Vad är skillnaden mellan QlikView och Qlik Sense? 

Båda produkterna delar samma analysmotor och många grundläggande funktioner. Men det finns skillnader i hur framdriven tekniken är och vilka kundbehov som stöds. Läs mer om vad fyra av våra kollegor säger om skillnaderna.

Qlik Sense vs QlikView 2020

Qlik Sense vs QlikView 2020

Vad är egentligen skillnaden?

Intro

Vad säger vi?

Denna artikel baseras på samtal med fyra medarbetare på Millnet BI och hur de ser på vad som skiljer Qlik Sense mot Qlikview.

Alla intervjuade har jobbat med båda produkterna utifrån sina olika roller. En är säljare, en Qlik-utvecklare, en webbutvecklare och en är Qlik-infrastrukturexpert. Sammantaget tror vi deras input ger en uppdaterad, balanserad och ärlig bild av de olika produkternas styrkor och för vilka situationer de passar bäst.

Vad säger Qlik?

Båda produkterna delar samma analysmotor och många grundläggande funktioner. Men det finns skillnader i hur framdriven tekniken är och vilka kundbehov som stöds.

Ladda ned och läs mer om skillnaderna i PDF:en nedan.

Läs PDF

Vad vill du läsa mer om?


Qlik Sense

Qlik Sense – för öppenhet och self-service

Målbilden med Qlik Sense är mer än att bara lansera ytterligare ett Business Intelligence (BI) verktyg på marknaden. Visionen är större än så. Målet är att bygga en öppen BI-motor där data kan flöda fritt åt alla håll. En webbaserad plattform som gör det möjligt att läsa in, transformera och dela data med omvärlden. Oavsett vart och i vilket format data ligger lagrad. Med obegränsade integrations och output-möjligheter samtidigt som krav som t.ex. säkerhet, stabilitet och spårbarhet lever upp till de förväntningar som krävande organisationer ställer.

Qlik Sense är byggd i en tidsålder där webb, öppenhet och mobilitet står i centrum och stödjer därför senaste webbteknikstandarder.

KOPPLA IHOP MED OMVÄRLDEN

Med ett extensivt och väldokumenterat API (Application Programming Interface) så är Qlik Sense byggd för att vara en del av omgivningen. Något som ökar tillgänglighet och återanvändbarhet av både objekt och data utanför Qlik Sense. Du kanske t.ex. vill bygga unika visualiseringsobjekt som fylls med Qlik Sense data eller en ”datapump” där data hämtas automatiskt från Qlik Sense utan att gå omvägen via Excel-dumpar.

Qlik Sense har gott stöd för att bygga mashups dvs du kan bädda in dina Qlik Sense-objekt i en annan kontext som t.ex. ett intranät. Med mashups går det att få alla objekt att se ut exakt som man vill (för att t.ex. reflektera organisationens grafiska profil) och bygga egna funktioner som t.ex. specifik filtrering.

Qlik Sense har även stöd för att jobba med s.k. extensions. Något som gör det möjligt att integrera externa och med Qlik Sense funktionellt fungerande objekt som t.ex. knappar, visualiseringar och kartor.

KÖR I MOLNET

Qlik Sense Cloud ger dig stöd för att arbeta med dina behov för analys och rapportering direkt i molnet. Använd Qlik Cloud när du vill köra Qlik Sense i en fleranvändare miljö på ett enkelt sätt utan att investera i en egen infrastruktur – t.ex. under ett Qlik utvärderingsprojekt

Med Qlik Sense Cloud Basic (gratis) kan du bjuda in upp till 4 användare (dvs totalt kan ni vara 5 användare). Alla inbjudna kan se de Qlik Sense applikationer du skapat i din dataström eller så kan du dela enskilda visualiseringar som kan nås av andra (direkt eller inbäddat) via en publik URL. Data kan inte laddas om automatiskt med Cloud Basic.

Med Qlik Sense Cloud Business (prenumeration) kan du bjuda in användare till ditt arbetsutrymme och upprätthålla en finfördelad rättighetstruktur så rätt person får se rätt applikation och data. Stöd finns för en helt automatiserad omladdning av data.

