Mät och optimera ditt varuflöde. Vill du driva en lönsam och växande retail-verksamhet så gäller det att ha koll på styrningen av varuflödet d.v.s. hela processen från tillverkning till leverans mot slutkund. Genom att arbeta datadrivet går det att minska kostnaderna, öka intäkterna och förbättra samarbetet i hela varukedjan.

Läs vidare så ger vi dig tips på nyckeltal du kan använda inom områden som sortimentsplanering, produktutveckling, inköp, in-/utleverans, order och lager.

Mät och optimera ditt varuflöde

Mät och optimera ditt varuflöde

Dimensioner, mätetal och KPI:er för supply chain management inom Retail.

Intro

Hej!

Vill du driva en lönsam och växande retail-verksamhet så gäller det att ha koll på styrningen av varuflödet d.v.s. hela processen från tillverkning till leverans mot slutkund. Genom att arbeta datadrivet går det att minska kostnaderna, öka intäkterna och förbättra samarbetet i hela varukedjan.

Läs vidare så ger vi dig tips på nyckeltal du kan använda inom områden som sortimentsplanering, produktutveckling, inköp, in-/utleverans, order och lager.


Bakgrund

E-handeln driver på utvecklingen och förändrar förutsättningarna. Kunderna förväntar sig mer, de handlar i flera kanaler och har krav på en sammanhållen köpupplevelse samtidigt som de nyttjar den transparens som finns kring t.ex. priser, lagersaldon, rabatter och leveranstider.

Vill man driva en lönsam och växande retail-verksamhet så gäller det att ha koll på styrningen av varuflödet d.v.s. hela processen från tillverkning till leverans mot slutkund. Denna nyckelprocess går på engelska under namnet Supply Chain Management (SCM) och handlar i sin enkelhet om förmågan att köpa rätt vara och rätt kvalitet, i rätt mängd samt leverera denna i rätt tid till rätt plats. Något som är enklare sagt än gjort när det oftast handlar om tusentals artiklar som ska flöda mellan leverantör och kund. 

En i branschen ofta använd klyscha är att ”Retail is Detail”. Begreppet avser den stora mängd detaljer man som retail-bolag måste ha kontroll på med många kunder, butiker, leverantörer, transaktioner, produkter, förpackningar, storlekar, färger, säsonger, ordrar, leveranser osv.

Hur ett företags supply chain ser ut beror vilken typ av verksamhet man bedriver. Påverkande faktorer är t.ex:

 • Sortiment – har man egna varumärken eller köper man in och säljer andras varumärken?
 • Kanal – säljer man t.ex. via telefon, Ecom eller via butik?
 • Order - säljer man från lager eller på preorder (d.v.s. utifrån beställning)
 • Lager - driver man eget lager eller används 3:e part?
 • Transport – i egen drift eller i samarbete med 3:e part?

Alla ovan faktorer är viktiga och styrande förutsättningar när man vill mäta och optimera sitt varuflöde.

Inget KPI kan ensamt kommunicera några mer djuplodande insikter. Genom att noga kombinera, organisera och presentera flera KPI’er i en (1) vy kan du skapa en bild av verksamhetens status – just nu, över tiden och relativt uppsatta mål. Denna typ av avsmalnad informationsbild kallas Dashboard och kan innehålla KPI'er som både är av finansiell och operationell natur.

Se och förstå dina data! Med smarta systemstöd hjälper vi våra över 50 retail-kunder allokera resurser, tid och pengar rätt. Kan vi hjälpa även dig?

Dimensioner, Mätetal och KPI:er

Grunden för att maximera försäljningen är givetvis bra kunderbjudanden. Samtidigt är det viktigt att ha en effektiv varuförsörjning så att man inte blir sittande med stora lager eller får varubrist på de varor kunderna efterfrågar.

 

Nedan går vi igenom olika delprocesser i Supply Chain för Retail-bolag och tar upp vanligen förekommande dimensioner, mätetal och KPI:er. För dig som vill ha lite bakgrund - vad är ett KPI / Nyckeltal?

Klicka på en delprocess för att hoppa direkt till respektive avsnitt.

Stödprocesser som t.ex. Finance, HR och CRM


Sortimentsplanering

För att kunna planera och optimera sitt sortiment behövs bra analysverktyg och tydliga informationsunderlag. Större retail-företag arbetar mycket aktivt med sin sortimentsplanering och kategoristyrning.

Exempel på bra information att inkludera i rapporter och analysunderlag är analyser över toppsäljande produkter, försäljning och marginal per försäljningskanal och produkttyp, prisanalys, svansanalys, kundkorgsanalys etc.

Exempel

Dimensioner

 • Produkt - kategori, segment, modell, pris, säsong, status etc.
 • Försäljningskanal - butik, kund, land etc.
 • Retur- och reklamationsorsaker
 • Tid
 • Kvittoinformation

Mätetal

 • Antal SKU
 • Försäljning värde/antal
 • Kostnad
 • Marginal
 • Antal returer

KPI:er & Analyser

 • Sortimentseffektivitet
 • Produktmarginal
 • Försäljning
 • % Reklamationer
 • % Returer
 • Svansanalys
 • Kundkorgsanalys
 • Prisanalys
 • Toppsäljare

Nedan bild visar en översiktsbild för uppföljning av ett retailbolags sortimentsplanering. Den visar hur sortimentet är uppbyggt och vilka delar som är stora, utvecklingen över tid samt försäljningen i förhållande till marginal.

