Att prognostisera kassaflödet är ett manuellt och tidsödande jobb för många företag. Med Planacy blir det enklare. Få en uppdaterad bild av likviditetssituationen och ett kompetent stöd för att integrera kassaflödes- och likviditetsplaneringen med övriga finansiella processer.

Läs mer cash flow planning / forecasting / forecasts / budgeting

Optimera kassan med Planacy

Optimera kassan med Planacy

Integrerad planering för kassaflöde, resultat- och balansräkning.

Bakgrund

Att prognostisera kassaflödet är ett viktigt men för många manuellt och tidsödande jobb.

Trots en många gånger stor insats är det ofta svårt att nå hela vägen och få full koll. Resultatet är en onödigt stor kassa som binder kapital i onödan.


Med Planacy kan du prognostisera kassaflödet snabbt och precist. Få en uppdaterad bild av verksamhetens nuvarande och framtida likviditetssituation och ett kompetent stöd för att integrera kassaflödes- och likviditetsplaneringen med dina övriga finansiella processer.


Optimera kassan med Planacy

Ditt kassaflöde ändras dagligen. För att få en helhetsbild och god förståelse för förändringarna krävs förmåga till att kunna göra flerdimensionella prognoser och analyser.

Med Planacy får du detta stöd. Optimera hanteringen av din kassaposition och arbeta utifrån en kassaflödesprognos som är korrekt, förståelig och transparent. Om du ändrar eller justerar din budget / prognos i Planacy justeras det prognostiserade kassaflödet automatiskt samtidigt som du får en överblick av kassaflödets historiska utveckling. Det uppsatta regelverket i Planacy hanterar balans- och kassaflödesprognosen så att den alltid hänger ihop och är uppdaterad.

Lösningen

I Planacy kan du enkelt skapa en likviditetsbudget med ett eller flera scenarion och sen följa upp dem med fasta eller rullande likviditetsprognoser.

Resultaträkning

Resultaträkning

Resultaträkningen är kärnan i budgetprocessen. Med Planacy får du stöd för att automatisera arbetet och driva och övervaka processen centralt. Delegera ut ansvar och öka engagemanget hos användarna med lättanvända gränssnitt som ger stöd för input på era viktigaste kostnads- och intäktsdrivare.

Resultaträkningen blir oftast slutresultatet av en budget- och prognosprocess men arbetet behöver inte sluta här.

Resultaträkningen är kärnan i budgetprocessen. Med Planacy får du stöd för att automatisera arbetet och driva och övervaka processen centralt. Delegera ut ansvar och öka engagemanget hos användarna med lättanvända gränssnitt som ger stöd för input på era viktigaste kostnads- och intäktsdrivare.

Resultaträkningen blir oftast slutresultatet av en budget- och prognosprocess men arbetet behöver inte sluta här.

Balansräkning

Balansräkning

Budgeten och prognosen av balansräkningen får ofta inte tiden den förtjänar. I Planacy kan du administrera ert regelverk så att balansräkningen automatiskt hänger ihop med dina övriga finansiella processer.

Budgeten och prognosen av balansräkningen får ofta inte tiden den förtjänar. I Planacy kan du administrera ert regelverk så att balansräkningen automatiskt hänger ihop med dina övriga finansiella processer.

Kassaflöde

Kassaflöde

Balansräkningen och resultaträkningen driver fram en korrekt kassaflödesuppställning. När du uppdaterar budgeten eller prognosen uppdateras likviditetsprognosen automatiskt. Som controller eller CFO administrerar du själv regelverket i Planacy via ett användarvänligt gränssnitt.

Balansräkningen och resultaträkningen driver fram en korrekt kassaflödesuppställning. När du uppdaterar budgeten eller prognosen uppdateras likviditetsprognosen automatiskt. Som controller eller CFO administrerar du själv regelverket i Planacy via ett användarvänligt gränssnitt.

Optimera din likviditet

Optimera din likviditet

Arbeta aktivt med din kassaposition utifrån en detaljerad, transparent och regelbundet uppdaterat likviditetsprognos. Optimera och säkerställ att likviditeten inte blir onödigt stor och binder kapital i onödan.