GÖR MER SJÄLV

Med Qlik Sense finns ett stort fokus på att användaren skall kunna göra så mycket som möjligt själv. Sätt rättigheter centralt som tillåter dem bygga sina egna arbetsytor eller lägga till tabeller / diagram i en existerande applikation. Användaren kan sedan sprida dessa till flera användare i organisationen och tillsammans förbättra analys- och rapporteringsvyerna. 

Ett rikt stöd av korta videofilmer finns som stödjer dina användare komma igång och lösa sina olika specifika behov.

När användarna kan göra mer själv så handlar det centrala ansvaret mer om att ta ansvar för arkitektur, sätta rättigheter, allokera licenser och säkerställa att användarna bygger sina visualiseringsobjekt på en korrekt datamodell och med rätt underliggande datakvalité.

FÖR ALLA ENHETER

Qlik Sense är helt responsivt. Detta betyder att du inte behöver tänka på vart informationen i Qlik Sense skall visas utan lösningen anpassar sig helt efter vart det konsumeras t.ex. desktop, platta eller mobil enhet.

QlikView – för ett avancerat och styrt användande

Med alla styrkor listade för Qlik Sense – när är QlikView ett bättre alternativ? QlikView är i våra ögon mer optimerat för att hantera komplexitet.

CENTRALISERAD UTVECKLING

I QlikView så sker utvecklingen av datamodeller och gränssnitt normalt av en QlikView-utvecklare. Utvecklingen är mao centraliserad och följer flödet kring att krav och behov samlas in fortlöpande och nya versioner av applikationer släpps kontrollerat till användarna.

STYRT ANVÄNDANDE

Det är enklare att bygga en snitslad bana inne i QlikView än i Qlik Sense. Detta gör att användandet enklare går att styra samtidigt som layout och formatering av data ser likadan ut för alla. Något som minskar risken för missförstånd och i värsta fall direkt felaktiga slutsatser / beslut som kan uppstå p.g.a. att man tittat på olika eller felaktiga informationsunderlag..

KOMPLEX OCH OKÄND DATA

När data är komplext så är det enklare för Qlik-utvecklaren att jobba med inläsning och transformering av data i QlikView.

Alla som jobbat med QlikView tidigare vet vilken styrka som finns i enkelheten i att lägga upp alla dimensioner och börja leta i data efter mönster, kopplingar, extremvärden, fel osv. Något som spar rejält med tid och förbättrar den så viktiga dialogen med kunden/verksamheten i en tidig projektfas där behov och utmaningar med datakvalité är ett centralt fokus.

DJUPGÅENDE ANALYS

QlikView har ett bredare funktionellt stöd samt fler inställningsmöjligheter på objektnivå. Något som kan vara både en fördel och nackdel beroende på hur man ser det. En konsekvens av detta är att om man vill packa in fler och mer kompetenta analysobjekt på en liten yta så är QlikView ett starkare kort. Typiska behov för detta är de användare som jobbar mer med djupgående analys (t.ex. du som arbetar i en controller-funktion) än enklare och mer rapportorienterad information.

Vi kan Qlik beslutsstöd

Vi kan Qlik beslutsstöd

Varje år genomför vi en stor mängd projekt och vet vad som fungerar. När du anlitar oss får du en pålitlig konsultpartner som alltid ställer upp för sina kunder. Vi arbetar långsiktigt och har högsta partnerstatus med Qlik sedan år 2010.

Prata med oss Prata med oss

Varje år genomför vi en stor mängd projekt och vet vad som fungerar. När du anlitar oss får du en pålitlig konsultpartner som alltid ställer upp för sina kunder. Vi arbetar långsiktigt och har högsta partnerstatus med Qlik sedan år 2010.

Prata med oss Prata med oss

MILLNET BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Millnet BI - Qlik Elite Solution Provider

Se, förstå och agera på din data
Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på moderna plattformar som Planacy, Power BI och Qlik.