Vad bör man tänka på om man skall investera i ett nytt analys- och rapporteringsverktyg? Vi hjälper dig genom att inom 7 områden lista exempel på behov vi ofta möter. Ladda ned faktablad samt jämför Qlik och Power BI, Tableau och Thoughtspot.

Hur välja rätt beslutsstöd?

En guide för dig som skall välja ett nytt analys- och rapporteringsstöd.

Hur välja rätt beslutsstöd?

En guide för dig som skall välja ett nytt analys- och rapporteringsstöd.

Släpp loss kraften som finns i att förstå och kunna agera på dina data.

Världen över använder organisationer sig av analysstöd för att navigera och få ett datadrivet underlag för att kunna förändra sin verksamhet. Utmaningen är att alla organisationer är unika och alla analysplattformar olika.

Nedan listar vi förslag på behov samt möjligheten att ladda ned faktablad och jämförelser mellan Qlik och andra analysverktyg.


Vad vill du göra?


 • Skapa en behovslista

  Vad är viktigt för er?

  Vårt förslag är att dela upp behovsområdena i olika användningsfall och fokusera på de som är viktigast för er. Vill du ha förslag på fler användningsfall rekommenderar vi dig ladda ned Qlik's guide för utvärdering av analysverktyg.

  Funderingar?

  Osäker på vad ni behöver? Hör av dig så hjälper vi dig framåt!

  Exempel på behov

  Användare

  Vilka grupper av användare ser du framför dig skall använda analysstödet?

  • Skall hela organisationen eller endast en del av den få tillgång till analysstödet?
  • Är målgruppen bred eller fokuserar den på utbildade analytiker?
  • Vem kommer äga och driva analysstödet framåt?
  • Vem sponsrar investeringen och säkerställer ledningens stöd?
  • Skall analysstödet gå att nå även via mobila enheter?

  Kostnad

  Se till att jämföra äpplen med äpplen. Ställ leverantören mot väggen och se till att få fram hela kostnadsbilden.

  • Licens/underhåll eller löpande prenumeration?
  • Vad blir kostnaden för de underliggande teknikplattformarna och behöver du betala extra för dina olika miljöer som utveckling, test och produktion?
  • Om egen hårdvara inte skall användas – vad blir kostnaden för nätverk, lagring, processer vid moln-drift?
  • Vilka tredjepartsprodukter behövs för att helheten skall fungera?
  • Datauttag – finns det en kostnad för att läsa ut data ur plattformen?
  • Tjänster - vad krävs i form av införandeprojekt, vidareutveckling och utbildning?
  • Support – har du egen personal eller behövs ett externt supportstöd?

  Värde

  Vilka är dina korta och långa mål och hur skall ett analysstöd driva värde i relation till dessa?

  Jag vill...

  • Förstå hur viktiga nyckeltal utvecklas, vart organisationen är på väg och varför
  • Möjliggöra för organisationen att ta bättre beslut
  • Lösa en specifik utmaning för verksamheten
  • Få stöd för att hitta dolda samband i data
  • Få bättre underbyggda beslutsunderlag för att understödja viktiga strategiska beslut
  • Ge analys- och rapporteringsstöd för externa partners och kunder
  • Bädda in viktig information från ett analysstöd i övrig verksamhetsinformation

  Analys

  Snygga visualiseringar räcker inte. Säkerställ att det finns smart stöd för att utforska det okända och identifiera avvikelser, möjligheter och nya sammanband.

  • Kan användarna läsa in och visualisera data själva?
  • Finns det ett bibliotek av färdiga visualiseringsobjekt att välja ifrån?
  • Är finansiell uppföljning viktig för dig? Se till att det finns ett bra tabell-stöd för att visualisera balans-, resultat- och kassaflödesuppställningar.
  • Finns det inbyggt stöd för att söka och navigera i data?
  • Kan lösningen automatiserat skapa förslag på nya visualiseringar om sådana saknas vid en sökning?
  • Anpassar sig alla visualiseringar automatiskt efter den enhet (mobil, desktop etc.) du använder?
  • Vilket stöd finns för att göra geografiska visualiseringar och analyser?
  • Finns det möjlighet att sätta upp en katalog som alla kan söka, förhandsvisa, välja och publicera data till och från direkt från analysverktyget?

  Vad är self serivce?

  Du har data framför dig som du vill kunna visualisera och analysera. Med rätt IT-stöd kan du och dina kollegor göra jobbet själv! Self-service (i brist på bättre svenska ord) handlar om att sätta slutanvändarna i förarsätet och hjälpa dem få mer gjort.

  För att säkerställa kvalitén på data ansvarar normalt t.ex. IT eller t.ex. controller-gruppen för att data-modell och underliggande data håller rätt kvalité. Användarna kan sedan bygga egna analys- och rapporteringsobjekt mot dessa data alternativt läsa in egen data via t.ex. Excel-filer.

  Ett bra self-service verktyg hjälper och vägleder dig framåt genom att t.ex. automatiskt föreslå hur olika datamängder kan kopplas ihop och genom att ge förslag på lämpliga visualiseringsobjekt.

  Self-service brukar vara viktigast för superanvändare som t.ex. analytiker och controllers.

  Rapportering

  Alla har inte behov av att vrida och vända på data men behöver fortfarande enkel tillgång till uppdaterade siffror. Lösningen - rapporter!

