Det är utmanande tider för många företag nu. I lägen som dessa är det viktigt att snabbt och frekvent kunna analysera företagets ekonomi och likviditet. Har ni rätt IT-stöd för detta? Få tips och ta del av vårt fastpriserbjudande för en Qlik-lösning på området.

Bättre
likviditet

Bättre likviditet


Få tips på hur du kan Analysera och Agera.

En av de stora ”hemligheterna” med att inte hamna på rött på bankkontot, både privat och professionellt, är att vara medveten om och ha kontroll över trenderna i sitt kassaflöde. 

Genom att analysera storleken och timingen på in- och utflödet av pengar skapas möjlighet till kontroll och insikt kring när i tid investeringar bör göras eller hur investeringar bör prioriteras/fördelas under året. Analysen kan även hjälpa till med att indikera hur betalningen av investeringar bör ske och ge stöd för att t.ex. upptäcka att stora inkommande kostnader infaller samma månad och riskerar att tömma bankkontot.

Ett bra utformat analysstöd kan hjälpa dig upptäcka situationer i tid så du hinner agera och påverka. Hör t.ex. av dig till leverantörerna och be om att få dela upp eller skjuta på betalningen. Hör av dig till kunderna för att se om de kan tänka sig betala helt eller delvis i förskott samt se till att driva in försenade inbetalningar.

Vi går nedan igenom några exempel och visar bilder på hur ett analysstöd kan se ut för områdena Analysera och Agera.

Analysera

Många företag lägger mycket tid och pengar på att sammanställa olika typer av ekonomiska rapporter. Tid som ofta läggs ner varje månad men som under svåra tider skulle behöva ske veckovis, eller till och med dagligen.

Genom att automatisera arbetet kan tid och pengar frigöras och framförallt se till att analysen alltid finns färdigserverad när den behövs som mest. Inte bara när någon har eller tar sig tid för att sammanställa den.

Så kan vi hjälpa dig

Analysera med Qlik

Just nu erbjuder vi våra kunder att till fastpris ta fram en Qlik-lösning för likviditetskontroll.

Lösningen innefattar analys av antingen kreditvärdighet, kundbeteende eller reskontra, eller en kombination av några av dessa tre. Vid intresse kan vi även erbjuda lösningar inom rena kassaflödesanalyser

Läs vidare nedan och se hur en Qlik-lösning kan se ut för respektive område!

Planera med Planacy

Med Planacy kan du:

 • Koppla samman din finansiella planering för kassaflöde, resultat- och balansräkning
 • Snabbt generera en ny kassaflödesprognos på den detaljnivå du önskar
 • Analysera både ditt prognostiserade och historiska kassaflöde
 • Få fakta som hjälper dig optimera storleken på din kassa

Kundbeteende och kreditvärdighet

När det är dags att ta sig an en ny kund kan saker som att ha koll på kundens kreditvärdighet vara mycket viktig för att känna sig trygg i att kunden kommer kunna betala. Med befintliga kunder blir det svårare att förlita sig på endast den typen av analys och då kan kundens tidigare beteende vara av intresse. 

Genom att titta på hur kund skött sina betalningar både nu och tidigare, skapas stöd till beslut kring om betalningsvillkoren kanske bör stramas åt, om projekt till viss del skall förskottsbetalas, eller om en skötsam kund kanske ska beviljas delbetalning.

 • Qlik - Analysera kreditvärdighet och kundbeteende

  Klicka på bilden för att förstora den

  Fordringar och skulder

  En analys över läget bland både kund- och leverantörsfakturor ger en faktabaserad känsla för balansen mellan ingående och utgående pengar. Den ger dig en snabb överblick kring vilka kunder som borde påminnas och vilka leverantörer du borde kontakta.

  Dels tittar man på det som har förfallit och borde justeras men analysen visar även de kommande inbetalningarna (förutsatt att kund betalar) och utbetalningarna. På så vis kan man vecka för vecka få en känsla för kassaflödet i den löpande verksamheten och skapa sig en möjlighet att agera i tid.

