Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
mbi linkedin mbi twitter

QlikView - marknadens ledande beslutsstöd

QlikView MBI smallQlikView hjälper er få bättre koll på hur verksamheten går och mår. Se utvecklingen över tiden, få en helhetsbild av verksamheten och håll koll på nyckeltalen som är viktiga i er verksamhet.

Med QlikView får ni en lösning där datakvalité och korrekta informationsunderlag står i centrum. Resultatet är mer självgående och välinformerade medarbetare som kan ta bättre och snabbare beslut.

Använd QlikView för att läsa in och sammanställa data från alla typer av IT-system och datakällor. Omvandla data till information som er organisation kan agera på - snyggt visualiserat i form av tabeller, diagram och interaktiv grafik. I QlikView kan information enkelt filtreras, vridas och brytas ned till detaljnivå så att olika perspektiv belyses.


 Utforska Qlikview


Om QlikView

QlikView plattformen består övergripande av tre delar - QlikView Developer för utveckling av QlikView applikationer, QlikView Publisher/Server för omladdning, publicering och access av gjorda applikationer samt ett antal QlikView klienter.

Beroende på gjorda inställningar har användaren olika möjligheter att få åtkomst till sina applikationer såsom browser, klient, mobilt eller PDF rapport - alla de olika gränssnitten går mot samma grundapplikation. Vilka gränssnitt användarna skall få använda ställs enkelt in i QlikView Accesspunkten.

QlikView Plattformen Förklarad

QlikView Developer

QlikView Developer är verktyget för den eller de som skall jobba med att utveckla QlikView applikationer. Läs om QlikView användarlicenser

Med QlikView Developer görs följande nyckelaktiviteter:

  • Uppkoppling mot datakällor genom ett SQL liknande script. Alla typer av vanligt förekommande datakällor går att koppla upp sig emot – Excel, textfiler, AS/400, OLEDB, ODBC, HTML, XML etc. Genom den associativa datamodellen så blir allt data som hänger ihop i datamolnet automatiskt ihopkopplat.
  • Skapande av dimensioner och mått som skall gå att få åtkomst till från gränssnittet. Under inläsningen kan data tvättas, manipuleras och aggregeras fritt. När man skapar QlikView applikationer läser man oftast in data på transaktionsnivå så att alla former av aggregeringsnivåer kan skapas i ett senare skede.
  • Applikationslayout. Gränssnittet är uppbyggt av fliksystem som man lägger till vartefter. På varje flik har man möjlighet att mot data koppla ett 100-tal olika typer av tabell- eller diagramobjekt. Varje objekt kan klickas på för att dyka djupare ned eller upp i data.
  • Testning. Ladda applikationen mot datakällorna och låt testanvändarna få access mot din utvecklade applikation. Genom QlikView’s associativa sätt att presentera data upptäcks snabbt eventuella datafel. Inte ovanligt leder detta till att viktiga fel kan rättas upp i det underliggande datalagret.

QlikView Server, QlikView Publisher och QlikView AccessPoint

Alla 3 tre komponenter görs som en installation på din server och fyller olika syften. Nyckelfunktionerna som de tre komponenterna ombesörjer är stabil serverfunktionalitet för dataladdning, publicering samt samt distribution av QlikView applikationer.

QlikView Publisher är en tilläggskomponent till QlikView Server och QlikView AccessPoint speciellt utvecklad för större organisationer och deras behov. Du får en än mer djupgående administrativ kontroll över dina QlikView applikationer. Med QlikView Publisher tillser du att du ned till lägsta nivå ger rätt information till rätt användare vid rätt tillfälle och i rätt format. Läs om QlikView serverlicenser

QlikView Klienter

Du kan med ett klick ge dina användare olika accessmöjligheter till dina QlikView applikation.

Välj mellan Windows klienter, AJAX-baserad webaccess, JAVA klienter, Internet Explorer plug-in eller mobil access. De vanligaste mobilplattformarna på marknaden stöds dvs iPad, iPhone, Android och Blackberry. De olika klienterna ger dig möjlighet att på ett säkert sätt med centraliserad kontroll implementera en beslutsstödstjänst som spänner över intranät, extranät och internet. Läs om QlikView användarlicenser

(till toppen)

Hur skiljer sig QlikView mot Qlik Sense?

Qlik Sense och QlikView är framtagna för olika syften och målgrupper. Båda produkterna använder samma underliggande Qlik-analysmotor vilket innebär att framtagna script och funktionsuttryck kan användas i båda produkterna. Detta gör att tidigare framtagen kod kan återanvändas och produkterna med fördel kan användas samtidigt i en organisation.

QlikView vänder sig till dig som vill bygga upp ett centralt beslutsstöd för rapportering och analys. Med QlikView går det utöva kontroll över vilken data och vilka visualiseringsobjekt som konsumeras av användarna. Denna kontroll gör det möjligt att säkerställa att alla tittar på samma data och använder standardiserade rapporter och analysstöd.

Qlik Sense vänder sig till dig som vill göra det möjligt för användarna att själva visualisera data eller skapa nya visualiseringsobjekt ovanpå de Qlik Sense applikationer som byggts upp centralt i organisationen. Qlik Sense har ett rikt visuellt språk och uppmuntrar användarna till ett fritt utforskande av data. Läs om Qlik Sense

(till toppen)

Varför välja QlikView?

QlikView är störst på den svenska marknaden för beslutsstöd. Lösningen är mycket väletablerad, mogen och bygger liksom Qlik Sense på den unika Qlik Analytics plattformen.

QlikView är lösningen för dig som vill ha en utvecklingsplattform utifrån vilken ni kan bygga och publicera väl genomtänkta och kontrollerade business intelligence applikationer. Med detta avses att datamodell, layout, visaliseringsobjekt, flöde och formler är framtagna och väl genomtänkta för en hos er specifik målgrupp.

Användaren har inom ramen för den framtagna QlikView-applikationen full frihet att utforska data men är begränsad i hur denne själv kan addera nya grafer och visualiseringselement. Läs mer

(till toppen)

Share

Taggar: QlikView

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00