla fält en Qlik-applikation hämtar ut och i vilka applikationer och transformationer de används. Något som är användbart om du behöver ändra datakälla eller ändra i transformation av ett fält. Du ser då vilka applikationer som påverkas och kan lättare bedöma konsekvenser av gjorda förändringar. Detta är även en kraftfull funktion för att identifiera filer och datakällor (t.ex. styrfiler i Excel) som kanske inte används men som man inte vågar ta bort av rädsla för att skapa följdfel.
Nedan bild visar en heatmap över storlek och ålder på filerna. Något som är användbart för att identifiera problemområden och vilka filer som inte används och därmed kanske kan rensas. Bilden ger även en indikering om t.ex. en specifik QVW / QVF eller QVD inte har laddats.
Nedan bild visar översiktsbild för ett enskilt fält. I ett komprimerat och lättläst format får du här full spårbarhet hur fältet transformerats. En riktig time saver när du letar fel, skall nyutveckla eller bara behöver förstå varför data ser ut som det gör.
För musen över en datakälla och se vilken query som ligger bakom.
Få automatiskt en dokumentation av hela lösningen med en knapptryckning.

Få ut mer av din Qlik-miljö!

Se hur NodeGraph kan förenkla och snabba upp ert Qlik-förvaltningsarbete.

Prata NodeGraph

Kom igång med drivare!

Snabba upp planeringen, öka kvalitén och engagera fler. Med Planacy får du ett kraftfullt stöd för att arbeta med drivarbaserad budget, prognos och planering.

Prata NodeGrahp!

MILLNET BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Millnet BI - Qlik Elite Solution Provider

Se, förstå och agera på din data
Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på moderna plattformar som Planacy, Power BI och Qlik.