  • Qlik - Analysera kreditvärdighet och kundbeteende
  • Qlik - Åldersanalys av kundreskontra
  • Qlik - Åldersanalys av leverantörsreskontra

   Klicka på bilden för att förstora den

   Kassaflöde

   Kund- och leverantörsfakturor utgör den stora delen av många företags inkomster och utgifter. Men det finns fler saker som påverkar saldot på ett konto.

   Betalningar av t.ex. lån, skatter och framförallt löner sker inte via leverantörsfakturor och kan ha stor effekt på bankkontot för verksamheter med stora lån eller stor personalstyrka och därmed viktiga att ha under lupp på samma sätt som kundfordringar och leverantörsskulder. En komplett kassaflödesanalys kan upprättas enligt två olika metoder och kan se väldigt olika ut beroende på vilken typ av verksamhet ett företag har.

   • Qlik - Analysera kassaflödet och gör en kassaflödesprognos

    Klicka på bilden för att förstora den


    Agera

     Finns avtal med kunderna och följs de?

    Det kanske låter självklart men långt ifrån alla företag etablerar mer än muntliga avtal gällande vissa tjänster.

    I tider när behovet av att få inbetalningarna i tid eller risk för avbokningar är stor inser många leverantörer vikten av ett skriftligt avtal. Ett avtal där saker som avbokningsregler sätts och där betalningsvillkor med förseningsavgifter står tydligt angivet.

    Avbokningsregler möjliggör att man som leverantör eventuellt kan behålla sin kund under en lite längre tid eller få ut en del av den förväntade inkomsten om kunden avbokar.

    Betalningsvillkoren bör inte vara för långa. Framförallt skall de följas upp, påminnas om och skickas till inkasso om det står skrivet. Börjar kund hamna efter med betalningen? Se till att följa betalningsvillkoren dvs. med påminnelser, avgifter mm. Men, fundera också på att kontakta kund och fråga om det skulle underlätta att få dela upp betalningen. De kanske sitter i en trång ekonomisk sits denna månad och det kanske är bättre att de betalar allt på lite längre sikt än inte alls?

    Faller det ut många semesterdagar vid semesterårets slut?

    Vid semesterårets slut justeras semestersaldot. Semesterdagar som sparats tillräckligt länge och inte tagits ut faller ut i form av pengar. Detsamma gäller semesterdagar under året som ej tagits ut och inte får sparas. Ej uttagna semesterdagar under året som inte kan sparas faller också ut i pengar. Här blir det lätt många bäckar små-effekter för en del företag och den månadens löneutbetalning kan bli oproportionerligt stor.

    Här kan självklart flera insatser göras. På orsakssidan kan du minska effekten genom att följa semesterlagen och se till att personalen tar ut sin semester i form av ledighet (minst 20 dagar innevarande år samt framförallt de som legat sparade i fem (5) år). På effektsidan bör man i sitt kassaflöde se och vara medveten om ATT det händer och NÄR det händer. Allt för att vara säker på att det finns täckning på kontot.


    Det kan vara jobbigt att se en ihållande dålig trend på bankkontot. Men håll modet uppe! Även om du kan behöva lägga i en högre växel under en period för att jämna ut in- och utflödet av pengar, var försiktig! Ingen orkar ligga i överväxel för länge. På lång sikt kan det bli ännu sämre än om du tar det lite lugnare nu.

    Vill du veta mer?

    Jag är intresserad av verksamhetsutveckling och har erfarenhet från områden som vård, ekonomi, projektering och HR. Hör gärna av dig - det finns alltid paralleller och nya lärdomar att dra nytta av.

    Nathalie Luna Persson
    0739 047 822

    Vill du veta mer?

    Jag är intresserad av verksamhetsutveckling och har erfarenhet från områden som vård, ekonomi, projektering och HR. Hör gärna av dig - det finns alltid paralleller och nya lärdomar att dra nytta av.

    Nathalie Luna Persson
    0739 047 822

    MILLNET BI AB
    Surbrunnsgatan 44A, 3tr
    113 48 Stockholm

    KONTAKT
    Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

    KONTAKT
    Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

    Millnet BI - Qlik Elite Solution Provider

    Se, förstå och agera på din data
    Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på moderna plattformar som Planacy, Power BI och Qlik.