Att budgetera personal och fortlöpande ha överblick på hur lön, bonus, pension, sjukdom och andra kostnadsdrivare påverkar lönsamheten kan vara en utmaning. Vi berättar här hur Planacy kan hjälpa dig göra en bättre och mer levande personalbudget.

Med Planacy kan du öka detaljeringsgraden i ditt budget- och prognosarbete. Arbeta snabbare, enklare och få en tydlig koppling mellan antagande och utfall.

 

Bättre personal- budgetering

Bättre personal- budgetering

Öka detaljeringsgraden och värdet av ditt personalbudgetarbete.

Bakgrund

Personalen är din mest värdefulla tillgång men kan också vara en av de största kostnadsposterna.

Att budgetera och fortlöpande ha överblick på hur personalkostnader som lön, bonus, semester, pension och sjukdom påverkar lönsamheten kan vara en utmaning. Detta då bakomliggande beräkningar och regelverk ofta är komplexa. Mycket siffror gör det svårt att komma ned på djupet och risken för manuella fel ökar då arbetet ofta blir gjort i Excel.


Med Planacy kan du budgetera personalrelaterade kostnader mer detaljerat och få bättre koll på hur kostnaderna utvecklas under året.

Som ansvarig för processen underhåller du regelverket centralt och får stöd för att delegera ut inmatningen av siffrorna till personalansvariga. Alla kostnadsposter drivs automatiskt till rätt konton och säkerställer hela tiden att du har en hög kvalité på siffrorna.


Personalbudget med Planacy

Med Planacy kan du öka detaljeringsgraden i ditt personalbudgetarbete. Jobba snabbare, enklare och få en tydligare koppling mellan gjorda antaganden och utfall.

Centralt underhåll

Ansvarig för processen kan själv enkelt administrera och förändra regelverket för beräkningar som t.ex. generella lönetillägg, semestervillkor, pensionsavtal och lönerevision. Ändringar kan göras innan, under eller efter verksamhetens input och reflekteras automatiskt ut i din budget.

Enkel inmatning

Flytta ut ansvaret så att personalansvariga själva kan budgetera personal med full hänsyn till det centrala regelverket. Alla inmatningar görs på för verksamheten välkända begrepp och kostnadsposterna drivs sedan automatiskt till rätt kostnadskonton.

God datakvalité

Alla budgeterade lönekostnader hamnar automatiskt på samma detaljerade nivå som de bokförda lönerna. Hänsyn tas till periodiseringseffekter för semesterlöneskuld och semesterersättning, såväl för individ, team, avdelning, resultatenhet och övergripande nivå för hela bolaget.


Få in siffrorna. Snabbare och säkrare.

Anpassa och standardisera hur uträkningarna kring kompensation görs över hela företaget. Med bättre datakvalité och en snabbare process kan du öka precisionen i era budgetar och prognoser.

Läs in data direkt från era personaladministrativa system så ni har senaste uppgifterna som t.ex. lön, namn, startdatum, avtalstillhörighet mm.

 • Planacy - Översikt - Användare - Personalbudget
 • Planacy - Översikt - Användare - Personalregister administration
 • Planacy - Översikt - Användare - Personalregister administration - lägg till
 • Planacy - Översikt - Användare - Personalregister attribut administration
 • Planacy - Översikt - Användare - Personalregister översikt kostnader

  Få stöd för att flytta ut ansvaret i organisationen. Att mata in siffror skall vara enkelt för verksamheten och kunna göras i begrepp de känner sig trygga med. Planacy driver automatiskt kostnadsposterna till rätt konton och säkerställer även datakvalitén vid inmatningstillfället.

  Exempel:

  • Hantera förändringar av löner, semesterlöneskulder och semestertillägg så att du får en korrekt fördelning av lönekostnaderna under året.
  • Hantera generella lönetillägg som t.ex. friskvårdsbidrag och ITP1-pensioner samt individuella lönetillägg som t.ex. förmånsbilar och tantiem.

  Förbättra kontroll och överblick

  Få bort de manuella stegen, öka säkerheten kring vem som får se vad och få mer tid över till att analysera och stötta verksamheten.

  Med Planacy får du in alla som skall delta i arbetet i ett överblickbart flöde. Välj hur ni vill arbeta. Skall budget läggas på personalkategori eller anställd? Vill ni arbeta med en centraliserad eller decentraliserad process? Välj det upplägg som passar er.

  • Planacy - Admin - setup - lista lönearter
  • Planacy - Admin - setup - ny löneart
  • Planacy - Admin - setup - generella lönetillägg
  • Planacy - Admin - setup - nytt lönetillägg

   Genom att styra arbetet centralt förbättrar du överblicken och säkerheten i alla steg och gör det enklare att ingripa tidigare vid förseningar mot lagd plan.

   Under arbetets gång sparas automatiskt information om vem som gjorde vad och när. Alla som deltar i de olika stegen av processen kan addera kontext till siffrorna i form av kommentarer och filer vilket ökar effektiviteten och spårbarheten i arbetet.

   Med Planacy kan du sluta leta efter information i friliggande system, e-post konversationer och Excel-filer. Få överblicken du behöver i en dashboard och borra ned dig till rätt detaljnivå vid behov.

   Vanliga utmaningar

   Vi träffar många företag där budgetprocessen hålls tillbaka av manuellt och tidsödande arbete. Ju komplexare verksamheten blir ju svårare blir processen att underhålla och det blir svårt att komma ned på detaljnivå och delegera ut ansvar.

   Budgeteringen av personalkostnader görs av många i Excel. Det gör att hantering och konsolidering av mallarna ofta blir tidsödande när filer, flikar, rader, formler och användare växer. Risken finns att data och struktur i mallarna ändras och det finns en rädsla för läckage av känslig data vilket gör att man inte vågar skicka med all information.

   HR-systemen å sin sida är begränsade till HR-avdelningen. Det gör systemen svåra att använda för budgetarbetet där det finns behov av att koppla upp sig mot annan data och jobba i ett styrt arbetsflöde.


   Vill du veta mer?

   Vi har ett växande antal kunder som lämnat Excel och äldre lösningar för att planera med Planacy. Hör av dig så utforskar vi gemensamt om Planacy även passar er.

   Fler lösningar

   Öka värdet av din planering. Med Planacy får du ett kraftfullt stöd för att automatisera och accelerera ditt budget- och prognosarbete.

   Vill du veta mer?

   Vi har ett växande antal kunder som lämnat Excel och äldre lösningar för att planera med Planacy. Hör av dig så utforskar vi gemensamt om Planacy även passar er.

   Se Planacy. Varje torsdag klockan 09:00 gör vi en online demo.
   BOKA DIN PLATS

   Se Planacy. Varje torsdag klockan 09:00 gör vi en online demo. BOKA DIN PLATS

   Vi använder Planacy.

   Vi använder Planacy.

   Fenix Outdoor
   HSB Projektpartner
   Filippa K
   Besqab
   Office Depot
   Fenix Outdoor
   HSB Projektpartner
   Filippa K
   Besqab
   Office Depot
   Pricer

   MILLNET BI AB
   Surbrunnsgatan 44A, 3tr
   113 48 Stockholm

   KONTAKT
   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

   KONTAKT
   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

   Millnet BI - Qlik Elite Solution Provider

   Se, förstå och agera på din data
   Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på moderna plattformar som Planacy, Power BI och Qlik.