Vad är analys och vad är rapportering? Vi går i denna artikel igenom skillnaderna mellan begreppen och hur de kompletterar varandra. 

Analyser & Rapporter

Analyser & Rapporter

Vad skiljer dem åt och hur kompletterar de varandra?

Intro

Hej!

Har även din organisation investerat i ett beslutsstöd? Då har ni med all säkerhet tillgång till funktionalitet för både analys och rapportering. Begreppen glider in i varandra och används ofta (slarvigt..) synonymt.

Vi går i denna artikel igenom skillnaderna mellan begreppen och hur de kompletterar varandra. Häng med!


Varför investera i ett beslutsstöd?

Det ligger i tiden att vara datadriven. Något som syns i rekryteringsannonser. Det blir allt vanligare att söka efter kandidater med ett intresse för eller en bakgrund inom skärningen mellan verksamhet, data och analys. För att öka den tekniska förmågan och svara upp på organisationens behov av information så uppgraderar och investerar många organisationer i nya moderna lösningar som ger bättre stöd för effektiv och sammanhängande analys och rapportering.

VARFÖR DATAANALYS?

Ta dina insikter till nya nivåer. Lär dig mer om visuell dataanalys och hur du kan dra nytta av den. Allt skrivet på ett lättfattligt sätt.

Ladda ned

Faktabaserade beslut

Öka värdet av dina data. Med Qlik Sense kan du utforska data på djupet och se mönster, trender och detaljer som hjälper dig framåt.

Läs mer

Syftet med systemen är att följa upp verksamheten och identifiera trender, avvikelser och möjligheter. Lösningarna är optimerade för att läsa in, bearbeta och distribuera data ut till en informationshungrig organisation.

Målet är att med tillgång till kvalitativ information kunna skapa nya insikter som leder till att rätt beslut och aktiviteter genomförs. Ordnat och i enlighet med satt strategi tar man sig i riktning mot uppsatta mål för att i slutändan generera värde i linje med organisationens syfte.

Att lyckas ta det hela vägen är en stor utmaning. Verkligheten rör på sig och process, organisation, ledarskap och teknik skall alla samverka och dra åt rätt håll. 

Vanligtvis delar man upp det användarna ser av beslutsstödet i två delar - rapporter och analysstöd. Båda delarna gå in i varandra och det är inte alltid klart vad som är vad då båda förmedlar och presenterar information. Där ena delen serverar information så hjälper den andra till att nå insikt, bygga kunskap och skapa en grund för beslutsmässighet. 

En jämförelse

Rapporter

Rapportering är en process som förmedlar strukturerad och (oftast) summerad data. En rapport förmedlar utfallet för t.ex. en avdelning eller enhet och hur detta står sig i jämförelse med ett mål, en budget eller en prognos. Rapporter hjälper mottagaren uppmärksamma och identifiera avvikelser som i sin tur kan väcka frågor.

Rapporter genereras och skickas ofta automatiskt till mottagaren. Denne förmodas ha tillräcklig kunskapsgrund att stå på för att själv kunna tolka bifogad information.

Analysstöd

Ett analysstöd å sin sida stödjer användaren i att utforska data med syfte att bättre förstå och förbättra hur organisationen presterar. Istället för att väcka frågor så hjälper analysstödet användaren få svar på frågor.

Medan rapporter produceras och distribueras av verktyg så genomförs analyser av människor. En viktig skillnad är att i ett analysstöd så kan information placeras i en kontext. Det finns en underliggande koppling till bakomliggande data vilket hjälper användaren att gå från att ha information till att ha utvecklat kunskap och nått insikt.

Olika syften

En rapport hjälper dig förstå vad som händer. Ett analysstöd hjälp dig förstå varför det händer och hur nästa steg skulle kunna se ut för att ändra på situationen.