  • Finns stöd för att formge, schemalägga och distribuera ut rapporter?
  • Går det att skapa rapporter i olika format som t.ex. MS Office dokument, PDF och HTML?
  • Finns det möjlighet att skicka rapporter genom flera kanaler som t.ex. e-post, web, filer och FTP
  • Stöds central produktion och distribution av individuellt anpassade rapporter?
  • Går det att återanvända visualiseringsobjekt från dina analysapplikationer?
  • Finns möjlighet till self-service access för rapporter genom en portal/hub?
  • Finns möjlighet till att distribuera ut rapporter baserade på larm som t.ex. att ett KPI gått över/under ett visst värde?
  • Klarar rapportstödet även större mängder mottagare på ett säkert och pålitligt sätt?
  • Finns det möjlighet att exportera data från analysobjekt ut till t.ex. MS Office och PDF?

  Hantera data

  Datakvalité är ett tråkigt men viktigt område. Se till att du får stöd för att säkerställa rätt kvalité genom att effektivt kunna inspektera, modifiera, rensa och addera ny data.

  • Går det att koppla ihop flera olika datakällor och säkerställa kvalitén på inläst data?
  • Kan användarna ladda in obearbetad (“smutsig”) data utan att behöva tvätta och modellera den i förväg?
  • Vid förändring av data – finns det smarta stöd i form av förslag och statistik som underlättar för användaren att automatisera jobbet?
  • Kan du koppla upp dig mot de system du vill hämta data ifrån som t.ex. lokala filer, databaser, dina stödsystem som ERP, ekonomi, CRM osv samt tjänster i molnet?
  • Går det att skapa en central datakälla med betrodd data som kan göras tillgänglig för användarna
  • Finns det möjlighet att läsa in ständigt uppdaterad extern data som en tjänst (t.ex. i form av valutakurser, aktiekurser och väder)?

  Inbäddad analys

  Få utväxling på din investering. Se till att få stöd för att bädda in data från din analysplattform in i verksamhetens övriga IT-stöd.

  • Finns ett API tillgängligt så du datadrivet kan skapa och sprida information på ett enkelt och effektivt sätt?
  • Är API:et väldokumenterat och finns det tillhörande exempel inkluderat?
  • Är data "live" när det bäddats in och påverkar dina gjorda urval övrig sammankopplad och visualiserad information?
  • Kan data även bäddas in i externa applikationer/tjänster för t.ex. kunder och leverantörer?
  • Kan nya och för er specifika logik- eller presentationsobjekt utvecklas med hjälp av API:et?
  • Om du stöter på patrull - finns det stöd av en community för att ställa frågor och söka inspiration ifrån?
  Djupare Analyser

  Utforska möjligheterna. Se hur du och dina kollegor kan använda Qlik Sense för att enklare och snabbare dra nytta av er data. Hör av dig så visar och berättar vi mer.

  Prata med oss
 • Läsa faktablad

  Qlik Sense Enterprise

  Med Qlik Sense Enterprise Platform kan hela verksamheten dra nytta av era data. Hämta och spara data lokalt eller i molnet. Få stöd av Qlik’s unika associativa motor och inbyggda AI. Läs hur Qlik hjälper dig förbereda er för framtiden.

  Magic Quadrant 2020

  Qlik har kategoriserats som en ledare i Gartner Magic Quadrant för analys-plattformar under de senaste 10 åren. Läs rapporten och få en överblick över hela Analytics / Business Intelligence marknaden.

  Qlik - riktningen 2020

  Varje år skriver Qlik om vart de (som bolag) och produkterna de erbjuder är på väg. Läs vilka områden de avser lägga extra fokus på och hur roadmap ser ut.

  Qlik och DataOps

  Med Qliks plattform för dataintegration kan du påskynda tillgängligheten av analysfärdig data genom att automatisera jobbet med inhämta, förbereda, katalogisera och publicera data.

  Qlik och Google Cloud

  Med Qlik's lösningar för dataintegration kan du snabba upp laddning, replikering och strömmande av data för alla typer databaser, datalager och äldre lösningar. Lokalt eller i molnet.

  Qlik och Google

  Se hur du kan använda Qlik för att öka värdet av dina produkter och tjänster från Google som t.ex. Google Cloud Platform, Google utvecklingsverktyg och Google Annonstjänster.

  Qlik och Microsoft

  Tillsammans ger Qlik och Microsoft dig frihet och flexibilitet att välja vart dina data skall lagras och konsumeras. Inne i din miljö eller i molnet med Microsoft Azure. Läs vilka Azure-tjänster Qlik ger dig stöd att ansluta mot.

  Qlik och mobilitet

  Viktig information skall vara tillgänglig även när du lämnat skrivbordet. Med Qlik Sense kommer inte bara snygga visualiseringar utan även ett välfungerande stöd för att kunna vrida och vända på data på mobila enheter.

 • Jämföra Qlik med...

  Power BI

  10 anledningar till att Qlik är bättre än Power BI.

  Tableau

  10 anledningar till att Qlik är bättre än Tableau.

  Thoughtspot

  10 anledningar till att Qlik är bättre än Thoughtspot.

MILLNET BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Millnet BI - Qlik Elite Solution Provider

Se, förstå och agera på din data
Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på moderna plattformar som Planacy, Power BI och Qlik.