Datavisualisering är ett hett. Nya aktörer tillkommmer ständigt och de äldre och etablerade spelarna kämpar för att hänga med i utvecklingen.

Från det perspektivet är det imponerande hur länge Qlik lyckats vara en ledare i branschen då företaget startade redan år 1994. Även om mycket kring företaget ändrats sedan dess så har de unika tekniska tankegångarna stått sig genom åren.

För att förstå vad som gjorde Qlik's ansats så annorlunda när det slog igenom så gör vi här en genomgång av hur OLAP (Online Analytical Processing) som var dåtidens ledande teknik skiljer sig från Qlik´s.

Hur skiljer sig Qlik mot OLAP?

Intro

Hej!

Datavisualisering är ett hett. Nya aktörer tillkommmer ständigt och de äldre och etablerade spelarna kämpar för att hänga med i utvecklingen.

Från det perspektivet är det imponerande hur länge Qlik lyckats vara en ledare i branschen då företaget startade redan år 1994. Även om mycket kring företaget ändrats sedan dess så har de unika tekniska tankegångarna stått sig genom åren.

För att förstå vad som gjorde Qlik's ansats så annorlunda när det slog igenom så gör vi här en genomgång av hur OLAP (Online Analytical Processing) som var dåtidens ledande teknik skiljer sig från Qlik´s.


OLAP - Förkalkylerad BI

För 20 år sedan var minne och processorer dyra komponenter att köpa in. Detta fick en stor effekt när OLAP tekniken växte fram. För att spara på servrar och klienters resurser utvecklades OLAP som en teknologi med förkalkylerat dimensionsdata. Vad innebär då detta?

Tänk dig alla dimensioner av data som t.ex. finns i ditt företag (kunder, försäljning, lager, fakturering, inköp etc) och att du förkalkylerar värdet av alla unika kombinationer av data som finns för dessa dimensioner. För t.ex. total försäljning per region och säljare så måste den totala försäljningen för varje person för varje region och för varje unik kombination av säljare och region tas fram. Tänk dig sedan att du även vill se lönsamheten nedbrutet på alla dessa kombinationer osv. Resultatet av alla dessa kalkyleringar lagras i förväg i form av en s.k. ”datakub".

Svagheterna med OLAP var dess ”framtunghet” – alla dimensioner, mått, data hierarkier etc. måste definieras i förväg och kan inte enkelt ändras i efterhand. För att göra förändringar måste datakuben byggas om vilket tar tid att göra av en IT-specialist som oftast är överhopad av annat arbete.

Som bekant är det enda konstanta i alla typer av verksamhet ständig förändring. Att lägga ned mycket tid på att definiera kuber som sedan är svåra att ändra leder ofrånkomligen till långa projekt och stor frustration när förändringar drar ut på tiden. Resultatet blev på många ställen en Excel-anarki där anställda i ren desperation tog ut data ur affärssystemen och lade in dem i lokala Excel-dokument. Detta ledde till en stor effektivitetsförlust samt att olika versioner av sanningar byggdes upp.

Qlik – AD-Hoc BI

Qlik byggde sin teknik, med ett annat tänk. Ingen data skulle förkalkyleras för att minska tiden för att bygga kuberna och databasen skulle hållas helt och hållet i minnet för att minska accesstiden.

Den tekniska innovationen som gjorde detta möjligt var Qlik's då patenterade AQL (Associative Query Logic) teknik. Den gjorde det möjligt att bygga och underhålla en icke relationell, associativ, utrymmeseffektiv databas som helt och hållet hölls i datorminnet (RAM). Något som gjorde att hypersnabba svarstider kunde uppnås.

Med den övergång som sedan dess skett från 16-bitars till 64-bitars flerkärnig processarkitektur kan Qlik-applikationer läsa in mycket stora mängder data för omedelbar åtkomst  ned till lägsta transaktionsnivå. Att lägga till eller ta bort dimensioner, mått, hierarkier etc går enkelt att göra. Blir något fel är det inte så farligt utan kan ändras snabbt. Det sistnämnda gör att både Qlik-projekt mycket snabbt kan leverera användbar funktionalitet som sedan i iterationer kan modifieras så beställaren får exakt vad denne efterfrågat.

Ett tråkigt ord som ”flexibilitet” fyller verkligen sin innebörd när man jämför Qlik's lösningar med den gamla OLAP tekniken! 

Läs mer om historien om Qlik

MILLNET BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Millnet BI - Qlik Elite Solution Provider

Se, förstå och agera på din data
Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på moderna plattformar som Planacy, Power BI och Qlik.