Arbeta aktivt med din kassaposition utifrån en detaljerad, transparent och regelbundet uppdaterat likviditetsprognos. Optimera och säkerställ att likviditeten inte blir onödigt stor och binder kapital i onödan.

Varför bättre kassaflödesprognoser?

Varför bättre prognoser för kassaflödet?

En kassaflödesprognos är en plan för när pengar kommer flöda in och ut ur kassan och hur mycket du har kvar i periodens slut. Kassaflödesprognosen hjälper dig förstå hur mycket pengar du har, skulle kunna ha och borde ha.

Som CFO vill du inte binda mer kapital än nödvändigt. En osäker kassaflödesprognos gör att du måste hålla en extra buffert för att vara säker på att alltid kunna betala t.ex. löner, leverantörsskulder och skatter. Det betyder att du måste hålla mer pengar i kassan än vad du sannolikt behöver.

Om du med bättre säkerhet kan prognostisera hur kassaflödet kommer utvecklas framåt så går det att hålla mindre pengar på kontot. Varje sparad krona går att översätta till en högre vinst och en bättre planering och hantering av din nutida och framtida finansiella situation.

Med Planacy kan du

Spara tid och snabbt få fram en aktuell kassaflödesprognos
Få full kontroll över kassaflödet och varför det ser ut som det gör
Få full historik på hur kassaflödet sett ut under tidigare år
Ta beslut baserat på underlag som är korrekta och transparenta
Få fakta på bordet som hjälper dig minska kapitalbindningen
Analysera helheten och gör scenarioanalyser. Vad blir effekten om du betalar vissa leverantörer senare? Vilka kredittider kan du ge kunderna innan kassapositionen hotas? Jobba mindre och få ut mer - ta t.ex. fram bättre underlag inför diskussioner med långivarna

Fördelar

  • Koppla samman din finansiella planering för kassaflöde, resultat- och balansräkning
  • Generera snabbt en ny kassaflödesprognos på den detaljnivå du önskar
  • Analysera både ditt prognostiserade och historiska kassaflöde
  • Få fakta som hjälper dig optimera storleken på din kassa

Så fungerar det

Det finns två sätt att göra en kassaflödesanalys på.

  • Direkt metod - titta på vad som kommer in och åker ut på bankkontot. Metoden går bra att använda i ett litet företag men är svårt att komma i mål med i ett större bolag. Ansatsen tar mycket tid i anspråk och du når sällan hela vägen.
  • Indirekt metod – med denna ansats bortser vi från vad som hänt på bankkontona och tittar istället på resultaträkningen och balansräkningen samt vilka förändringar som sker där. Det är jämförelsevis mycket enklare att räkna baklänges än att skärskåda alla banktransaktioner. Om man följer metoden går hela pusslet att lägga och det går att få koll på varenda krona. Planacy följer den indirekta metoden.

Vill du veta mer?

Vi har ett växande antal kunder som lämnat Excel och äldre lösningar för att planera med Planacy. Hör av dig så utforskar vi gemensamt om Planacy även passar er.

Fler lösningar

Öka värdet av din planering. Med Planacy får du ett kraftfullt stöd för att automatisera och accelerera ditt budget- och prognosarbete.

Vill du veta mer?

Vi har ett växande antal kunder som lämnat Excel och äldre lösningar för att planera med Planacy. Hör av dig så utforskar vi gemensamt om Planacy även passar er.

Se Planacy. Varje torsdag klockan 09:00 gör vi en online demo.
BOKA DIN PLATS

Se Planacy. Varje torsdag klockan 09:00 gör vi en online demo. BOKA DIN PLATS

Vi använder Planacy.

Vi använder Planacy.

Fenix Outdoor
HSB Projektpartner
Filippa K
Besqab
Office Depot
Fenix Outdoor
HSB Projektpartner
Filippa K
Besqab
Office Depot
Pricer

MILLNET BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Millnet BI - Qlik Elite Solution Provider

Se, förstå och agera på din data
Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på moderna plattformar som Planacy, Power BI och Qlik.