Rapport

Analysstöd

Data > Information Data > Information > Insikt
Reser frågor: vad? Svarar på frågor och ställer nya
Övervaka och larma Fördjupa och bredda bilden
Övervaka mätare Få mätarna att flytta på sig

Två utmaningar

Stäng gapet mellan insikt och aktivitet

Rapporter har begränsad förmåga att skapa bakgrund till varför data ser ut som det gör. Det går t.ex. att sätta förväntansintervall som data skall hålla sig inom men dessa i sig säger ingenting. Tydandet av rapporten och eventuell åtgärd hänger på hur insatt rapportmottagaren är i ämnet. Ett bra utformat analysstöd kan hjälpa till med detta!

Analysstödet skall inte bara göra det möjligt att se data utan även dyka ned djupare i den och sätta data i en kontext. Det skall kunna leda tankarna mot vad som bör göras - en nästa aktivitet som ett resultat av vad man kommit fram till i analysen.

För att lyckas med detta krävs det att det finns en bakomliggande tanke med vad ni skall använda ert beslutsstöd till. Vilka frågor skall data ge svar på? Vad är syftet, vad är kontexten och vad är rekommendationerna baserat på utfallet för speciellt viktiga datapunkter (s.k. nyckeltal)?

Här någonstans realiseras nyttan alla ser framför sig när man investerar i ett beslutsstöd. Rekommendationer som leder till beslut. Som i sin tur leder till handling, uppföljning och ett genererat värde som t.ex. bättre konkurrenskraft via ökad försäljning, minskade kostnader och stärkt varumärke.

Om ni jobbar med dessa frågor och ger era analysapplikationer en ordentlig kontext så har ni nått längre än vad de flesta andra nått. På pappret enkelt men i verkligheten svårt. Det går inte att komma ifrån att en viktig komponent i att lyckas krama värdet ur sin satsning på ett beslutstöd är att man får till en datadriven kultur. Något som kräver rejält med engagemang, fokus och en stor dos passion för ämnet.

Ett exempel

En rapport kan ge dig svaret på vad som t.ex. är er mest sålda produkt. Analysstödet hjälper dig förstå varför den är det och vilka aktiviteter du bör inrikta dig på för att t.ex. optimera för ytterligare försäljningsframgång.

Få mer tid över till analysarbete

En person som ofta är drivande i frågor som rör analys, rapportering och planering är Business Controllern. Vi har under årens lopp pratat med många som arbetar i rollen och som sliter ute i verkligheten. Slående ofta får vi höra att en stor utmaning i deras vardag är att de får lägga alldeles för mycket tid på att hämta, bereda, validera och formatera data. Ett jobb som ofta har ett stort inslag av manuellt arbete vilket i sin tur leder till att misstag görs och problem uppstår med datakvalitén.

När väl det databeredande jobbet är gjort så står rapporteringen på nästa tur. Enhetsansvariga, ekonomichefen, styrelsen etc. vill alla ha information om hur verksamheten utvecklas. Tiden över till analysarbete och stöttande av verksamheten blir liten. Ett slöseri med tid, kompetens och en missad chans till att göra business controllern till den affärspartner många vill vara!

Analytiker eller Rapportör?

Rapportarbete = hämta, bygga, konfigurera, konsolidera, formatera, validera

Analytikerarbete = undersöka, jämföra, ifrågasätta, stödja, kommunicera


Vi kan Qlik beslutsstöd

Vi kan Qlik beslutsstöd

Varje år genomför vi en stor mängd projekt och vet vad som fungerar. När du anlitar oss får du en pålitlig konsultpartner som alltid ställer upp för sina kunder. Vi arbetar långsiktigt och har högsta partnerstatus med Qlik sedan år 2010.

Prata med oss Prata med oss

Varje år genomför vi en stor mängd projekt och vet vad som fungerar. När du anlitar oss får du en pålitlig konsultpartner som alltid ställer upp för sina kunder. Vi arbetar långsiktigt och har högsta partnerstatus med Qlik sedan år 2010.

Prata med oss Prata med oss

MILLNET BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Millnet BI - Qlik Elite Solution Provider

Se, förstå och agera på dina data
Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på moderna plattformar som Planacy, Power BI och Qlik.