Produktutveckling

Retailbolag som arbetar med egna varumärken har ofta en produktutvecklingsprocess som hanterar de olika stegen i utvecklingsarbetet.

I större företag stöds denna process av ett Product Lifecycle Management System (PLM) som innehåller information om produkten, dess framtagning och hanteringen under hela dess livstid. I systemet finns mängder av data som kan vara intressant att analysera ur olika perspektiv för att säkra en optimal produktutvecklingsprocess.

Exempel på information att inkludera i rapporter och analysunderlag är:

Exempel

Dimensioner

 • Producent
 • Leverantör
 • Material
 • Produkt/Style
 • Projektstatus

Mätetal

 • Prognostiserade volymer
 • Materialåtgång
 • Försäljning

KPI:er & Analyser

 • % avslutade projekt i förhållande till startade projekt
 • Kostnadsdrivare
 • Sortimentseffektivitet

Inköp / Inleverans

Inköpsavdelningen är en central funktion för de flesta retailföretag och det finns många viktiga rapporter och KPI:er att följa på inköpsområdet. Intressanta områden att följa upp är t.ex. inköp vs försäljning, prisutveckling, marginalutveckling, leveranssäkerhet och leveransprecision samt kvalitet och reklamationer. Man kan med fördel följa upp sina leverantörer med hjälp av ett s.k. Supplier Scorecard, där man definierar ett antal nyckeltal som följs upp per leverantör.

I snabbrörliga branscher som t.ex. Fashion är produktsortimentet både säsongs- och nyhetsdrivet och man gör oftast endast ett enstaka eller ett fåtal större inköp. Det långt innan försäljningsbudgeten för den aktuella perioden dessutom satts. Läs hur vi kan hjälpa dig som inköpare att göra mer träffsäkra inköp!

Exempel

Dimensioner

 • Leverantör (Typ av leverantör, status)
 • Producent (Ursprungsland)
 • Inköpsorder (ordernr, status, ordertyp)
 • Produkt (kategori, segment, modell, pris, säsong, status etc.)
 • Order och leverans
 • Transportsätt
 • Tid

Mätetal

 • Inköpspris
 • Inköpsvärde
 • Landat pris
 • Marginal
 • Leveransdatum
 • Leveranser – antal, vikt, volym

KPI:er & Analyser

 • Marginal vs föregående år
 • Betalningsvillkor
 • Leveranssäkerhet
 • Leveransprecision
 • Andel reklamationer

Lager

För ett retailföretag är det centralt att lyckas med sin lageroptimering. Du vill varken köpa för lite eller för mycket. Köper du för lite så tar varorna slut och du kan inte maximera din försäljning. Köper du för mycket så binder du pengar i onödan och riskerar sänka lönsamheten när gamla varor behöver reas ut. Håller du reor för ofta riskerar du även att få kunder som lär sig detta och väntar in kommande rabatter.

Ett vanligt mått är att mäta lageromsättningshastigheten d.v.s. hur många gånger lagret ”snurrar” på ett år. Måttet ger en fingervisning om den övergripande riktningen men säger inget om orsakerna utan en djupare analys. När du analyserar lageroptimeringen är det viktigt att få med helheten. Se till att få med information om aktuellt lager, historisk försäljning, prognosticerad försäljning, inköp på väg samt eventuella kundreservationer.

Ansvaret för lageroptimeringen kan höra till olika avdelningar beroende på företag. Vissa företag har en egen Merchandise-avdelning inom Försäljningsfunktionen, hos andra ligger ansvaret hos Inköp eller ibland hos Logistik.

De flesta företag inom retail arbetar med beställningspunkter för leveranserna till de egna butikerna utifrån ett riktat lager och sortiment i butik. Att löpande följa fyllnadsgraden och lageromsättningen i butik är därför också viktigt för att vara framgångsrik inom retail.

Exempel på information att inkludera i rapporter och analysunderlag är:

Exempel

Dimensioner

 • Produkt
 • Lager fysiska och virtuella
 • Försäljningskanaler
 • Carry overs eller säsongsvaror
 • Ordertyper
 • Tid

Mätetal

 • Lagersaldon
 • Lagervärden
 • Inköpsorder
 • Reservationer
 • Leveranser – antal, vikt, volym
 • Lagertransaktioner

KPI:er & Analyser

 • Lageromsättningshastighet
 • Veckor i lager
 • Genomförsäljning%
 • PMROI
 • Open to Buy
 • Försäljning per kanal

Nedan visas en rapport för genomförsäljning, dvs. lager och inköp i förhållande till försäljningen. Rapporten kan enkelt brytas ner vidare per produktgrupp och artikel genom att klicka sig ned i hierarkin.

Nedan visas en Dashboard som ger översikt över hur genomförsäljningen ser ut per land och per affärsenhet.

Order

För ett företag som sysslar med Wholesale är uppföljning av orderläggningen ett centralt område. De flesta företag brukar definiera en vara som såld när den levereras ut från lager.

En order har normalt olika statusar som t.ex. reserverad, allokerad, under behandling, på väg, levererad och fakturerad. Det är viktigt att ha kontroll över hur orderstocken ser ut och i vilken status ordrarna befinner sig. När ordern väl är levererad så vill vi följa upp leveransprecisionen mot kunderna, samt andelen returer och reklamationer. 

Exempel

Dimensioner

 • Kund - status, marknad, etc.
 • Order - ordernr, status, ordertyp
 • Produkt - kategori, segment, modell, pris, säsong, status etc.
 • Leveransdatum
 • Carry overs eller Säsongsvaror
 • Tid

Mätetal

 • Orderantal och värden
 • Antal artiklar
 • Orderdatum
 • Orderstatus
 • Budget
 • Tidigare perioder

KPI:er & Analyser

 • Försäljning mot tidigare perioder och Budget
 • Leveransprecision
 • % Returer
 • Genomsnittligt ordervärde
 • Genomsnittligt antal artiklar per order

Utleverans

Transportkostnaderna för ett retailföretag är ofta höga och då blir möjligheten att kunna optimera olika transportprodukter en framgångsfaktor. Hur ser fyllnadsgraden i kartongerna ut? Har vi optimerat antalet leveranser, antal pallar osv?

Exempel

Dimensioner

 • Mottagare – Kund/Butik
 • Leveransvillkor
 • Förpackningstyp
 • Transportsätt
 • Tid

Mätetal

 • Levererad kvantitet, vikt och volym
 • Transportkostnad
 • Cut off-tider

KPI:er & Analyser

 • Kvantitet/Leverans
 • Kvantitet/Box
 • Antal leveranser
 • Leveransprecision och leveranskvalitet mot kund

Retur/Reklamation

För alla typer av retailföretag är det viktigt att följa upp vilka returer och reklamationer man får och vad dessa beror på.

Exempel

Dimensioner

 • Försäljningskanal
 • Kund/Butik
 • Produkt (kategori, segment, modell, pris, säsong, status etc.)
 • Ordertyp
 • Returorsak
 • Reklamationsorsak

Mätetal

 • Antal returer
 • Antal reklamationer
 • Antal sålda artiklar

KPI:er & Analyser

 • Andel returer
 • Andel reklamationer
 • Andel returer & reklamationer efter leverantör och kategori

Ladda ned whitepaper's

Fördjupda dig inom området datadriven Supply Chain Managment med material från Qlik.  

Se film - Qlik och Supply Chain

Se hur du med med lösningar från Qlik kan utforska de data och processer som påverkar ert varuflöde. Integrera stora datavolymer från många datakällor och visualisera tidigare okända mönster, trender och relationer i data.

15 företag som ligger i framkant

Minska kostnaderna, öka intäkterna och förbättra samarbetet i varukedjan genom att få bättre koll på ert varuflöde. Läs hur 15 företag förbättrat flexibiliteten, tillgängligheten och effektiviteten i sitt varuflöde.

Supply Chain - idag och i framtiden

Rapporten tar upp fyra områden som driver förändring i dagens supply chain, den roll dataanalys fått och hur framtiden ser ut vad gäller planering, exekvering och utformning av SCM.

Prata med oss - vi kan Retail!

Millnet BI är Qlik Elite Partner sedan år 2010 med specialistkompetens inom Retail.

Vi jobbar dagligen med många kunder inom området och har god praktisk erfarenhet av hur man effektivt knyter ihop arbetet med analys, rapportering och planering. Vi finns tillgängliga som projektledare, konsulter och resurser för dig som vill ta ett helhetsgrepp på området.


ANDERS FAGERSTEDT

Anders har arbetat på Millnet BI sedan år 2016 och kommer tidigare från bl.a. Tretti.se. Anders har erfarenhet från inköp, logistik, process- och affärsutveckling samt Business Intelligence i den snabbrörliga e-handeln.

Anders har sedan han började på Millnet BI haft ansvar för projektledning i Qlik-satsningen hos en av våra största Retail-kunder.


Kontakta mig

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070 818 28 92

Unn Hertzberg

Unn har arbetat på MIllnet BI sedan år 2016 och kommer tidigare från Filippa K där hon har arbetat som Logistikchef med fokus på varuförsörjningskedjan. Innan dess kom hon närmast från ICA AB.

Unn har totalt 15 års erfarenhet av arbete med analys inom Retail och har en djup förståelse för varuflödet alla delar och för vad som krävs för att få på plats ett effektivt och välanvänt beslutsstöd.


Kontakta mig

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070 215 48 17

MILLNET BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Millnet BI - Qlik Elite Solution Provider

Se, förstå och agera på din data
Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på moderna plattformar som Planacy, Power BI och Qlik.